Δεν λέω …

Δεν έχω συνηθίσει να λέω μεγάλες κουβέντες.

Μου αρέσει να νιώθω ευτυχισμένη.

Είναι όμορφο όταν είμαι κοντά σου.

Μου αρέσει να αισθάνομαι στη καρδιά σου

Να νιώθω τη καρδιά μου τόσο κοντά σου

Ευτυχία είναι όταν είμαι εκεί …

 

Στίχοι: Ευτυχία Σίδερη

Μουσική: Κωνσταντίνος Παντζής

Πρώτη εκτέλεση: Καλομοίρα Σαράντη

Στο μυαλό μου γυρνάς, χίλιες σκέψεις σκορπάς

ό,τι φτιάχνω χαλάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν παραίσθηση ζεις, έρχεσαι μ’ ενοχλείς,

ύστερα αδιαφορείς κι όμως μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Στο θυμό μου γελάς, ξέρεις να με πονάς

ό,τι κάνω ξεχνάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν εικόνα θολή μοιάζει κάθε στιγμή,

χωρίς χρώμα ζωή, πάλι μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Δεν λέω …

Δεν έχω συνηθίσει να λέω μεγάλες κουβέντες.

Μου αρέσει να νιώθω ευτυχισμένη.

Είναι όμορφο όταν είμαι κοντά σου.

Μου αρέσει να αισθάνομαι στη καρδιά σου

Να νιώθω τη καρδιά μου τόσο κοντά σου

Ευτυχία είναι όταν είμαι εκεί …

 

Στίχοι: Ευτυχία Σίδερη

Μουσική: Κωνσταντίνος Παντζής

Πρώτη εκτέλεση: Καλομοίρα Σαράντη

Στο μυαλό μου γυρνάς, χίλιες σκέψεις σκορπάς

ό,τι φτιάχνω χαλάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν παραίσθηση ζεις, έρχεσαι μ’ ενοχλείς,

ύστερα αδιαφορείς κι όμως μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Στο θυμό μου γελάς, ξέρεις να με πονάς

ό,τι κάνω ξεχνάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν εικόνα θολή μοιάζει κάθε στιγμή,

χωρίς χρώμα ζωή, πάλι μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Δεν λέω …

Δεν έχω συνηθίσει να λέω μεγάλες κουβέντες.

Μου αρέσει να νιώθω ευτυχισμένη.

Είναι όμορφο όταν είμαι κοντά σου.

Μου αρέσει να αισθάνομαι στη καρδιά σου

Να νιώθω τη καρδιά μου τόσο κοντά σου

Ευτυχία είναι όταν είμαι εκεί …

 

Στίχοι: Ευτυχία Σίδερη

Μουσική: Κωνσταντίνος Παντζής

Πρώτη εκτέλεση: Καλομοίρα Σαράντη

Στο μυαλό μου γυρνάς, χίλιες σκέψεις σκορπάς

ό,τι φτιάχνω χαλάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν παραίσθηση ζεις, έρχεσαι μ’ ενοχλείς,

ύστερα αδιαφορείς κι όμως μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Στο θυμό μου γελάς, ξέρεις να με πονάς

ό,τι κάνω ξεχνάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν εικόνα θολή μοιάζει κάθε στιγμή,

χωρίς χρώμα ζωή, πάλι μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Δεν λέω …

Δεν έχω συνηθίσει να λέω μεγάλες κουβέντες.

Μου αρέσει να νιώθω ευτυχισμένη.

Είναι όμορφο όταν είμαι κοντά σου.

Μου αρέσει να αισθάνομαι στη καρδιά σου

Να νιώθω τη καρδιά μου τόσο κοντά σου

Ευτυχία είναι όταν είμαι εκεί …

 

Στίχοι: Ευτυχία Σίδερη

Μουσική: Κωνσταντίνος Παντζής

Πρώτη εκτέλεση: Καλομοίρα Σαράντη

Στο μυαλό μου γυρνάς, χίλιες σκέψεις σκορπάς

ό,τι φτιάχνω χαλάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν παραίσθηση ζεις, έρχεσαι μ’ ενοχλείς,

ύστερα αδιαφορείς κι όμως μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Στο θυμό μου γελάς, ξέρεις να με πονάς

ό,τι κάνω ξεχνάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν εικόνα θολή μοιάζει κάθε στιγμή,

χωρίς χρώμα ζωή, πάλι μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Δεν λέω …

Δεν έχω συνηθίσει να λέω μεγάλες κουβέντες.

Μου αρέσει να νιώθω ευτυχισμένη.

Είναι όμορφο όταν είμαι κοντά σου.

Μου αρέσει να αισθάνομαι στη καρδιά σου

Να νιώθω τη καρδιά μου τόσο κοντά σου

Ευτυχία είναι όταν είμαι εκεί …

 

Στίχοι: Ευτυχία Σίδερη

Μουσική: Κωνσταντίνος Παντζής

Πρώτη εκτέλεση: Καλομοίρα Σαράντη

Στο μυαλό μου γυρνάς, χίλιες σκέψεις σκορπάς

ό,τι φτιάχνω χαλάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν παραίσθηση ζεις, έρχεσαι μ’ ενοχλείς,

ύστερα αδιαφορείς κι όμως μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Στο θυμό μου γελάς, ξέρεις να με πονάς

ό,τι κάνω ξεχνάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν εικόνα θολή μοιάζει κάθε στιγμή,

χωρίς χρώμα ζωή, πάλι μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Δεν λέω …

Δεν έχω συνηθίσει να λέω μεγάλες κουβέντες.

Μου αρέσει να νιώθω ευτυχισμένη.

Είναι όμορφο όταν είμαι κοντά σου.

Μου αρέσει να αισθάνομαι στη καρδιά σου

Να νιώθω τη καρδιά μου τόσο κοντά σου

Ευτυχία είναι όταν είμαι εκεί …

 

Στίχοι: Ευτυχία Σίδερη

Μουσική: Κωνσταντίνος Παντζής

Πρώτη εκτέλεση: Καλομοίρα Σαράντη

Στο μυαλό μου γυρνάς, χίλιες σκέψεις σκορπάς

ό,τι φτιάχνω χαλάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν παραίσθηση ζεις, έρχεσαι μ’ ενοχλείς,

ύστερα αδιαφορείς κι όμως μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Στο θυμό μου γελάς, ξέρεις να με πονάς

ό,τι κάνω ξεχνάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν εικόνα θολή μοιάζει κάθε στιγμή,

χωρίς χρώμα ζωή, πάλι μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Δεν λέω …

Δεν έχω συνηθίσει να λέω μεγάλες κουβέντες.

Μου αρέσει να νιώθω ευτυχισμένη.

Είναι όμορφο όταν είμαι κοντά σου.

Μου αρέσει να αισθάνομαι στη καρδιά σου

Να νιώθω τη καρδιά μου τόσο κοντά σου

Ευτυχία είναι όταν είμαι εκεί …

 

Στίχοι: Ευτυχία Σίδερη

Μουσική: Κωνσταντίνος Παντζής

Πρώτη εκτέλεση: Καλομοίρα Σαράντη

Στο μυαλό μου γυρνάς, χίλιες σκέψεις σκορπάς

ό,τι φτιάχνω χαλάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν παραίσθηση ζεις, έρχεσαι μ’ ενοχλείς,

ύστερα αδιαφορείς κι όμως μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Στο θυμό μου γελάς, ξέρεις να με πονάς

ό,τι κάνω ξεχνάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν εικόνα θολή μοιάζει κάθε στιγμή,

χωρίς χρώμα ζωή, πάλι μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Δεν λέω …

Δεν έχω συνηθίσει να λέω μεγάλες κουβέντες.

Μου αρέσει να νιώθω ευτυχισμένη.

Είναι όμορφο όταν είμαι κοντά σου.

Μου αρέσει να αισθάνομαι στη καρδιά σου

Να νιώθω τη καρδιά μου τόσο κοντά σου

Ευτυχία είναι όταν είμαι εκεί …

 

Στίχοι: Ευτυχία Σίδερη

Μουσική: Κωνσταντίνος Παντζής

Πρώτη εκτέλεση: Καλομοίρα Σαράντη

Στο μυαλό μου γυρνάς, χίλιες σκέψεις σκορπάς

ό,τι φτιάχνω χαλάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν παραίσθηση ζεις, έρχεσαι μ’ ενοχλείς,

ύστερα αδιαφορείς κι όμως μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Στο θυμό μου γελάς, ξέρεις να με πονάς

ό,τι κάνω ξεχνάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν εικόνα θολή μοιάζει κάθε στιγμή,

χωρίς χρώμα ζωή, πάλι μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Δεν λέω …

Δεν έχω συνηθίσει να λέω μεγάλες κουβέντες.

Μου αρέσει να νιώθω ευτυχισμένη.

Είναι όμορφο όταν είμαι κοντά σου.

Μου αρέσει να αισθάνομαι στη καρδιά σου

Να νιώθω τη καρδιά μου τόσο κοντά σου

Ευτυχία είναι όταν είμαι εκεί …

 

Στίχοι: Ευτυχία Σίδερη

Μουσική: Κωνσταντίνος Παντζής

Πρώτη εκτέλεση: Καλομοίρα Σαράντη

Στο μυαλό μου γυρνάς, χίλιες σκέψεις σκορπάς

ό,τι φτιάχνω χαλάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν παραίσθηση ζεις, έρχεσαι μ’ ενοχλείς,

ύστερα αδιαφορείς κι όμως μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Στο θυμό μου γελάς, ξέρεις να με πονάς

ό,τι κάνω ξεχνάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν εικόνα θολή μοιάζει κάθε στιγμή,

χωρίς χρώμα ζωή, πάλι μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Δεν λέω …

Δεν έχω συνηθίσει να λέω μεγάλες κουβέντες.

Μου αρέσει να νιώθω ευτυχισμένη.

Είναι όμορφο όταν είμαι κοντά σου.

Μου αρέσει να αισθάνομαι στη καρδιά σου

Να νιώθω τη καρδιά μου τόσο κοντά σου

Ευτυχία είναι όταν είμαι εκεί …

 

Στίχοι: Ευτυχία Σίδερη

Μουσική: Κωνσταντίνος Παντζής

Πρώτη εκτέλεση: Καλομοίρα Σαράντη

Στο μυαλό μου γυρνάς, χίλιες σκέψεις σκορπάς

ό,τι φτιάχνω χαλάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν παραίσθηση ζεις, έρχεσαι μ’ ενοχλείς,

ύστερα αδιαφορείς κι όμως μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.

Στο θυμό μου γελάς, ξέρεις να με πονάς

ό,τι κάνω ξεχνάς κι όμως μένω εδώ.

Σαν εικόνα θολή μοιάζει κάθε στιγμή,

χωρίς χρώμα ζωή, πάλι μένω εδώ …;

Μου λεν οι φίλοι πως δεν είσαι εσύ αυτός

για μένα μοναδικός πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω

πώς να τους πω πως σ’ αγαπώ.

Για να μένω σημαίνει πως μπορώ και υπομένω

τα πάντα θ’ ανεχτώ, θα περιμένω

να καταλάβεις πως για σένα ζω.