Ελευθερία …

μεγ.jpg

Όλη η πλάση σήμερα κλαίει

ο Χριστός που γεννήθηκε

για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι

τον σταυρώσανε.

Η ταφή του Κυρίου

σε κάθε πόλη και χωριό

οι καμπάνες ακούγονται

που πένθιμα χτυπάνε.

Εκοιμήθηκε για να μας αποδείξει

πως όταν πιστεύουμε η ελπίδα

ποτέ δεν πεθαίνει

και να μας δώσει ελευθερία.
Advertisement

Ελευθερία …

μεγ.jpg

Όλη η πλάση σήμερα κλαίει

ο Χριστός που γεννήθηκε

για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι

τον σταυρώσανε.

Η ταφή του Κυρίου

σε κάθε πόλη και χωριό

οι καμπάνες ακούγονται

που πένθιμα χτυπάνε.

Εκοιμήθηκε για να μας αποδείξει

πως όταν πιστεύουμε η ελπίδα

ποτέ δεν πεθαίνει

και να μας δώσει ελευθερία.

Ελευθερία …

μεγ.jpg

Όλη η πλάση σήμερα κλαίει

ο Χριστός που γεννήθηκε

για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι

τον σταυρώσανε.

Η ταφή του Κυρίου

σε κάθε πόλη και χωριό

οι καμπάνες ακούγονται

που πένθιμα χτυπάνε.

Εκοιμήθηκε για να μας αποδείξει

πως όταν πιστεύουμε η ελπίδα

ποτέ δεν πεθαίνει

και να μας δώσει ελευθερία.

Ελευθερία …

μεγ.jpg

Όλη η πλάση σήμερα κλαίει

ο Χριστός που γεννήθηκε

για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι

τον σταυρώσανε.

Η ταφή του Κυρίου

σε κάθε πόλη και χωριό

οι καμπάνες ακούγονται

που πένθιμα χτυπάνε.

Εκοιμήθηκε για να μας αποδείξει

πως όταν πιστεύουμε η ελπίδα

ποτέ δεν πεθαίνει

και να μας δώσει ελευθερία.

Ελευθερία …

μεγ.jpg

Όλη η πλάση σήμερα κλαίει

ο Χριστός που γεννήθηκε

για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι

τον σταυρώσανε.

Η ταφή του Κυρίου

σε κάθε πόλη και χωριό

οι καμπάνες ακούγονται

που πένθιμα χτυπάνε.

Εκοιμήθηκε για να μας αποδείξει

πως όταν πιστεύουμε η ελπίδα

ποτέ δεν πεθαίνει

και να μας δώσει ελευθερία.

Ελευθερία …

μεγ.jpg

Όλη η πλάση σήμερα κλαίει

ο Χριστός που γεννήθηκε

για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι

τον σταυρώσανε.

Η ταφή του Κυρίου

σε κάθε πόλη και χωριό

οι καμπάνες ακούγονται

που πένθιμα χτυπάνε.

Εκοιμήθηκε για να μας αποδείξει

πως όταν πιστεύουμε η ελπίδα

ποτέ δεν πεθαίνει

και να μας δώσει ελευθερία.

Ελευθερία …

μεγ.jpg

Όλη η πλάση σήμερα κλαίει

ο Χριστός που γεννήθηκε

για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι

τον σταυρώσανε.

Η ταφή του Κυρίου

σε κάθε πόλη και χωριό

οι καμπάνες ακούγονται

που πένθιμα χτυπάνε.

Εκοιμήθηκε για να μας αποδείξει

πως όταν πιστεύουμε η ελπίδα

ποτέ δεν πεθαίνει

και να μας δώσει ελευθερία.

Ελευθερία …

μεγ.jpg

Όλη η πλάση σήμερα κλαίει

ο Χριστός που γεννήθηκε

για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι

τον σταυρώσανε.

Η ταφή του Κυρίου

σε κάθε πόλη και χωριό

οι καμπάνες ακούγονται

που πένθιμα χτυπάνε.

Εκοιμήθηκε για να μας αποδείξει

πως όταν πιστεύουμε η ελπίδα

ποτέ δεν πεθαίνει

και να μας δώσει ελευθερία.

Ελευθερία …

μεγ.jpg

Όλη η πλάση σήμερα κλαίει

ο Χριστός που γεννήθηκε

για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι

τον σταυρώσανε.

Η ταφή του Κυρίου

σε κάθε πόλη και χωριό

οι καμπάνες ακούγονται

που πένθιμα χτυπάνε.

Εκοιμήθηκε για να μας αποδείξει

πως όταν πιστεύουμε η ελπίδα

ποτέ δεν πεθαίνει

και να μας δώσει ελευθερία.

Ελευθερία …

μεγ.jpg

Όλη η πλάση σήμερα κλαίει

ο Χριστός που γεννήθηκε

για να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι

τον σταυρώσανε.

Η ταφή του Κυρίου

σε κάθε πόλη και χωριό

οι καμπάνες ακούγονται

που πένθιμα χτυπάνε.

Εκοιμήθηκε για να μας αποδείξει

πως όταν πιστεύουμε η ελπίδα

ποτέ δεν πεθαίνει

και να μας δώσει ελευθερία.