Τι είναι πες μου …

 

loveyuyuyuytuytu.jpg

Ένας φίλος μου σε μια συζήτηση που είχαμε προσπάθησε να καταλάβει

τι είναι Έρωτας λες και δεν ήξερες τι είναι.

Έρωτας είναι …

‘Οταν θες να τον βλέπεις συνέχεια.

Όταν θες να σε αγγίζει κάθε λεπτό.

Όταν θες να ακους τη φωνούλα του καθε λεπτό.

Όταν θες ν’ ακούς το Σ΄αγαπώ συνέχεια.

Όταν θες εσύ να το λες συνέχεια.

Όταν ζηλεύεις ότι θηλυκό ή αρσενικό είναι κοντά του/της.

Όταν νιώθεις ευτυχισμένος και χαμογελάς.

Τι είναι πες μου …

 

loveyuyuyuytuytu.jpg

Ένας φίλος μου σε μια συζήτηση που είχαμε προσπάθησε να καταλάβει

τι είναι Έρωτας λες και δεν ήξερες τι είναι.

Έρωτας είναι …

‘Οταν θες να τον βλέπεις συνέχεια.

Όταν θες να σε αγγίζει κάθε λεπτό.

Όταν θες να ακους τη φωνούλα του καθε λεπτό.

Όταν θες ν’ ακούς το Σ΄αγαπώ συνέχεια.

Όταν θες εσύ να το λες συνέχεια.

Όταν ζηλεύεις ότι θηλυκό ή αρσενικό είναι κοντά του/της.

Όταν νιώθεις ευτυχισμένος και χαμογελάς.

Τι είναι πες μου …

 

loveyuyuyuytuytu.jpg

Ένας φίλος μου σε μια συζήτηση που είχαμε προσπάθησε να καταλάβει

τι είναι Έρωτας λες και δεν ήξερες τι είναι.

Έρωτας είναι …

‘Οταν θες να τον βλέπεις συνέχεια.

Όταν θες να σε αγγίζει κάθε λεπτό.

Όταν θες να ακους τη φωνούλα του καθε λεπτό.

Όταν θες ν’ ακούς το Σ΄αγαπώ συνέχεια.

Όταν θες εσύ να το λες συνέχεια.

Όταν ζηλεύεις ότι θηλυκό ή αρσενικό είναι κοντά του/της.

Όταν νιώθεις ευτυχισμένος και χαμογελάς.

Τι είναι πες μου …

 

loveyuyuyuytuytu.jpg

Ένας φίλος μου σε μια συζήτηση που είχαμε προσπάθησε να καταλάβει

τι είναι Έρωτας λες και δεν ήξερες τι είναι.

Έρωτας είναι …

‘Οταν θες να τον βλέπεις συνέχεια.

Όταν θες να σε αγγίζει κάθε λεπτό.

Όταν θες να ακους τη φωνούλα του καθε λεπτό.

Όταν θες ν’ ακούς το Σ΄αγαπώ συνέχεια.

Όταν θες εσύ να το λες συνέχεια.

Όταν ζηλεύεις ότι θηλυκό ή αρσενικό είναι κοντά του/της.

Όταν νιώθεις ευτυχισμένος και χαμογελάς.

Τι είναι πες μου …

 

loveyuyuyuytuytu.jpg

Ένας φίλος μου σε μια συζήτηση που είχαμε προσπάθησε να καταλάβει

τι είναι Έρωτας λες και δεν ήξερες τι είναι.

Έρωτας είναι …

‘Οταν θες να τον βλέπεις συνέχεια.

Όταν θες να σε αγγίζει κάθε λεπτό.

Όταν θες να ακους τη φωνούλα του καθε λεπτό.

Όταν θες ν’ ακούς το Σ΄αγαπώ συνέχεια.

Όταν θες εσύ να το λες συνέχεια.

Όταν ζηλεύεις ότι θηλυκό ή αρσενικό είναι κοντά του/της.

Όταν νιώθεις ευτυχισμένος και χαμογελάς.

Τι είναι πες μου …

 

loveyuyuyuytuytu.jpg

Ένας φίλος μου σε μια συζήτηση που είχαμε προσπάθησε να καταλάβει

τι είναι Έρωτας λες και δεν ήξερες τι είναι.

Έρωτας είναι …

‘Οταν θες να τον βλέπεις συνέχεια.

Όταν θες να σε αγγίζει κάθε λεπτό.

Όταν θες να ακους τη φωνούλα του καθε λεπτό.

Όταν θες ν’ ακούς το Σ΄αγαπώ συνέχεια.

Όταν θες εσύ να το λες συνέχεια.

Όταν ζηλεύεις ότι θηλυκό ή αρσενικό είναι κοντά του/της.

Όταν νιώθεις ευτυχισμένος και χαμογελάς.

Τι είναι πες μου …

 

loveyuyuyuytuytu.jpg

Ένας φίλος μου σε μια συζήτηση που είχαμε προσπάθησε να καταλάβει

τι είναι Έρωτας λες και δεν ήξερες τι είναι.

Έρωτας είναι …

‘Οταν θες να τον βλέπεις συνέχεια.

Όταν θες να σε αγγίζει κάθε λεπτό.

Όταν θες να ακους τη φωνούλα του καθε λεπτό.

Όταν θες ν’ ακούς το Σ΄αγαπώ συνέχεια.

Όταν θες εσύ να το λες συνέχεια.

Όταν ζηλεύεις ότι θηλυκό ή αρσενικό είναι κοντά του/της.

Όταν νιώθεις ευτυχισμένος και χαμογελάς.

Τι είναι πες μου …

 

loveyuyuyuytuytu.jpg

Ένας φίλος μου σε μια συζήτηση που είχαμε προσπάθησε να καταλάβει

τι είναι Έρωτας λες και δεν ήξερες τι είναι.

Έρωτας είναι …

‘Οταν θες να τον βλέπεις συνέχεια.

Όταν θες να σε αγγίζει κάθε λεπτό.

Όταν θες να ακους τη φωνούλα του καθε λεπτό.

Όταν θες ν’ ακούς το Σ΄αγαπώ συνέχεια.

Όταν θες εσύ να το λες συνέχεια.

Όταν ζηλεύεις ότι θηλυκό ή αρσενικό είναι κοντά του/της.

Όταν νιώθεις ευτυχισμένος και χαμογελάς.

Τι είναι πες μου …

 

loveyuyuyuytuytu.jpg

Ένας φίλος μου σε μια συζήτηση που είχαμε προσπάθησε να καταλάβει

τι είναι Έρωτας λες και δεν ήξερες τι είναι.

Έρωτας είναι …

‘Οταν θες να τον βλέπεις συνέχεια.

Όταν θες να σε αγγίζει κάθε λεπτό.

Όταν θες να ακους τη φωνούλα του καθε λεπτό.

Όταν θες ν’ ακούς το Σ΄αγαπώ συνέχεια.

Όταν θες εσύ να το λες συνέχεια.

Όταν ζηλεύεις ότι θηλυκό ή αρσενικό είναι κοντά του/της.

Όταν νιώθεις ευτυχισμένος και χαμογελάς.

Τι είναι πες μου …

 

loveyuyuyuytuytu.jpg

Ένας φίλος μου σε μια συζήτηση που είχαμε προσπάθησε να καταλάβει

τι είναι Έρωτας λες και δεν ήξερες τι είναι.

Έρωτας είναι …

‘Οταν θες να τον βλέπεις συνέχεια.

Όταν θες να σε αγγίζει κάθε λεπτό.

Όταν θες να ακους τη φωνούλα του καθε λεπτό.

Όταν θες ν’ ακούς το Σ΄αγαπώ συνέχεια.

Όταν θες εσύ να το λες συνέχεια.

Όταν ζηλεύεις ότι θηλυκό ή αρσενικό είναι κοντά του/της.

Όταν νιώθεις ευτυχισμένος και χαμογελάς.