Ονειροπολώ …

Ονειροπολώ μια ζωή μαζί σου

εγώ εσύ και η αγάπη μας

να νιώθω την καρδιά

να χτυπάει τόσο δυνατά.

 

Στα χείλη σου να γεύομαι τη ζωή

κάθε στιγμή ευτυχία να εισπράτω

να μην φοβάμαι πως θα πονέσω

να νιώθω δυνατή για τον εαυτό μου.

 

Ελπίδα να βλέπω στα μάτια σου

για τίποτα να μην φοβάσαι

τη ζωή σου να θέλεις

μόνο μαζί μου να φτιάξεις.

Ονειροπολώ …

Ονειροπολώ μια ζωή μαζί σου

εγώ εσύ και η αγάπη μας

να νιώθω την καρδιά

να χτυπάει τόσο δυνατά.

 

Στα χείλη σου να γεύομαι τη ζωή

κάθε στιγμή ευτυχία να εισπράτω

να μην φοβάμαι πως θα πονέσω

να νιώθω δυνατή για τον εαυτό μου.

 

Ελπίδα να βλέπω στα μάτια σου

για τίποτα να μην φοβάσαι

τη ζωή σου να θέλεις

μόνο μαζί μου να φτιάξεις.

Ονειροπολώ …

Ονειροπολώ μια ζωή μαζί σου

εγώ εσύ και η αγάπη μας

να νιώθω την καρδιά

να χτυπάει τόσο δυνατά.

 

Στα χείλη σου να γεύομαι τη ζωή

κάθε στιγμή ευτυχία να εισπράτω

να μην φοβάμαι πως θα πονέσω

να νιώθω δυνατή για τον εαυτό μου.

 

Ελπίδα να βλέπω στα μάτια σου

για τίποτα να μην φοβάσαι

τη ζωή σου να θέλεις

μόνο μαζί μου να φτιάξεις.

Ονειροπολώ …

Ονειροπολώ μια ζωή μαζί σου

εγώ εσύ και η αγάπη μας

να νιώθω την καρδιά

να χτυπάει τόσο δυνατά.

 

Στα χείλη σου να γεύομαι τη ζωή

κάθε στιγμή ευτυχία να εισπράτω

να μην φοβάμαι πως θα πονέσω

να νιώθω δυνατή για τον εαυτό μου.

 

Ελπίδα να βλέπω στα μάτια σου

για τίποτα να μην φοβάσαι

τη ζωή σου να θέλεις

μόνο μαζί μου να φτιάξεις.

Ονειροπολώ …

Ονειροπολώ μια ζωή μαζί σου

εγώ εσύ και η αγάπη μας

να νιώθω την καρδιά

να χτυπάει τόσο δυνατά.

 

Στα χείλη σου να γεύομαι τη ζωή

κάθε στιγμή ευτυχία να εισπράτω

να μην φοβάμαι πως θα πονέσω

να νιώθω δυνατή για τον εαυτό μου.

 

Ελπίδα να βλέπω στα μάτια σου

για τίποτα να μην φοβάσαι

τη ζωή σου να θέλεις

μόνο μαζί μου να φτιάξεις.

Ονειροπολώ …

Ονειροπολώ μια ζωή μαζί σου

εγώ εσύ και η αγάπη μας

να νιώθω την καρδιά

να χτυπάει τόσο δυνατά.

 

Στα χείλη σου να γεύομαι τη ζωή

κάθε στιγμή ευτυχία να εισπράτω

να μην φοβάμαι πως θα πονέσω

να νιώθω δυνατή για τον εαυτό μου.

 

Ελπίδα να βλέπω στα μάτια σου

για τίποτα να μην φοβάσαι

τη ζωή σου να θέλεις

μόνο μαζί μου να φτιάξεις.

Ονειροπολώ …

Ονειροπολώ μια ζωή μαζί σου

εγώ εσύ και η αγάπη μας

να νιώθω την καρδιά

να χτυπάει τόσο δυνατά.

 

Στα χείλη σου να γεύομαι τη ζωή

κάθε στιγμή ευτυχία να εισπράτω

να μην φοβάμαι πως θα πονέσω

να νιώθω δυνατή για τον εαυτό μου.

 

Ελπίδα να βλέπω στα μάτια σου

για τίποτα να μην φοβάσαι

τη ζωή σου να θέλεις

μόνο μαζί μου να φτιάξεις.

Ονειροπολώ …

Ονειροπολώ μια ζωή μαζί σου

εγώ εσύ και η αγάπη μας

να νιώθω την καρδιά

να χτυπάει τόσο δυνατά.

 

Στα χείλη σου να γεύομαι τη ζωή

κάθε στιγμή ευτυχία να εισπράτω

να μην φοβάμαι πως θα πονέσω

να νιώθω δυνατή για τον εαυτό μου.

 

Ελπίδα να βλέπω στα μάτια σου

για τίποτα να μην φοβάσαι

τη ζωή σου να θέλεις

μόνο μαζί μου να φτιάξεις.

Ονειροπολώ …

Ονειροπολώ μια ζωή μαζί σου

εγώ εσύ και η αγάπη μας

να νιώθω την καρδιά

να χτυπάει τόσο δυνατά.

 

Στα χείλη σου να γεύομαι τη ζωή

κάθε στιγμή ευτυχία να εισπράτω

να μην φοβάμαι πως θα πονέσω

να νιώθω δυνατή για τον εαυτό μου.

 

Ελπίδα να βλέπω στα μάτια σου

για τίποτα να μην φοβάσαι

τη ζωή σου να θέλεις

μόνο μαζί μου να φτιάξεις.

Ονειροπολώ …

Ονειροπολώ μια ζωή μαζί σου

εγώ εσύ και η αγάπη μας

να νιώθω την καρδιά

να χτυπάει τόσο δυνατά.

 

Στα χείλη σου να γεύομαι τη ζωή

κάθε στιγμή ευτυχία να εισπράτω

να μην φοβάμαι πως θα πονέσω

να νιώθω δυνατή για τον εαυτό μου.

 

Ελπίδα να βλέπω στα μάτια σου

για τίποτα να μην φοβάσαι

τη ζωή σου να θέλεις

μόνο μαζί μου να φτιάξεις.