Μέσα στα μάτια μου …

Στίχοι: Φώντας Θεοδώρου

Μουσική: Τριαντάφυλλος

Πρώτη εκτέλεση: Νατάσα Θεοδωρίδου

Πόσα δεν ξέρεις για ‘μένα ακόμη

και πόσα πρέπει να σου πω

να σχηματίσεις για ‘μένα γνώμη

και να πιστέψεις πόσο σ’ αγαπώ.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Πόσα δεν ξέρεις για να θυμώνεις

πόσα δεν ξέρεις για να μιλάς

τέτοια αγάπη να την μαλώνεις

τέτοια αγάπη να την τυραννάς.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Μέσα στα μάτια μου …

Στίχοι: Φώντας Θεοδώρου

Μουσική: Τριαντάφυλλος

Πρώτη εκτέλεση: Νατάσα Θεοδωρίδου

Πόσα δεν ξέρεις για ‘μένα ακόμη

και πόσα πρέπει να σου πω

να σχηματίσεις για ‘μένα γνώμη

και να πιστέψεις πόσο σ’ αγαπώ.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Πόσα δεν ξέρεις για να θυμώνεις

πόσα δεν ξέρεις για να μιλάς

τέτοια αγάπη να την μαλώνεις

τέτοια αγάπη να την τυραννάς.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Μέσα στα μάτια μου …

Στίχοι: Φώντας Θεοδώρου

Μουσική: Τριαντάφυλλος

Πρώτη εκτέλεση: Νατάσα Θεοδωρίδου

Πόσα δεν ξέρεις για ‘μένα ακόμη

και πόσα πρέπει να σου πω

να σχηματίσεις για ‘μένα γνώμη

και να πιστέψεις πόσο σ’ αγαπώ.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Πόσα δεν ξέρεις για να θυμώνεις

πόσα δεν ξέρεις για να μιλάς

τέτοια αγάπη να την μαλώνεις

τέτοια αγάπη να την τυραννάς.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Μέσα στα μάτια μου …

Στίχοι: Φώντας Θεοδώρου

Μουσική: Τριαντάφυλλος

Πρώτη εκτέλεση: Νατάσα Θεοδωρίδου

Πόσα δεν ξέρεις για ‘μένα ακόμη

και πόσα πρέπει να σου πω

να σχηματίσεις για ‘μένα γνώμη

και να πιστέψεις πόσο σ’ αγαπώ.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Πόσα δεν ξέρεις για να θυμώνεις

πόσα δεν ξέρεις για να μιλάς

τέτοια αγάπη να την μαλώνεις

τέτοια αγάπη να την τυραννάς.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Μέσα στα μάτια μου …

Στίχοι: Φώντας Θεοδώρου

Μουσική: Τριαντάφυλλος

Πρώτη εκτέλεση: Νατάσα Θεοδωρίδου

Πόσα δεν ξέρεις για ‘μένα ακόμη

και πόσα πρέπει να σου πω

να σχηματίσεις για ‘μένα γνώμη

και να πιστέψεις πόσο σ’ αγαπώ.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Πόσα δεν ξέρεις για να θυμώνεις

πόσα δεν ξέρεις για να μιλάς

τέτοια αγάπη να την μαλώνεις

τέτοια αγάπη να την τυραννάς.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Μέσα στα μάτια μου …

Στίχοι: Φώντας Θεοδώρου

Μουσική: Τριαντάφυλλος

Πρώτη εκτέλεση: Νατάσα Θεοδωρίδου

Πόσα δεν ξέρεις για ‘μένα ακόμη

και πόσα πρέπει να σου πω

να σχηματίσεις για ‘μένα γνώμη

και να πιστέψεις πόσο σ’ αγαπώ.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Πόσα δεν ξέρεις για να θυμώνεις

πόσα δεν ξέρεις για να μιλάς

τέτοια αγάπη να την μαλώνεις

τέτοια αγάπη να την τυραννάς.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Μέσα στα μάτια μου …

Στίχοι: Φώντας Θεοδώρου

Μουσική: Τριαντάφυλλος

Πρώτη εκτέλεση: Νατάσα Θεοδωρίδου

Πόσα δεν ξέρεις για ‘μένα ακόμη

και πόσα πρέπει να σου πω

να σχηματίσεις για ‘μένα γνώμη

και να πιστέψεις πόσο σ’ αγαπώ.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Πόσα δεν ξέρεις για να θυμώνεις

πόσα δεν ξέρεις για να μιλάς

τέτοια αγάπη να την μαλώνεις

τέτοια αγάπη να την τυραννάς.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Μέσα στα μάτια μου …

Στίχοι: Φώντας Θεοδώρου

Μουσική: Τριαντάφυλλος

Πρώτη εκτέλεση: Νατάσα Θεοδωρίδου

Πόσα δεν ξέρεις για ‘μένα ακόμη

και πόσα πρέπει να σου πω

να σχηματίσεις για ‘μένα γνώμη

και να πιστέψεις πόσο σ’ αγαπώ.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Πόσα δεν ξέρεις για να θυμώνεις

πόσα δεν ξέρεις για να μιλάς

τέτοια αγάπη να την μαλώνεις

τέτοια αγάπη να την τυραννάς.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Μέσα στα μάτια μου …

Στίχοι: Φώντας Θεοδώρου

Μουσική: Τριαντάφυλλος

Πρώτη εκτέλεση: Νατάσα Θεοδωρίδου

Πόσα δεν ξέρεις για ‘μένα ακόμη

και πόσα πρέπει να σου πω

να σχηματίσεις για ‘μένα γνώμη

και να πιστέψεις πόσο σ’ αγαπώ.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Πόσα δεν ξέρεις για να θυμώνεις

πόσα δεν ξέρεις για να μιλάς

τέτοια αγάπη να την μαλώνεις

τέτοια αγάπη να την τυραννάς.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Μέσα στα μάτια μου …

Στίχοι: Φώντας Θεοδώρου

Μουσική: Τριαντάφυλλος

Πρώτη εκτέλεση: Νατάσα Θεοδωρίδου

Πόσα δεν ξέρεις για ‘μένα ακόμη

και πόσα πρέπει να σου πω

να σχηματίσεις για ‘μένα γνώμη

και να πιστέψεις πόσο σ’ αγαπώ.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )

Πόσα δεν ξέρεις για να θυμώνεις

πόσα δεν ξέρεις για να μιλάς

τέτοια αγάπη να την μαλώνεις

τέτοια αγάπη να την τυραννάς.

Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και θα δεις για τι αγάπη σου μιλάω

κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου

και πες μου σ’ αγαπάω.( χ2 )