Οι καμπάνες …

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Στο τζάκι η φωτιά

Στην αγκαλιά σου να μου λες «Χρόνια Πολλά»

Σαν και πέρσι μου πες σ’αγαπώ

Ήτανε Χριστούγεννα και θες να σου το πω

Στο δέντρο τ’αστέρι μας κοιτούσε

Η καρδιά στα στήθια μου ριγούσε

Κι ήτανε τόσο μαγικά

Σα να’χα γεννηθεί ξανά για πρώτη φορά

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Μα ξυπνώ γύρω ερημιά

Όνειρο ήταν μονάχα,όνειρο ήταν μονάχα

Πήρες τη καρδιά μου

Ναι,δεν είσαι πια κοντά μου, μα

Δε θα κλάψω,δε θα λυπηθώ

Μια άλλη αγάπη θα βρώ στο κόσμο αυτό

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Πέφτει το χιόνι απαλά

Οι καμπάνες …

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Στο τζάκι η φωτιά

Στην αγκαλιά σου να μου λες «Χρόνια Πολλά»

Σαν και πέρσι μου πες σ’αγαπώ

Ήτανε Χριστούγεννα και θες να σου το πω

Στο δέντρο τ’αστέρι μας κοιτούσε

Η καρδιά στα στήθια μου ριγούσε

Κι ήτανε τόσο μαγικά

Σα να’χα γεννηθεί ξανά για πρώτη φορά

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Μα ξυπνώ γύρω ερημιά

Όνειρο ήταν μονάχα,όνειρο ήταν μονάχα

Πήρες τη καρδιά μου

Ναι,δεν είσαι πια κοντά μου, μα

Δε θα κλάψω,δε θα λυπηθώ

Μια άλλη αγάπη θα βρώ στο κόσμο αυτό

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Πέφτει το χιόνι απαλά

Οι καμπάνες …

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Στο τζάκι η φωτιά

Στην αγκαλιά σου να μου λες «Χρόνια Πολλά»

Σαν και πέρσι μου πες σ’αγαπώ

Ήτανε Χριστούγεννα και θες να σου το πω

Στο δέντρο τ’αστέρι μας κοιτούσε

Η καρδιά στα στήθια μου ριγούσε

Κι ήτανε τόσο μαγικά

Σα να’χα γεννηθεί ξανά για πρώτη φορά

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Μα ξυπνώ γύρω ερημιά

Όνειρο ήταν μονάχα,όνειρο ήταν μονάχα

Πήρες τη καρδιά μου

Ναι,δεν είσαι πια κοντά μου, μα

Δε θα κλάψω,δε θα λυπηθώ

Μια άλλη αγάπη θα βρώ στο κόσμο αυτό

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Πέφτει το χιόνι απαλά

Οι καμπάνες …

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Στο τζάκι η φωτιά

Στην αγκαλιά σου να μου λες «Χρόνια Πολλά»

Σαν και πέρσι μου πες σ’αγαπώ

Ήτανε Χριστούγεννα και θες να σου το πω

Στο δέντρο τ’αστέρι μας κοιτούσε

Η καρδιά στα στήθια μου ριγούσε

Κι ήτανε τόσο μαγικά

Σα να’χα γεννηθεί ξανά για πρώτη φορά

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Μα ξυπνώ γύρω ερημιά

Όνειρο ήταν μονάχα,όνειρο ήταν μονάχα

Πήρες τη καρδιά μου

Ναι,δεν είσαι πια κοντά μου, μα

Δε θα κλάψω,δε θα λυπηθώ

Μια άλλη αγάπη θα βρώ στο κόσμο αυτό

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Πέφτει το χιόνι απαλά

Οι καμπάνες …

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Στο τζάκι η φωτιά

Στην αγκαλιά σου να μου λες «Χρόνια Πολλά»

Σαν και πέρσι μου πες σ’αγαπώ

Ήτανε Χριστούγεννα και θες να σου το πω

Στο δέντρο τ’αστέρι μας κοιτούσε

Η καρδιά στα στήθια μου ριγούσε

Κι ήτανε τόσο μαγικά

Σα να’χα γεννηθεί ξανά για πρώτη φορά

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Μα ξυπνώ γύρω ερημιά

Όνειρο ήταν μονάχα,όνειρο ήταν μονάχα

Πήρες τη καρδιά μου

Ναι,δεν είσαι πια κοντά μου, μα

Δε θα κλάψω,δε θα λυπηθώ

Μια άλλη αγάπη θα βρώ στο κόσμο αυτό

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Πέφτει το χιόνι απαλά

Οι καμπάνες …

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Στο τζάκι η φωτιά

Στην αγκαλιά σου να μου λες «Χρόνια Πολλά»

Σαν και πέρσι μου πες σ’αγαπώ

Ήτανε Χριστούγεννα και θες να σου το πω

Στο δέντρο τ’αστέρι μας κοιτούσε

Η καρδιά στα στήθια μου ριγούσε

Κι ήτανε τόσο μαγικά

Σα να’χα γεννηθεί ξανά για πρώτη φορά

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Μα ξυπνώ γύρω ερημιά

Όνειρο ήταν μονάχα,όνειρο ήταν μονάχα

Πήρες τη καρδιά μου

Ναι,δεν είσαι πια κοντά μου, μα

Δε θα κλάψω,δε θα λυπηθώ

Μια άλλη αγάπη θα βρώ στο κόσμο αυτό

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Πέφτει το χιόνι απαλά

Οι καμπάνες …

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Στο τζάκι η φωτιά

Στην αγκαλιά σου να μου λες «Χρόνια Πολλά»

Σαν και πέρσι μου πες σ’αγαπώ

Ήτανε Χριστούγεννα και θες να σου το πω

Στο δέντρο τ’αστέρι μας κοιτούσε

Η καρδιά στα στήθια μου ριγούσε

Κι ήτανε τόσο μαγικά

Σα να’χα γεννηθεί ξανά για πρώτη φορά

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Μα ξυπνώ γύρω ερημιά

Όνειρο ήταν μονάχα,όνειρο ήταν μονάχα

Πήρες τη καρδιά μου

Ναι,δεν είσαι πια κοντά μου, μα

Δε θα κλάψω,δε θα λυπηθώ

Μια άλλη αγάπη θα βρώ στο κόσμο αυτό

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Πέφτει το χιόνι απαλά

Οι καμπάνες …

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Στο τζάκι η φωτιά

Στην αγκαλιά σου να μου λες «Χρόνια Πολλά»

Σαν και πέρσι μου πες σ’αγαπώ

Ήτανε Χριστούγεννα και θες να σου το πω

Στο δέντρο τ’αστέρι μας κοιτούσε

Η καρδιά στα στήθια μου ριγούσε

Κι ήτανε τόσο μαγικά

Σα να’χα γεννηθεί ξανά για πρώτη φορά

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Μα ξυπνώ γύρω ερημιά

Όνειρο ήταν μονάχα,όνειρο ήταν μονάχα

Πήρες τη καρδιά μου

Ναι,δεν είσαι πια κοντά μου, μα

Δε θα κλάψω,δε θα λυπηθώ

Μια άλλη αγάπη θα βρώ στο κόσμο αυτό

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Πέφτει το χιόνι απαλά

Οι καμπάνες …

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Στο τζάκι η φωτιά

Στην αγκαλιά σου να μου λες «Χρόνια Πολλά»

Σαν και πέρσι μου πες σ’αγαπώ

Ήτανε Χριστούγεννα και θες να σου το πω

Στο δέντρο τ’αστέρι μας κοιτούσε

Η καρδιά στα στήθια μου ριγούσε

Κι ήτανε τόσο μαγικά

Σα να’χα γεννηθεί ξανά για πρώτη φορά

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Μα ξυπνώ γύρω ερημιά

Όνειρο ήταν μονάχα,όνειρο ήταν μονάχα

Πήρες τη καρδιά μου

Ναι,δεν είσαι πια κοντά μου, μα

Δε θα κλάψω,δε θα λυπηθώ

Μια άλλη αγάπη θα βρώ στο κόσμο αυτό

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Πέφτει το χιόνι απαλά

Οι καμπάνες …

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Στο τζάκι η φωτιά

Στην αγκαλιά σου να μου λες «Χρόνια Πολλά»

Σαν και πέρσι μου πες σ’αγαπώ

Ήτανε Χριστούγεννα και θες να σου το πω

Στο δέντρο τ’αστέρι μας κοιτούσε

Η καρδιά στα στήθια μου ριγούσε

Κι ήτανε τόσο μαγικά

Σα να’χα γεννηθεί ξανά για πρώτη φορά

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Πέρσι για πρώτη φορά

Σου χάρισα τη καρδιά μου

Πέφτει το χιόνι απαλά

Κι οι καμπάνες κτυπούν Χριστούγεννα

Φέτος μες στη παγωνιά

Ζητώ πίσω τη καρδιά μου

Μα ξυπνώ γύρω ερημιά

Όνειρο ήταν μονάχα,όνειρο ήταν μονάχα

Πήρες τη καρδιά μου

Ναι,δεν είσαι πια κοντά μου, μα

Δε θα κλάψω,δε θα λυπηθώ

Μια άλλη αγάπη θα βρώ στο κόσμο αυτό

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Να μου δώσεις τη καρδιά μου μόνο πίσω ζητώ

Πέφτει το χιόνι απαλά