Γιατί να μη το λέω;

i love you.jpg

Να κρυφτώ από τον εαυτό μου

να πω πως τίποτα δεν συνέβει

να νιώσω ακόμα μια φορά

πως λέω ψέμματα σε μένα;

Δε το ανέχομαι ούτε μια στιγμή αυτό

ούτε ένα λεπτό στο λέω

δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

απ΄την ημέρα που γνώρισα

δε το αντέχω ούτε δευτερόλπτο.

Να πάψω να σου λέω Σ’ αγαπώ;

Γιατί να γίνει αυτό;

Νιώθω πως Σ’ αγαπώ

και ποτέ δε θα πάψω να το λέω.

Advertisement

Γιατί να μη το λέω;

i love you.jpg

Να κρυφτώ από τον εαυτό μου

να πω πως τίποτα δεν συνέβει

να νιώσω ακόμα μια φορά

πως λέω ψέμματα σε μένα;

Δε το ανέχομαι ούτε μια στιγμή αυτό

ούτε ένα λεπτό στο λέω

δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

απ΄την ημέρα που γνώρισα

δε το αντέχω ούτε δευτερόλπτο.

Να πάψω να σου λέω Σ’ αγαπώ;

Γιατί να γίνει αυτό;

Νιώθω πως Σ’ αγαπώ

και ποτέ δε θα πάψω να το λέω.

Γιατί να μη το λέω;

i love you.jpg

Να κρυφτώ από τον εαυτό μου

να πω πως τίποτα δεν συνέβει

να νιώσω ακόμα μια φορά

πως λέω ψέμματα σε μένα;

Δε το ανέχομαι ούτε μια στιγμή αυτό

ούτε ένα λεπτό στο λέω

δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

απ΄την ημέρα που γνώρισα

δε το αντέχω ούτε δευτερόλπτο.

Να πάψω να σου λέω Σ’ αγαπώ;

Γιατί να γίνει αυτό;

Νιώθω πως Σ’ αγαπώ

και ποτέ δε θα πάψω να το λέω.

Γιατί να μη το λέω;

i love you.jpg

Να κρυφτώ από τον εαυτό μου

να πω πως τίποτα δεν συνέβει

να νιώσω ακόμα μια φορά

πως λέω ψέμματα σε μένα;

Δε το ανέχομαι ούτε μια στιγμή αυτό

ούτε ένα λεπτό στο λέω

δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

απ΄την ημέρα που γνώρισα

δε το αντέχω ούτε δευτερόλπτο.

Να πάψω να σου λέω Σ’ αγαπώ;

Γιατί να γίνει αυτό;

Νιώθω πως Σ’ αγαπώ

και ποτέ δε θα πάψω να το λέω.

Γιατί να μη το λέω;

i love you.jpg

Να κρυφτώ από τον εαυτό μου

να πω πως τίποτα δεν συνέβει

να νιώσω ακόμα μια φορά

πως λέω ψέμματα σε μένα;

Δε το ανέχομαι ούτε μια στιγμή αυτό

ούτε ένα λεπτό στο λέω

δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

απ΄την ημέρα που γνώρισα

δε το αντέχω ούτε δευτερόλπτο.

Να πάψω να σου λέω Σ’ αγαπώ;

Γιατί να γίνει αυτό;

Νιώθω πως Σ’ αγαπώ

και ποτέ δε θα πάψω να το λέω.

Γιατί να μη το λέω;

i love you.jpg

Να κρυφτώ από τον εαυτό μου

να πω πως τίποτα δεν συνέβει

να νιώσω ακόμα μια φορά

πως λέω ψέμματα σε μένα;

Δε το ανέχομαι ούτε μια στιγμή αυτό

ούτε ένα λεπτό στο λέω

δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

απ΄την ημέρα που γνώρισα

δε το αντέχω ούτε δευτερόλπτο.

Να πάψω να σου λέω Σ’ αγαπώ;

Γιατί να γίνει αυτό;

Νιώθω πως Σ’ αγαπώ

και ποτέ δε θα πάψω να το λέω.

Γιατί να μη το λέω;

i love you.jpg

Να κρυφτώ από τον εαυτό μου

να πω πως τίποτα δεν συνέβει

να νιώσω ακόμα μια φορά

πως λέω ψέμματα σε μένα;

Δε το ανέχομαι ούτε μια στιγμή αυτό

ούτε ένα λεπτό στο λέω

δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

απ΄την ημέρα που γνώρισα

δε το αντέχω ούτε δευτερόλπτο.

Να πάψω να σου λέω Σ’ αγαπώ;

Γιατί να γίνει αυτό;

Νιώθω πως Σ’ αγαπώ

και ποτέ δε θα πάψω να το λέω.

Γιατί να μη το λέω;

i love you.jpg

Να κρυφτώ από τον εαυτό μου

να πω πως τίποτα δεν συνέβει

να νιώσω ακόμα μια φορά

πως λέω ψέμματα σε μένα;

Δε το ανέχομαι ούτε μια στιγμή αυτό

ούτε ένα λεπτό στο λέω

δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

απ΄την ημέρα που γνώρισα

δε το αντέχω ούτε δευτερόλπτο.

Να πάψω να σου λέω Σ’ αγαπώ;

Γιατί να γίνει αυτό;

Νιώθω πως Σ’ αγαπώ

και ποτέ δε θα πάψω να το λέω.

Γιατί να μη το λέω;

i love you.jpg

Να κρυφτώ από τον εαυτό μου

να πω πως τίποτα δεν συνέβει

να νιώσω ακόμα μια φορά

πως λέω ψέμματα σε μένα;

Δε το ανέχομαι ούτε μια στιγμή αυτό

ούτε ένα λεπτό στο λέω

δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

απ΄την ημέρα που γνώρισα

δε το αντέχω ούτε δευτερόλπτο.

Να πάψω να σου λέω Σ’ αγαπώ;

Γιατί να γίνει αυτό;

Νιώθω πως Σ’ αγαπώ

και ποτέ δε θα πάψω να το λέω.

Γιατί να μη το λέω;

i love you.jpg

Να κρυφτώ από τον εαυτό μου

να πω πως τίποτα δεν συνέβει

να νιώσω ακόμα μια φορά

πως λέω ψέμματα σε μένα;

Δε το ανέχομαι ούτε μια στιγμή αυτό

ούτε ένα λεπτό στο λέω

δε μπορώ να ζήσω μακριά σου

απ΄την ημέρα που γνώρισα

δε το αντέχω ούτε δευτερόλπτο.

Να πάψω να σου λέω Σ’ αγαπώ;

Γιατί να γίνει αυτό;

Νιώθω πως Σ’ αγαπώ

και ποτέ δε θα πάψω να το λέω.