Χωρίς διακρίσεις …

Ο πόνος δεν κοιτάει τις μέρες.

Έρχεται ξαφνικά και όλα τα ισοπεδώνει.

Κάνει παιδιά ευτυχισμένα να κλαίνε.

Οικογένειες να ξεκληρίζονται

Αντί όλοι να χαίρονται και να γελάνε.

Τους κάνει να είναι λυπημένοι.

Να αναρωτιούνται γιατί έπρεπε να συμβεί σε αυτούς.

Να φοβούνται μια ευχή να κάνουν.

Να νιώθούν στα κοκκαλά τους την αδικία.

Ναι είναι Χτριστούγεννα αλλά κάποιοι άνθρωποι

Δεν είναι ευτυχισμένοι.

Σε αυτούς αφιερώνω αυτή την εγγραφή και

στα παιδιά που πονάνε …
Advertisement

Χωρίς διακρίσεις …

Ο πόνος δεν κοιτάει τις μέρες.

Έρχεται ξαφνικά και όλα τα ισοπεδώνει.

Κάνει παιδιά ευτυχισμένα να κλαίνε.

Οικογένειες να ξεκληρίζονται

Αντί όλοι να χαίρονται και να γελάνε.

Τους κάνει να είναι λυπημένοι.

Να αναρωτιούνται γιατί έπρεπε να συμβεί σε αυτούς.

Να φοβούνται μια ευχή να κάνουν.

Να νιώθούν στα κοκκαλά τους την αδικία.

Ναι είναι Χτριστούγεννα αλλά κάποιοι άνθρωποι

Δεν είναι ευτυχισμένοι.

Σε αυτούς αφιερώνω αυτή την εγγραφή και

στα παιδιά που πονάνε …

Χωρίς διακρίσεις …

Ο πόνος δεν κοιτάει τις μέρες.

Έρχεται ξαφνικά και όλα τα ισοπεδώνει.

Κάνει παιδιά ευτυχισμένα να κλαίνε.

Οικογένειες να ξεκληρίζονται

Αντί όλοι να χαίρονται και να γελάνε.

Τους κάνει να είναι λυπημένοι.

Να αναρωτιούνται γιατί έπρεπε να συμβεί σε αυτούς.

Να φοβούνται μια ευχή να κάνουν.

Να νιώθούν στα κοκκαλά τους την αδικία.

Ναι είναι Χτριστούγεννα αλλά κάποιοι άνθρωποι

Δεν είναι ευτυχισμένοι.

Σε αυτούς αφιερώνω αυτή την εγγραφή και

στα παιδιά που πονάνε …

Χωρίς διακρίσεις …

Ο πόνος δεν κοιτάει τις μέρες.

Έρχεται ξαφνικά και όλα τα ισοπεδώνει.

Κάνει παιδιά ευτυχισμένα να κλαίνε.

Οικογένειες να ξεκληρίζονται

Αντί όλοι να χαίρονται και να γελάνε.

Τους κάνει να είναι λυπημένοι.

Να αναρωτιούνται γιατί έπρεπε να συμβεί σε αυτούς.

Να φοβούνται μια ευχή να κάνουν.

Να νιώθούν στα κοκκαλά τους την αδικία.

Ναι είναι Χτριστούγεννα αλλά κάποιοι άνθρωποι

Δεν είναι ευτυχισμένοι.

Σε αυτούς αφιερώνω αυτή την εγγραφή και

στα παιδιά που πονάνε …

Χωρίς διακρίσεις …

Ο πόνος δεν κοιτάει τις μέρες.

Έρχεται ξαφνικά και όλα τα ισοπεδώνει.

Κάνει παιδιά ευτυχισμένα να κλαίνε.

Οικογένειες να ξεκληρίζονται

Αντί όλοι να χαίρονται και να γελάνε.

Τους κάνει να είναι λυπημένοι.

Να αναρωτιούνται γιατί έπρεπε να συμβεί σε αυτούς.

Να φοβούνται μια ευχή να κάνουν.

Να νιώθούν στα κοκκαλά τους την αδικία.

Ναι είναι Χτριστούγεννα αλλά κάποιοι άνθρωποι

Δεν είναι ευτυχισμένοι.

Σε αυτούς αφιερώνω αυτή την εγγραφή και

στα παιδιά που πονάνε …

Χωρίς διακρίσεις …

Ο πόνος δεν κοιτάει τις μέρες.

Έρχεται ξαφνικά και όλα τα ισοπεδώνει.

Κάνει παιδιά ευτυχισμένα να κλαίνε.

Οικογένειες να ξεκληρίζονται

Αντί όλοι να χαίρονται και να γελάνε.

Τους κάνει να είναι λυπημένοι.

Να αναρωτιούνται γιατί έπρεπε να συμβεί σε αυτούς.

Να φοβούνται μια ευχή να κάνουν.

Να νιώθούν στα κοκκαλά τους την αδικία.

Ναι είναι Χτριστούγεννα αλλά κάποιοι άνθρωποι

Δεν είναι ευτυχισμένοι.

Σε αυτούς αφιερώνω αυτή την εγγραφή και

στα παιδιά που πονάνε …

Χωρίς διακρίσεις …

Ο πόνος δεν κοιτάει τις μέρες.

Έρχεται ξαφνικά και όλα τα ισοπεδώνει.

Κάνει παιδιά ευτυχισμένα να κλαίνε.

Οικογένειες να ξεκληρίζονται

Αντί όλοι να χαίρονται και να γελάνε.

Τους κάνει να είναι λυπημένοι.

Να αναρωτιούνται γιατί έπρεπε να συμβεί σε αυτούς.

Να φοβούνται μια ευχή να κάνουν.

Να νιώθούν στα κοκκαλά τους την αδικία.

Ναι είναι Χτριστούγεννα αλλά κάποιοι άνθρωποι

Δεν είναι ευτυχισμένοι.

Σε αυτούς αφιερώνω αυτή την εγγραφή και

στα παιδιά που πονάνε …

Χωρίς διακρίσεις …

Ο πόνος δεν κοιτάει τις μέρες.

Έρχεται ξαφνικά και όλα τα ισοπεδώνει.

Κάνει παιδιά ευτυχισμένα να κλαίνε.

Οικογένειες να ξεκληρίζονται

Αντί όλοι να χαίρονται και να γελάνε.

Τους κάνει να είναι λυπημένοι.

Να αναρωτιούνται γιατί έπρεπε να συμβεί σε αυτούς.

Να φοβούνται μια ευχή να κάνουν.

Να νιώθούν στα κοκκαλά τους την αδικία.

Ναι είναι Χτριστούγεννα αλλά κάποιοι άνθρωποι

Δεν είναι ευτυχισμένοι.

Σε αυτούς αφιερώνω αυτή την εγγραφή και

στα παιδιά που πονάνε …

Χωρίς διακρίσεις …

Ο πόνος δεν κοιτάει τις μέρες.

Έρχεται ξαφνικά και όλα τα ισοπεδώνει.

Κάνει παιδιά ευτυχισμένα να κλαίνε.

Οικογένειες να ξεκληρίζονται

Αντί όλοι να χαίρονται και να γελάνε.

Τους κάνει να είναι λυπημένοι.

Να αναρωτιούνται γιατί έπρεπε να συμβεί σε αυτούς.

Να φοβούνται μια ευχή να κάνουν.

Να νιώθούν στα κοκκαλά τους την αδικία.

Ναι είναι Χτριστούγεννα αλλά κάποιοι άνθρωποι

Δεν είναι ευτυχισμένοι.

Σε αυτούς αφιερώνω αυτή την εγγραφή και

στα παιδιά που πονάνε …

Χωρίς διακρίσεις …

Ο πόνος δεν κοιτάει τις μέρες.

Έρχεται ξαφνικά και όλα τα ισοπεδώνει.

Κάνει παιδιά ευτυχισμένα να κλαίνε.

Οικογένειες να ξεκληρίζονται

Αντί όλοι να χαίρονται και να γελάνε.

Τους κάνει να είναι λυπημένοι.

Να αναρωτιούνται γιατί έπρεπε να συμβεί σε αυτούς.

Να φοβούνται μια ευχή να κάνουν.

Να νιώθούν στα κοκκαλά τους την αδικία.

Ναι είναι Χτριστούγεννα αλλά κάποιοι άνθρωποι

Δεν είναι ευτυχισμένοι.

Σε αυτούς αφιερώνω αυτή την εγγραφή και

στα παιδιά που πονάνε …