Να σου πω …

Καλημέρα σε όλους

Είναι όμορφο να έχεις κάποιον που να μπορεί να σε ακούσει

Να σε νιώθει σε ότι και να λες και να σε καταλαβαίνει

Εγώ έχω πολλλούς με σημαντικότερο άνθρωπο την ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Με ακούει και με καταλαβαίνει σε ότι και να της λέω

Πως την αγαπάω πολύ το ξέρει αφού της το λέω κάθε στιγμή

Μαρκέλλα μου σε λατρέυω …

Advertisement

Να σου πω …

Καλημέρα σε όλους

Είναι όμορφο να έχεις κάποιον που να μπορεί να σε ακούσει

Να σε νιώθει σε ότι και να λες και να σε καταλαβαίνει

Εγώ έχω πολλλούς με σημαντικότερο άνθρωπο την ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Με ακούει και με καταλαβαίνει σε ότι και να της λέω

Πως την αγαπάω πολύ το ξέρει αφού της το λέω κάθε στιγμή

Μαρκέλλα μου σε λατρέυω …

Να σου πω …

Καλημέρα σε όλους

Είναι όμορφο να έχεις κάποιον που να μπορεί να σε ακούσει

Να σε νιώθει σε ότι και να λες και να σε καταλαβαίνει

Εγώ έχω πολλλούς με σημαντικότερο άνθρωπο την ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Με ακούει και με καταλαβαίνει σε ότι και να της λέω

Πως την αγαπάω πολύ το ξέρει αφού της το λέω κάθε στιγμή

Μαρκέλλα μου σε λατρέυω …

Να σου πω …

Καλημέρα σε όλους

Είναι όμορφο να έχεις κάποιον που να μπορεί να σε ακούσει

Να σε νιώθει σε ότι και να λες και να σε καταλαβαίνει

Εγώ έχω πολλλούς με σημαντικότερο άνθρωπο την ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Με ακούει και με καταλαβαίνει σε ότι και να της λέω

Πως την αγαπάω πολύ το ξέρει αφού της το λέω κάθε στιγμή

Μαρκέλλα μου σε λατρέυω …

Να σου πω …

Καλημέρα σε όλους

Είναι όμορφο να έχεις κάποιον που να μπορεί να σε ακούσει

Να σε νιώθει σε ότι και να λες και να σε καταλαβαίνει

Εγώ έχω πολλλούς με σημαντικότερο άνθρωπο την ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Με ακούει και με καταλαβαίνει σε ότι και να της λέω

Πως την αγαπάω πολύ το ξέρει αφού της το λέω κάθε στιγμή

Μαρκέλλα μου σε λατρέυω …

Να σου πω …

Καλημέρα σε όλους

Είναι όμορφο να έχεις κάποιον που να μπορεί να σε ακούσει

Να σε νιώθει σε ότι και να λες και να σε καταλαβαίνει

Εγώ έχω πολλλούς με σημαντικότερο άνθρωπο την ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Με ακούει και με καταλαβαίνει σε ότι και να της λέω

Πως την αγαπάω πολύ το ξέρει αφού της το λέω κάθε στιγμή

Μαρκέλλα μου σε λατρέυω …

Να σου πω …

Καλημέρα σε όλους

Είναι όμορφο να έχεις κάποιον που να μπορεί να σε ακούσει

Να σε νιώθει σε ότι και να λες και να σε καταλαβαίνει

Εγώ έχω πολλλούς με σημαντικότερο άνθρωπο την ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Με ακούει και με καταλαβαίνει σε ότι και να της λέω

Πως την αγαπάω πολύ το ξέρει αφού της το λέω κάθε στιγμή

Μαρκέλλα μου σε λατρέυω …

Να σου πω …

Καλημέρα σε όλους

Είναι όμορφο να έχεις κάποιον που να μπορεί να σε ακούσει

Να σε νιώθει σε ότι και να λες και να σε καταλαβαίνει

Εγώ έχω πολλλούς με σημαντικότερο άνθρωπο την ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Με ακούει και με καταλαβαίνει σε ότι και να της λέω

Πως την αγαπάω πολύ το ξέρει αφού της το λέω κάθε στιγμή

Μαρκέλλα μου σε λατρέυω …

Να σου πω …

Καλημέρα σε όλους

Είναι όμορφο να έχεις κάποιον που να μπορεί να σε ακούσει

Να σε νιώθει σε ότι και να λες και να σε καταλαβαίνει

Εγώ έχω πολλλούς με σημαντικότερο άνθρωπο την ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Με ακούει και με καταλαβαίνει σε ότι και να της λέω

Πως την αγαπάω πολύ το ξέρει αφού της το λέω κάθε στιγμή

Μαρκέλλα μου σε λατρέυω …

Να σου πω …

Καλημέρα σε όλους

Είναι όμορφο να έχεις κάποιον που να μπορεί να σε ακούσει

Να σε νιώθει σε ότι και να λες και να σε καταλαβαίνει

Εγώ έχω πολλλούς με σημαντικότερο άνθρωπο την ΚΟΡΗ ΜΟΥ

Με ακούει και με καταλαβαίνει σε ότι και να της λέω

Πως την αγαπάω πολύ το ξέρει αφού της το λέω κάθε στιγμή

Μαρκέλλα μου σε λατρέυω …