Δίπλα σου …

Θέλω δίπλα σου να είμαι συνέχεια

Σ’ αγαπώ και θα στο λέω συνέχεια …