Την Κυριακή …

remos_songs.jpg

Καρδιά μην ανησυχείς εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί.

Το «Πρώτο Θέμα» μας κάνει ένα δωρό γεμάτο χρυσό.

Στις 20 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί μια κασετίνα με τις

μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου.

Γι’ αυτό όλοι τρέχουμε στα περίπτερα την Κυριακή.
Advertisement

Την Κυριακή …

remos_songs.jpg

Καρδιά μην ανησυχείς εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί.

Το «Πρώτο Θέμα» μας κάνει ένα δωρό γεμάτο χρυσό.

Στις 20 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί μια κασετίνα με τις

μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου.

Γι’ αυτό όλοι τρέχουμε στα περίπτερα την Κυριακή.

Την Κυριακή …

remos_songs.jpg

Καρδιά μην ανησυχείς εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί.

Το «Πρώτο Θέμα» μας κάνει ένα δωρό γεμάτο χρυσό.

Στις 20 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί μια κασετίνα με τις

μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου.

Γι’ αυτό όλοι τρέχουμε στα περίπτερα την Κυριακή.

Την Κυριακή …

remos_songs.jpg

Καρδιά μην ανησυχείς εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί.

Το «Πρώτο Θέμα» μας κάνει ένα δωρό γεμάτο χρυσό.

Στις 20 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί μια κασετίνα με τις

μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου.

Γι’ αυτό όλοι τρέχουμε στα περίπτερα την Κυριακή.

Την Κυριακή …

remos_songs.jpg

Καρδιά μην ανησυχείς εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί.

Το «Πρώτο Θέμα» μας κάνει ένα δωρό γεμάτο χρυσό.

Στις 20 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί μια κασετίνα με τις

μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου.

Γι’ αυτό όλοι τρέχουμε στα περίπτερα την Κυριακή.

Την Κυριακή …

remos_songs.jpg

Καρδιά μην ανησυχείς εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί.

Το «Πρώτο Θέμα» μας κάνει ένα δωρό γεμάτο χρυσό.

Στις 20 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί μια κασετίνα με τις

μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου.

Γι’ αυτό όλοι τρέχουμε στα περίπτερα την Κυριακή.

Την Κυριακή …

remos_songs.jpg

Καρδιά μην ανησυχείς εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί.

Το «Πρώτο Θέμα» μας κάνει ένα δωρό γεμάτο χρυσό.

Στις 20 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί μια κασετίνα με τις

μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου.

Γι’ αυτό όλοι τρέχουμε στα περίπτερα την Κυριακή.

Την Κυριακή …

remos_songs.jpg

Καρδιά μην ανησυχείς εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί.

Το «Πρώτο Θέμα» μας κάνει ένα δωρό γεμάτο χρυσό.

Στις 20 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί μια κασετίνα με τις

μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου.

Γι’ αυτό όλοι τρέχουμε στα περίπτερα την Κυριακή.

Την Κυριακή …

remos_songs.jpg

Καρδιά μην ανησυχείς εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί.

Το «Πρώτο Θέμα» μας κάνει ένα δωρό γεμάτο χρυσό.

Στις 20 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί μια κασετίνα με τις

μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου.

Γι’ αυτό όλοι τρέχουμε στα περίπτερα την Κυριακή.

Την Κυριακή …

remos_songs.jpg

Καρδιά μην ανησυχείς εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί.

Το «Πρώτο Θέμα» μας κάνει ένα δωρό γεμάτο χρυσό.

Στις 20 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί μια κασετίνα με τις

μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου.

Γι’ αυτό όλοι τρέχουμε στα περίπτερα την Κυριακή.