Φτιαγμένος για δύο …

μ.jpg

Σ’ αγαπώ σαν όνειρο

λες και αυτός ο κόσμος

είναι φτιαγμένος για δύο

μόνο για σένα και για μένα.

Ν’ ακούω μόνο το σ’ αγαπώ σου

να νιώθω τη κάθε σου λέξη

σα φυλακτό να το φυλάω

μόνο για σένα να το νιώθω.

Γλυκιά είναι η κάθε σου λέξη

ότι και να ακούω να μου λες

σα μια γλυκιά μελωδία

που μόνο για μένα ακούγεται.

Advertisement

Φτιαγμένος για δύο …

μ.jpg

Σ’ αγαπώ σαν όνειρο

λες και αυτός ο κόσμος

είναι φτιαγμένος για δύο

μόνο για σένα και για μένα.

Ν’ ακούω μόνο το σ’ αγαπώ σου

να νιώθω τη κάθε σου λέξη

σα φυλακτό να το φυλάω

μόνο για σένα να το νιώθω.

Γλυκιά είναι η κάθε σου λέξη

ότι και να ακούω να μου λες

σα μια γλυκιά μελωδία

που μόνο για μένα ακούγεται.

Φτιαγμένος για δύο …

μ.jpg

Σ’ αγαπώ σαν όνειρο

λες και αυτός ο κόσμος

είναι φτιαγμένος για δύο

μόνο για σένα και για μένα.

Ν’ ακούω μόνο το σ’ αγαπώ σου

να νιώθω τη κάθε σου λέξη

σα φυλακτό να το φυλάω

μόνο για σένα να το νιώθω.

Γλυκιά είναι η κάθε σου λέξη

ότι και να ακούω να μου λες

σα μια γλυκιά μελωδία

που μόνο για μένα ακούγεται.

Φτιαγμένος για δύο …

μ.jpg

Σ’ αγαπώ σαν όνειρο

λες και αυτός ο κόσμος

είναι φτιαγμένος για δύο

μόνο για σένα και για μένα.

Ν’ ακούω μόνο το σ’ αγαπώ σου

να νιώθω τη κάθε σου λέξη

σα φυλακτό να το φυλάω

μόνο για σένα να το νιώθω.

Γλυκιά είναι η κάθε σου λέξη

ότι και να ακούω να μου λες

σα μια γλυκιά μελωδία

που μόνο για μένα ακούγεται.

Φτιαγμένος για δύο …

μ.jpg

Σ’ αγαπώ σαν όνειρο

λες και αυτός ο κόσμος

είναι φτιαγμένος για δύο

μόνο για σένα και για μένα.

Ν’ ακούω μόνο το σ’ αγαπώ σου

να νιώθω τη κάθε σου λέξη

σα φυλακτό να το φυλάω

μόνο για σένα να το νιώθω.

Γλυκιά είναι η κάθε σου λέξη

ότι και να ακούω να μου λες

σα μια γλυκιά μελωδία

που μόνο για μένα ακούγεται.

Φτιαγμένος για δύο …

μ.jpg

Σ’ αγαπώ σαν όνειρο

λες και αυτός ο κόσμος

είναι φτιαγμένος για δύο

μόνο για σένα και για μένα.

Ν’ ακούω μόνο το σ’ αγαπώ σου

να νιώθω τη κάθε σου λέξη

σα φυλακτό να το φυλάω

μόνο για σένα να το νιώθω.

Γλυκιά είναι η κάθε σου λέξη

ότι και να ακούω να μου λες

σα μια γλυκιά μελωδία

που μόνο για μένα ακούγεται.

Φτιαγμένος για δύο …

μ.jpg

Σ’ αγαπώ σαν όνειρο

λες και αυτός ο κόσμος

είναι φτιαγμένος για δύο

μόνο για σένα και για μένα.

Ν’ ακούω μόνο το σ’ αγαπώ σου

να νιώθω τη κάθε σου λέξη

σα φυλακτό να το φυλάω

μόνο για σένα να το νιώθω.

Γλυκιά είναι η κάθε σου λέξη

ότι και να ακούω να μου λες

σα μια γλυκιά μελωδία

που μόνο για μένα ακούγεται.

Φτιαγμένος για δύο …

μ.jpg

Σ’ αγαπώ σαν όνειρο

λες και αυτός ο κόσμος

είναι φτιαγμένος για δύο

μόνο για σένα και για μένα.

Ν’ ακούω μόνο το σ’ αγαπώ σου

να νιώθω τη κάθε σου λέξη

σα φυλακτό να το φυλάω

μόνο για σένα να το νιώθω.

Γλυκιά είναι η κάθε σου λέξη

ότι και να ακούω να μου λες

σα μια γλυκιά μελωδία

που μόνο για μένα ακούγεται.

Φτιαγμένος για δύο …

μ.jpg

Σ’ αγαπώ σαν όνειρο

λες και αυτός ο κόσμος

είναι φτιαγμένος για δύο

μόνο για σένα και για μένα.

Ν’ ακούω μόνο το σ’ αγαπώ σου

να νιώθω τη κάθε σου λέξη

σα φυλακτό να το φυλάω

μόνο για σένα να το νιώθω.

Γλυκιά είναι η κάθε σου λέξη

ότι και να ακούω να μου λες

σα μια γλυκιά μελωδία

που μόνο για μένα ακούγεται.

Φτιαγμένος για δύο …

μ.jpg

Σ’ αγαπώ σαν όνειρο

λες και αυτός ο κόσμος

είναι φτιαγμένος για δύο

μόνο για σένα και για μένα.

Ν’ ακούω μόνο το σ’ αγαπώ σου

να νιώθω τη κάθε σου λέξη

σα φυλακτό να το φυλάω

μόνο για σένα να το νιώθω.

Γλυκιά είναι η κάθε σου λέξη

ότι και να ακούω να μου λες

σα μια γλυκιά μελωδία

που μόνο για μένα ακούγεται.