Το μέλλον …

Σ’ αγαπάω μωρό μου σου είπα

χωρίς εσένα δε μπορώ ούτε λεπτό

απ΄ τα χείλη σου να νιώσω

θέλω το μοναδικό φιλί.

 

Αυτό που θα με κάνει

να νιώσω πως ότι μου λες το εννοείς

στην αγκαλιά σου ξαναγεννιέμαι

η καρδιά μου παύει να πονά.

 

Στα μάτια σου βλέπω το μέλλον

αυτό που θα φτιάξουμε

για ότι πιο σημαντικό

στην ζωή μπορούμε να ζητήσουμε.

 

Για τον ένα και μοναδικό άνθρωπο

που θέλουμε συνέχεια στη ζωή μας

για αυτόν τον άνθρωπο

που κάθε μέρα ευτυχισμένους θα μας κάνει.


αφιερωμένο στο μωρό μου για τη σημερινή μέρα …

Το μέλλον …

Σ’ αγαπάω μωρό μου σου είπα

χωρίς εσένα δε μπορώ ούτε λεπτό

απ΄ τα χείλη σου να νιώσω

θέλω το μοναδικό φιλί.

 

Αυτό που θα με κάνει

να νιώσω πως ότι μου λες το εννοείς

στην αγκαλιά σου ξαναγεννιέμαι

η καρδιά μου παύει να πονά.

 

Στα μάτια σου βλέπω το μέλλον

αυτό που θα φτιάξουμε

για ότι πιο σημαντικό

στην ζωή μπορούμε να ζητήσουμε.

 

Για τον ένα και μοναδικό άνθρωπο

που θέλουμε συνέχεια στη ζωή μας

για αυτόν τον άνθρωπο

που κάθε μέρα ευτυχισμένους θα μας κάνει.


αφιερωμένο στο μωρό μου για τη σημερινή μέρα …

Το μέλλον …

Σ’ αγαπάω μωρό μου σου είπα

χωρίς εσένα δε μπορώ ούτε λεπτό

απ΄ τα χείλη σου να νιώσω

θέλω το μοναδικό φιλί.

 

Αυτό που θα με κάνει

να νιώσω πως ότι μου λες το εννοείς

στην αγκαλιά σου ξαναγεννιέμαι

η καρδιά μου παύει να πονά.

 

Στα μάτια σου βλέπω το μέλλον

αυτό που θα φτιάξουμε

για ότι πιο σημαντικό

στην ζωή μπορούμε να ζητήσουμε.

 

Για τον ένα και μοναδικό άνθρωπο

που θέλουμε συνέχεια στη ζωή μας

για αυτόν τον άνθρωπο

που κάθε μέρα ευτυχισμένους θα μας κάνει.


αφιερωμένο στο μωρό μου για τη σημερινή μέρα …

Το μέλλον …

Σ’ αγαπάω μωρό μου σου είπα

χωρίς εσένα δε μπορώ ούτε λεπτό

απ΄ τα χείλη σου να νιώσω

θέλω το μοναδικό φιλί.

 

Αυτό που θα με κάνει

να νιώσω πως ότι μου λες το εννοείς

στην αγκαλιά σου ξαναγεννιέμαι

η καρδιά μου παύει να πονά.

 

Στα μάτια σου βλέπω το μέλλον

αυτό που θα φτιάξουμε

για ότι πιο σημαντικό

στην ζωή μπορούμε να ζητήσουμε.

 

Για τον ένα και μοναδικό άνθρωπο

που θέλουμε συνέχεια στη ζωή μας

για αυτόν τον άνθρωπο

που κάθε μέρα ευτυχισμένους θα μας κάνει.


αφιερωμένο στο μωρό μου για τη σημερινή μέρα …

Το μέλλον …

Σ’ αγαπάω μωρό μου σου είπα

χωρίς εσένα δε μπορώ ούτε λεπτό

απ΄ τα χείλη σου να νιώσω

θέλω το μοναδικό φιλί.

 

Αυτό που θα με κάνει

να νιώσω πως ότι μου λες το εννοείς

στην αγκαλιά σου ξαναγεννιέμαι

η καρδιά μου παύει να πονά.

 

Στα μάτια σου βλέπω το μέλλον

αυτό που θα φτιάξουμε

για ότι πιο σημαντικό

στην ζωή μπορούμε να ζητήσουμε.

 

Για τον ένα και μοναδικό άνθρωπο

που θέλουμε συνέχεια στη ζωή μας

για αυτόν τον άνθρωπο

που κάθε μέρα ευτυχισμένους θα μας κάνει.


αφιερωμένο στο μωρό μου για τη σημερινή μέρα …

Το μέλλον …

Σ’ αγαπάω μωρό μου σου είπα

χωρίς εσένα δε μπορώ ούτε λεπτό

απ΄ τα χείλη σου να νιώσω

θέλω το μοναδικό φιλί.

 

Αυτό που θα με κάνει

να νιώσω πως ότι μου λες το εννοείς

στην αγκαλιά σου ξαναγεννιέμαι

η καρδιά μου παύει να πονά.

 

Στα μάτια σου βλέπω το μέλλον

αυτό που θα φτιάξουμε

για ότι πιο σημαντικό

στην ζωή μπορούμε να ζητήσουμε.

 

Για τον ένα και μοναδικό άνθρωπο

που θέλουμε συνέχεια στη ζωή μας

για αυτόν τον άνθρωπο

που κάθε μέρα ευτυχισμένους θα μας κάνει.


αφιερωμένο στο μωρό μου για τη σημερινή μέρα …

Το μέλλον …

Σ’ αγαπάω μωρό μου σου είπα

χωρίς εσένα δε μπορώ ούτε λεπτό

απ΄ τα χείλη σου να νιώσω

θέλω το μοναδικό φιλί.

 

Αυτό που θα με κάνει

να νιώσω πως ότι μου λες το εννοείς

στην αγκαλιά σου ξαναγεννιέμαι

η καρδιά μου παύει να πονά.

 

Στα μάτια σου βλέπω το μέλλον

αυτό που θα φτιάξουμε

για ότι πιο σημαντικό

στην ζωή μπορούμε να ζητήσουμε.

 

Για τον ένα και μοναδικό άνθρωπο

που θέλουμε συνέχεια στη ζωή μας

για αυτόν τον άνθρωπο

που κάθε μέρα ευτυχισμένους θα μας κάνει.


αφιερωμένο στο μωρό μου για τη σημερινή μέρα …

Το μέλλον …

Σ’ αγαπάω μωρό μου σου είπα

χωρίς εσένα δε μπορώ ούτε λεπτό

απ΄ τα χείλη σου να νιώσω

θέλω το μοναδικό φιλί.

 

Αυτό που θα με κάνει

να νιώσω πως ότι μου λες το εννοείς

στην αγκαλιά σου ξαναγεννιέμαι

η καρδιά μου παύει να πονά.

 

Στα μάτια σου βλέπω το μέλλον

αυτό που θα φτιάξουμε

για ότι πιο σημαντικό

στην ζωή μπορούμε να ζητήσουμε.

 

Για τον ένα και μοναδικό άνθρωπο

που θέλουμε συνέχεια στη ζωή μας

για αυτόν τον άνθρωπο

που κάθε μέρα ευτυχισμένους θα μας κάνει.


αφιερωμένο στο μωρό μου για τη σημερινή μέρα …

Το μέλλον …

Σ’ αγαπάω μωρό μου σου είπα

χωρίς εσένα δε μπορώ ούτε λεπτό

απ΄ τα χείλη σου να νιώσω

θέλω το μοναδικό φιλί.

 

Αυτό που θα με κάνει

να νιώσω πως ότι μου λες το εννοείς

στην αγκαλιά σου ξαναγεννιέμαι

η καρδιά μου παύει να πονά.

 

Στα μάτια σου βλέπω το μέλλον

αυτό που θα φτιάξουμε

για ότι πιο σημαντικό

στην ζωή μπορούμε να ζητήσουμε.

 

Για τον ένα και μοναδικό άνθρωπο

που θέλουμε συνέχεια στη ζωή μας

για αυτόν τον άνθρωπο

που κάθε μέρα ευτυχισμένους θα μας κάνει.


αφιερωμένο στο μωρό μου για τη σημερινή μέρα …

Το μέλλον …

Σ’ αγαπάω μωρό μου σου είπα

χωρίς εσένα δε μπορώ ούτε λεπτό

απ΄ τα χείλη σου να νιώσω

θέλω το μοναδικό φιλί.

 

Αυτό που θα με κάνει

να νιώσω πως ότι μου λες το εννοείς

στην αγκαλιά σου ξαναγεννιέμαι

η καρδιά μου παύει να πονά.

 

Στα μάτια σου βλέπω το μέλλον

αυτό που θα φτιάξουμε

για ότι πιο σημαντικό

στην ζωή μπορούμε να ζητήσουμε.

 

Για τον ένα και μοναδικό άνθρωπο

που θέλουμε συνέχεια στη ζωή μας

για αυτόν τον άνθρωπο

που κάθε μέρα ευτυχισμένους θα μας κάνει.


αφιερωμένο στο μωρό μου για τη σημερινή μέρα …