Είσαι η μέρα και ηνύχτα μου …

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Νίκος Αντύπας

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Κρύωνα και σκέπασαν το σώμα μου

τα δυο σου βλέφαρα

Δίψασα και μ’ έλουσαν του γέλιου σου

τα δροσερά νερά

Καλέ μου

είσαι ο ήλιος που ονειρεύομαι

και τ’ αστέρι που πορεύομαι

Είσαι η μέρα με τα κύματα

και η νύχτα με τα αινίγματα

Είσαι όλα κι άλλα τέσσερα

κι έχω μάτια δεκατέσσερα

μη σε χάσω γιατί χάθηκα

λουλουδάκι και μαράθηκα

Πες μου αγαπημένε μου τ’ αγάλματα

τι λεν με τα πουλιά

Πες μου για τα σύννεφα, το σούρουπο

και τα τρελά φιλιά

Advertisement

Είσαι η μέρα και ηνύχτα μου …

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Νίκος Αντύπας

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Κρύωνα και σκέπασαν το σώμα μου

τα δυο σου βλέφαρα

Δίψασα και μ’ έλουσαν του γέλιου σου

τα δροσερά νερά

Καλέ μου

είσαι ο ήλιος που ονειρεύομαι

και τ’ αστέρι που πορεύομαι

Είσαι η μέρα με τα κύματα

και η νύχτα με τα αινίγματα

Είσαι όλα κι άλλα τέσσερα

κι έχω μάτια δεκατέσσερα

μη σε χάσω γιατί χάθηκα

λουλουδάκι και μαράθηκα

Πες μου αγαπημένε μου τ’ αγάλματα

τι λεν με τα πουλιά

Πες μου για τα σύννεφα, το σούρουπο

και τα τρελά φιλιά

Είσαι η μέρα και ηνύχτα μου …

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Νίκος Αντύπας

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Κρύωνα και σκέπασαν το σώμα μου

τα δυο σου βλέφαρα

Δίψασα και μ’ έλουσαν του γέλιου σου

τα δροσερά νερά

Καλέ μου

είσαι ο ήλιος που ονειρεύομαι

και τ’ αστέρι που πορεύομαι

Είσαι η μέρα με τα κύματα

και η νύχτα με τα αινίγματα

Είσαι όλα κι άλλα τέσσερα

κι έχω μάτια δεκατέσσερα

μη σε χάσω γιατί χάθηκα

λουλουδάκι και μαράθηκα

Πες μου αγαπημένε μου τ’ αγάλματα

τι λεν με τα πουλιά

Πες μου για τα σύννεφα, το σούρουπο

και τα τρελά φιλιά

Είσαι η μέρα και ηνύχτα μου …

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Νίκος Αντύπας

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Κρύωνα και σκέπασαν το σώμα μου

τα δυο σου βλέφαρα

Δίψασα και μ’ έλουσαν του γέλιου σου

τα δροσερά νερά

Καλέ μου

είσαι ο ήλιος που ονειρεύομαι

και τ’ αστέρι που πορεύομαι

Είσαι η μέρα με τα κύματα

και η νύχτα με τα αινίγματα

Είσαι όλα κι άλλα τέσσερα

κι έχω μάτια δεκατέσσερα

μη σε χάσω γιατί χάθηκα

λουλουδάκι και μαράθηκα

Πες μου αγαπημένε μου τ’ αγάλματα

τι λεν με τα πουλιά

Πες μου για τα σύννεφα, το σούρουπο

και τα τρελά φιλιά

Είσαι η μέρα και ηνύχτα μου …

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Νίκος Αντύπας

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Κρύωνα και σκέπασαν το σώμα μου

τα δυο σου βλέφαρα

Δίψασα και μ’ έλουσαν του γέλιου σου

τα δροσερά νερά

Καλέ μου

είσαι ο ήλιος που ονειρεύομαι

και τ’ αστέρι που πορεύομαι

Είσαι η μέρα με τα κύματα

και η νύχτα με τα αινίγματα

Είσαι όλα κι άλλα τέσσερα

κι έχω μάτια δεκατέσσερα

μη σε χάσω γιατί χάθηκα

λουλουδάκι και μαράθηκα

Πες μου αγαπημένε μου τ’ αγάλματα

τι λεν με τα πουλιά

Πες μου για τα σύννεφα, το σούρουπο

και τα τρελά φιλιά

Είσαι η μέρα και ηνύχτα μου …

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Νίκος Αντύπας

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Κρύωνα και σκέπασαν το σώμα μου

τα δυο σου βλέφαρα

Δίψασα και μ’ έλουσαν του γέλιου σου

τα δροσερά νερά

Καλέ μου

είσαι ο ήλιος που ονειρεύομαι

και τ’ αστέρι που πορεύομαι

Είσαι η μέρα με τα κύματα

και η νύχτα με τα αινίγματα

Είσαι όλα κι άλλα τέσσερα

κι έχω μάτια δεκατέσσερα

μη σε χάσω γιατί χάθηκα

λουλουδάκι και μαράθηκα

Πες μου αγαπημένε μου τ’ αγάλματα

τι λεν με τα πουλιά

Πες μου για τα σύννεφα, το σούρουπο

και τα τρελά φιλιά

Είσαι η μέρα και ηνύχτα μου …

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Νίκος Αντύπας

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Κρύωνα και σκέπασαν το σώμα μου

τα δυο σου βλέφαρα

Δίψασα και μ’ έλουσαν του γέλιου σου

τα δροσερά νερά

Καλέ μου

είσαι ο ήλιος που ονειρεύομαι

και τ’ αστέρι που πορεύομαι

Είσαι η μέρα με τα κύματα

και η νύχτα με τα αινίγματα

Είσαι όλα κι άλλα τέσσερα

κι έχω μάτια δεκατέσσερα

μη σε χάσω γιατί χάθηκα

λουλουδάκι και μαράθηκα

Πες μου αγαπημένε μου τ’ αγάλματα

τι λεν με τα πουλιά

Πες μου για τα σύννεφα, το σούρουπο

και τα τρελά φιλιά

Είσαι η μέρα και ηνύχτα μου …

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Νίκος Αντύπας

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Κρύωνα και σκέπασαν το σώμα μου

τα δυο σου βλέφαρα

Δίψασα και μ’ έλουσαν του γέλιου σου

τα δροσερά νερά

Καλέ μου

είσαι ο ήλιος που ονειρεύομαι

και τ’ αστέρι που πορεύομαι

Είσαι η μέρα με τα κύματα

και η νύχτα με τα αινίγματα

Είσαι όλα κι άλλα τέσσερα

κι έχω μάτια δεκατέσσερα

μη σε χάσω γιατί χάθηκα

λουλουδάκι και μαράθηκα

Πες μου αγαπημένε μου τ’ αγάλματα

τι λεν με τα πουλιά

Πες μου για τα σύννεφα, το σούρουπο

και τα τρελά φιλιά

Είσαι η μέρα και ηνύχτα μου …

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Νίκος Αντύπας

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Κρύωνα και σκέπασαν το σώμα μου

τα δυο σου βλέφαρα

Δίψασα και μ’ έλουσαν του γέλιου σου

τα δροσερά νερά

Καλέ μου

είσαι ο ήλιος που ονειρεύομαι

και τ’ αστέρι που πορεύομαι

Είσαι η μέρα με τα κύματα

και η νύχτα με τα αινίγματα

Είσαι όλα κι άλλα τέσσερα

κι έχω μάτια δεκατέσσερα

μη σε χάσω γιατί χάθηκα

λουλουδάκι και μαράθηκα

Πες μου αγαπημένε μου τ’ αγάλματα

τι λεν με τα πουλιά

Πες μου για τα σύννεφα, το σούρουπο

και τα τρελά φιλιά

Είσαι η μέρα και ηνύχτα μου …

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Μουσική: Νίκος Αντύπας

Πρώτη εκτέλεση: Χαρούλα Αλεξίου

Κρύωνα και σκέπασαν το σώμα μου

τα δυο σου βλέφαρα

Δίψασα και μ’ έλουσαν του γέλιου σου

τα δροσερά νερά

Καλέ μου

είσαι ο ήλιος που ονειρεύομαι

και τ’ αστέρι που πορεύομαι

Είσαι η μέρα με τα κύματα

και η νύχτα με τα αινίγματα

Είσαι όλα κι άλλα τέσσερα

κι έχω μάτια δεκατέσσερα

μη σε χάσω γιατί χάθηκα

λουλουδάκι και μαράθηκα

Πες μου αγαπημένε μου τ’ αγάλματα

τι λεν με τα πουλιά

Πες μου για τα σύννεφα, το σούρουπο

και τα τρελά φιλιά