Γιαα τα Χριστούγεννα …


Θα είμαι καλό παιδί,

θα είμαι και γουρλής,

αρκεί το παριζακι μου να είναι Υφαντής.

Το βράδυ τις γιορτής, στο τζάκι χορευτής

αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής…

Παριζάκι Υφαντής, Υφαντής….

Το έλκηθρο έχει πάρει φόρα,

κάτω από το δέντρο τώρα

θέλω παρίζάκι τώρα Υφαντής.

Στα χιόνια θα με βρεις, θα παίζω ολημερίς…

Αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντης

Advertisement

Γιαα τα Χριστούγεννα …


Θα είμαι καλό παιδί,

θα είμαι και γουρλής,

αρκεί το παριζακι μου να είναι Υφαντής.

Το βράδυ τις γιορτής, στο τζάκι χορευτής

αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής…

Παριζάκι Υφαντής, Υφαντής….

Το έλκηθρο έχει πάρει φόρα,

κάτω από το δέντρο τώρα

θέλω παρίζάκι τώρα Υφαντής.

Στα χιόνια θα με βρεις, θα παίζω ολημερίς…

Αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντης

Γιαα τα Χριστούγεννα …


Θα είμαι καλό παιδί,

θα είμαι και γουρλής,

αρκεί το παριζακι μου να είναι Υφαντής.

Το βράδυ τις γιορτής, στο τζάκι χορευτής

αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής…

Παριζάκι Υφαντής, Υφαντής….

Το έλκηθρο έχει πάρει φόρα,

κάτω από το δέντρο τώρα

θέλω παρίζάκι τώρα Υφαντής.

Στα χιόνια θα με βρεις, θα παίζω ολημερίς…

Αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντης

Γιαα τα Χριστούγεννα …


Θα είμαι καλό παιδί,

θα είμαι και γουρλής,

αρκεί το παριζακι μου να είναι Υφαντής.

Το βράδυ τις γιορτής, στο τζάκι χορευτής

αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής…

Παριζάκι Υφαντής, Υφαντής….

Το έλκηθρο έχει πάρει φόρα,

κάτω από το δέντρο τώρα

θέλω παρίζάκι τώρα Υφαντής.

Στα χιόνια θα με βρεις, θα παίζω ολημερίς…

Αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντης

Γιαα τα Χριστούγεννα …


Θα είμαι καλό παιδί,

θα είμαι και γουρλής,

αρκεί το παριζακι μου να είναι Υφαντής.

Το βράδυ τις γιορτής, στο τζάκι χορευτής

αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής…

Παριζάκι Υφαντής, Υφαντής….

Το έλκηθρο έχει πάρει φόρα,

κάτω από το δέντρο τώρα

θέλω παρίζάκι τώρα Υφαντής.

Στα χιόνια θα με βρεις, θα παίζω ολημερίς…

Αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντης

Γιαα τα Χριστούγεννα …


Θα είμαι καλό παιδί,

θα είμαι και γουρλής,

αρκεί το παριζακι μου να είναι Υφαντής.

Το βράδυ τις γιορτής, στο τζάκι χορευτής

αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής…

Παριζάκι Υφαντής, Υφαντής….

Το έλκηθρο έχει πάρει φόρα,

κάτω από το δέντρο τώρα

θέλω παρίζάκι τώρα Υφαντής.

Στα χιόνια θα με βρεις, θα παίζω ολημερίς…

Αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντης

Γιαα τα Χριστούγεννα …


Θα είμαι καλό παιδί,

θα είμαι και γουρλής,

αρκεί το παριζακι μου να είναι Υφαντής.

Το βράδυ τις γιορτής, στο τζάκι χορευτής

αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής…

Παριζάκι Υφαντής, Υφαντής….

Το έλκηθρο έχει πάρει φόρα,

κάτω από το δέντρο τώρα

θέλω παρίζάκι τώρα Υφαντής.

Στα χιόνια θα με βρεις, θα παίζω ολημερίς…

Αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντης

Γιαα τα Χριστούγεννα …


Θα είμαι καλό παιδί,

θα είμαι και γουρλής,

αρκεί το παριζακι μου να είναι Υφαντής.

Το βράδυ τις γιορτής, στο τζάκι χορευτής

αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής…

Παριζάκι Υφαντής, Υφαντής….

Το έλκηθρο έχει πάρει φόρα,

κάτω από το δέντρο τώρα

θέλω παρίζάκι τώρα Υφαντής.

Στα χιόνια θα με βρεις, θα παίζω ολημερίς…

Αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντης

Γιαα τα Χριστούγεννα …


Θα είμαι καλό παιδί,

θα είμαι και γουρλής,

αρκεί το παριζακι μου να είναι Υφαντής.

Το βράδυ τις γιορτής, στο τζάκι χορευτής

αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής…

Παριζάκι Υφαντής, Υφαντής….

Το έλκηθρο έχει πάρει φόρα,

κάτω από το δέντρο τώρα

θέλω παρίζάκι τώρα Υφαντής.

Στα χιόνια θα με βρεις, θα παίζω ολημερίς…

Αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντης

Γιαα τα Χριστούγεννα …


Θα είμαι καλό παιδί,

θα είμαι και γουρλής,

αρκεί το παριζακι μου να είναι Υφαντής.

Το βράδυ τις γιορτής, στο τζάκι χορευτής

αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντής…

Παριζάκι Υφαντής, Υφαντής….

Το έλκηθρο έχει πάρει φόρα,

κάτω από το δέντρο τώρα

θέλω παρίζάκι τώρα Υφαντής.

Στα χιόνια θα με βρεις, θα παίζω ολημερίς…

Αρκεί το παριζάκι μου να είναι Υφαντης