Μόνο μια …

Μόνο μια στιγμή θα ήθελα να ήμουνα τώρα στην αγκαλιά σου

Δεν θυμάμαι αν στο έχω πει μωρό μου αλλά …

Σ’ΑΓΑΠΆΩ ΠΟΛΥ