Μελαγχολικά μάτια …

Πανσέληνος και απόψε

μια θλίψη νιώθω στην καρδιά

τ’ αστέρια κοιτάω

και αναρωτιέμαι γιατί είσαι μακριά.

 

Κοιτάζοντας το φεγγάρι

μια ευχή θέλω να κάνω

να πάψω να βλέπω

μόνη μου το φεγγάρι.

 

Λύπη να πάψω ν’ αισθάνομαι

το σ’ αγαπώ σου να φιλάω

τα χείλη σου να φιλάω

κάθε ώρα και κάθε στιγμή.

Advertisement

Μελαγχολικά μάτια …

Πανσέληνος και απόψε

μια θλίψη νιώθω στην καρδιά

τ’ αστέρια κοιτάω

και αναρωτιέμαι γιατί είσαι μακριά.

 

Κοιτάζοντας το φεγγάρι

μια ευχή θέλω να κάνω

να πάψω να βλέπω

μόνη μου το φεγγάρι.

 

Λύπη να πάψω ν’ αισθάνομαι

το σ’ αγαπώ σου να φιλάω

τα χείλη σου να φιλάω

κάθε ώρα και κάθε στιγμή.

Μελαγχολικά μάτια …

Πανσέληνος και απόψε

μια θλίψη νιώθω στην καρδιά

τ’ αστέρια κοιτάω

και αναρωτιέμαι γιατί είσαι μακριά.

 

Κοιτάζοντας το φεγγάρι

μια ευχή θέλω να κάνω

να πάψω να βλέπω

μόνη μου το φεγγάρι.

 

Λύπη να πάψω ν’ αισθάνομαι

το σ’ αγαπώ σου να φιλάω

τα χείλη σου να φιλάω

κάθε ώρα και κάθε στιγμή.

Μελαγχολικά μάτια …

Πανσέληνος και απόψε

μια θλίψη νιώθω στην καρδιά

τ’ αστέρια κοιτάω

και αναρωτιέμαι γιατί είσαι μακριά.

 

Κοιτάζοντας το φεγγάρι

μια ευχή θέλω να κάνω

να πάψω να βλέπω

μόνη μου το φεγγάρι.

 

Λύπη να πάψω ν’ αισθάνομαι

το σ’ αγαπώ σου να φιλάω

τα χείλη σου να φιλάω

κάθε ώρα και κάθε στιγμή.

Μελαγχολικά μάτια …

Πανσέληνος και απόψε

μια θλίψη νιώθω στην καρδιά

τ’ αστέρια κοιτάω

και αναρωτιέμαι γιατί είσαι μακριά.

 

Κοιτάζοντας το φεγγάρι

μια ευχή θέλω να κάνω

να πάψω να βλέπω

μόνη μου το φεγγάρι.

 

Λύπη να πάψω ν’ αισθάνομαι

το σ’ αγαπώ σου να φιλάω

τα χείλη σου να φιλάω

κάθε ώρα και κάθε στιγμή.

Μελαγχολικά μάτια …

Πανσέληνος και απόψε

μια θλίψη νιώθω στην καρδιά

τ’ αστέρια κοιτάω

και αναρωτιέμαι γιατί είσαι μακριά.

 

Κοιτάζοντας το φεγγάρι

μια ευχή θέλω να κάνω

να πάψω να βλέπω

μόνη μου το φεγγάρι.

 

Λύπη να πάψω ν’ αισθάνομαι

το σ’ αγαπώ σου να φιλάω

τα χείλη σου να φιλάω

κάθε ώρα και κάθε στιγμή.

Μελαγχολικά μάτια …

Πανσέληνος και απόψε

μια θλίψη νιώθω στην καρδιά

τ’ αστέρια κοιτάω

και αναρωτιέμαι γιατί είσαι μακριά.

 

Κοιτάζοντας το φεγγάρι

μια ευχή θέλω να κάνω

να πάψω να βλέπω

μόνη μου το φεγγάρι.

 

Λύπη να πάψω ν’ αισθάνομαι

το σ’ αγαπώ σου να φιλάω

τα χείλη σου να φιλάω

κάθε ώρα και κάθε στιγμή.

Μελαγχολικά μάτια …

Πανσέληνος και απόψε

μια θλίψη νιώθω στην καρδιά

τ’ αστέρια κοιτάω

και αναρωτιέμαι γιατί είσαι μακριά.

 

Κοιτάζοντας το φεγγάρι

μια ευχή θέλω να κάνω

να πάψω να βλέπω

μόνη μου το φεγγάρι.

 

Λύπη να πάψω ν’ αισθάνομαι

το σ’ αγαπώ σου να φιλάω

τα χείλη σου να φιλάω

κάθε ώρα και κάθε στιγμή.

Μελαγχολικά μάτια …

Πανσέληνος και απόψε

μια θλίψη νιώθω στην καρδιά

τ’ αστέρια κοιτάω

και αναρωτιέμαι γιατί είσαι μακριά.

 

Κοιτάζοντας το φεγγάρι

μια ευχή θέλω να κάνω

να πάψω να βλέπω

μόνη μου το φεγγάρι.

 

Λύπη να πάψω ν’ αισθάνομαι

το σ’ αγαπώ σου να φιλάω

τα χείλη σου να φιλάω

κάθε ώρα και κάθε στιγμή.

Μελαγχολικά μάτια …

Πανσέληνος και απόψε

μια θλίψη νιώθω στην καρδιά

τ’ αστέρια κοιτάω

και αναρωτιέμαι γιατί είσαι μακριά.

 

Κοιτάζοντας το φεγγάρι

μια ευχή θέλω να κάνω

να πάψω να βλέπω

μόνη μου το φεγγάρι.

 

Λύπη να πάψω ν’ αισθάνομαι

το σ’ αγαπώ σου να φιλάω

τα χείλη σου να φιλάω

κάθε ώρα και κάθε στιγμή.