Ευτυχισμένοι …

Άυγουστος είναι.

Ο πιο όμορφος Άυγουστος των τελευταίων χρόνων.

Εγώ και εσύ μαζί για πρώτη φορά τόσο ευτυχισμένοι. 

Να ζούμε στο πιο όμορφο νησί της καρδιάς μας.

Είμαι ευτυχισμένη και στο λέω συνέχεια.

Είμαι ερωτευμένη και στο δείχνω κάθε στιγμή.

Δε με νοιάζει κανένας και καμμία.

Μόνο εγώ και εσύ υπάρχουμε μωρό μου.

Ακούμε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο.

Σου αφιερώνω το τραγούδι μας …

Μέχρι το τέλος του κόσμου μωρό μου θα βρίσκομαι στην αγκαλιά σου.

Ευτυχισμένοι …

Άυγουστος είναι.

Ο πιο όμορφος Άυγουστος των τελευταίων χρόνων.

Εγώ και εσύ μαζί για πρώτη φορά τόσο ευτυχισμένοι. 

Να ζούμε στο πιο όμορφο νησί της καρδιάς μας.

Είμαι ευτυχισμένη και στο λέω συνέχεια.

Είμαι ερωτευμένη και στο δείχνω κάθε στιγμή.

Δε με νοιάζει κανένας και καμμία.

Μόνο εγώ και εσύ υπάρχουμε μωρό μου.

Ακούμε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο.

Σου αφιερώνω το τραγούδι μας …

Μέχρι το τέλος του κόσμου μωρό μου θα βρίσκομαι στην αγκαλιά σου.

Ευτυχισμένοι …

Άυγουστος είναι.

Ο πιο όμορφος Άυγουστος των τελευταίων χρόνων.

Εγώ και εσύ μαζί για πρώτη φορά τόσο ευτυχισμένοι. 

Να ζούμε στο πιο όμορφο νησί της καρδιάς μας.

Είμαι ευτυχισμένη και στο λέω συνέχεια.

Είμαι ερωτευμένη και στο δείχνω κάθε στιγμή.

Δε με νοιάζει κανένας και καμμία.

Μόνο εγώ και εσύ υπάρχουμε μωρό μου.

Ακούμε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο.

Σου αφιερώνω το τραγούδι μας …

Μέχρι το τέλος του κόσμου μωρό μου θα βρίσκομαι στην αγκαλιά σου.

Ευτυχισμένοι …

Άυγουστος είναι.

Ο πιο όμορφος Άυγουστος των τελευταίων χρόνων.

Εγώ και εσύ μαζί για πρώτη φορά τόσο ευτυχισμένοι. 

Να ζούμε στο πιο όμορφο νησί της καρδιάς μας.

Είμαι ευτυχισμένη και στο λέω συνέχεια.

Είμαι ερωτευμένη και στο δείχνω κάθε στιγμή.

Δε με νοιάζει κανένας και καμμία.

Μόνο εγώ και εσύ υπάρχουμε μωρό μου.

Ακούμε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο.

Σου αφιερώνω το τραγούδι μας …

Μέχρι το τέλος του κόσμου μωρό μου θα βρίσκομαι στην αγκαλιά σου.

Ευτυχισμένοι …

Άυγουστος είναι.

Ο πιο όμορφος Άυγουστος των τελευταίων χρόνων.

Εγώ και εσύ μαζί για πρώτη φορά τόσο ευτυχισμένοι. 

Να ζούμε στο πιο όμορφο νησί της καρδιάς μας.

Είμαι ευτυχισμένη και στο λέω συνέχεια.

Είμαι ερωτευμένη και στο δείχνω κάθε στιγμή.

Δε με νοιάζει κανένας και καμμία.

Μόνο εγώ και εσύ υπάρχουμε μωρό μου.

Ακούμε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο.

Σου αφιερώνω το τραγούδι μας …

Μέχρι το τέλος του κόσμου μωρό μου θα βρίσκομαι στην αγκαλιά σου.

Ευτυχισμένοι …

Άυγουστος είναι.

Ο πιο όμορφος Άυγουστος των τελευταίων χρόνων.

Εγώ και εσύ μαζί για πρώτη φορά τόσο ευτυχισμένοι. 

Να ζούμε στο πιο όμορφο νησί της καρδιάς μας.

Είμαι ευτυχισμένη και στο λέω συνέχεια.

Είμαι ερωτευμένη και στο δείχνω κάθε στιγμή.

Δε με νοιάζει κανένας και καμμία.

Μόνο εγώ και εσύ υπάρχουμε μωρό μου.

Ακούμε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο.

Σου αφιερώνω το τραγούδι μας …

Μέχρι το τέλος του κόσμου μωρό μου θα βρίσκομαι στην αγκαλιά σου.

Ευτυχισμένοι …

Άυγουστος είναι.

Ο πιο όμορφος Άυγουστος των τελευταίων χρόνων.

Εγώ και εσύ μαζί για πρώτη φορά τόσο ευτυχισμένοι. 

Να ζούμε στο πιο όμορφο νησί της καρδιάς μας.

Είμαι ευτυχισμένη και στο λέω συνέχεια.

Είμαι ερωτευμένη και στο δείχνω κάθε στιγμή.

Δε με νοιάζει κανένας και καμμία.

Μόνο εγώ και εσύ υπάρχουμε μωρό μου.

Ακούμε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο.

Σου αφιερώνω το τραγούδι μας …

Μέχρι το τέλος του κόσμου μωρό μου θα βρίσκομαι στην αγκαλιά σου.

Ευτυχισμένοι …

Άυγουστος είναι.

Ο πιο όμορφος Άυγουστος των τελευταίων χρόνων.

Εγώ και εσύ μαζί για πρώτη φορά τόσο ευτυχισμένοι. 

Να ζούμε στο πιο όμορφο νησί της καρδιάς μας.

Είμαι ευτυχισμένη και στο λέω συνέχεια.

Είμαι ερωτευμένη και στο δείχνω κάθε στιγμή.

Δε με νοιάζει κανένας και καμμία.

Μόνο εγώ και εσύ υπάρχουμε μωρό μου.

Ακούμε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο.

Σου αφιερώνω το τραγούδι μας …

Μέχρι το τέλος του κόσμου μωρό μου θα βρίσκομαι στην αγκαλιά σου.

Ευτυχισμένοι …

Άυγουστος είναι.

Ο πιο όμορφος Άυγουστος των τελευταίων χρόνων.

Εγώ και εσύ μαζί για πρώτη φορά τόσο ευτυχισμένοι. 

Να ζούμε στο πιο όμορφο νησί της καρδιάς μας.

Είμαι ευτυχισμένη και στο λέω συνέχεια.

Είμαι ερωτευμένη και στο δείχνω κάθε στιγμή.

Δε με νοιάζει κανένας και καμμία.

Μόνο εγώ και εσύ υπάρχουμε μωρό μου.

Ακούμε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο.

Σου αφιερώνω το τραγούδι μας …

Μέχρι το τέλος του κόσμου μωρό μου θα βρίσκομαι στην αγκαλιά σου.

Ευτυχισμένοι …

Άυγουστος είναι.

Ο πιο όμορφος Άυγουστος των τελευταίων χρόνων.

Εγώ και εσύ μαζί για πρώτη φορά τόσο ευτυχισμένοι. 

Να ζούμε στο πιο όμορφο νησί της καρδιάς μας.

Είμαι ευτυχισμένη και στο λέω συνέχεια.

Είμαι ερωτευμένη και στο δείχνω κάθε στιγμή.

Δε με νοιάζει κανένας και καμμία.

Μόνο εγώ και εσύ υπάρχουμε μωρό μου.

Ακούμε αγαπημένο Αντώνη Ρέμο.

Σου αφιερώνω το τραγούδι μας …

Μέχρι το τέλος του κόσμου μωρό μου θα βρίσκομαι στην αγκαλιά σου.