Όνειρο ζωής …

IMGP3953a.JPG

IMGP3955a.JPG

Όνειρο ζωής για αρκετά χρόνια ήταν να προσκυνήσω την εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. Περίπου 27 χλμ από τη Μυτιλήνη συναντάμε την Αγιάσσο. Την  εικόνα έφερε στη Λέσβο ο Αγάθων ο Εφέσιος το 803 και είναι από μαστίχα και κερί.

Στην Αγιάσσο πολλά είναι τα μαγαζιά που πουλάνε διάφορα αντικείμενα και μπορούμε να αγοράσουμε τα πάντα. Η θέα είναι μαγευτική και το «μωρέλι μου» μου θύμισε εποχές που η προγιαγιά μου έτσι με έλεγε.

Ήταν που είχα καιρό να το ακούσω και δάκρυα μου έφερε στα μάτια. Έχω ρίζες από τη Λέσβο και δε ντρέπομαι καθόλου γι’ αυτό. Αντίθετα είμαι πολύ ευτυχισμένη γι’ αυτό.

Όνειρο ζωής …

IMGP3953a.JPG

IMGP3955a.JPG

Όνειρο ζωής για αρκετά χρόνια ήταν να προσκυνήσω την εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. Περίπου 27 χλμ από τη Μυτιλήνη συναντάμε την Αγιάσσο. Την  εικόνα έφερε στη Λέσβο ο Αγάθων ο Εφέσιος το 803 και είναι από μαστίχα και κερί.

Στην Αγιάσσο πολλά είναι τα μαγαζιά που πουλάνε διάφορα αντικείμενα και μπορούμε να αγοράσουμε τα πάντα. Η θέα είναι μαγευτική και το «μωρέλι μου» μου θύμισε εποχές που η προγιαγιά μου έτσι με έλεγε.

Ήταν που είχα καιρό να το ακούσω και δάκρυα μου έφερε στα μάτια. Έχω ρίζες από τη Λέσβο και δε ντρέπομαι καθόλου γι’ αυτό. Αντίθετα είμαι πολύ ευτυχισμένη γι’ αυτό.

Όνειρο ζωής …

IMGP3953a.JPG

IMGP3955a.JPG

Όνειρο ζωής για αρκετά χρόνια ήταν να προσκυνήσω την εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. Περίπου 27 χλμ από τη Μυτιλήνη συναντάμε την Αγιάσσο. Την  εικόνα έφερε στη Λέσβο ο Αγάθων ο Εφέσιος το 803 και είναι από μαστίχα και κερί.

Στην Αγιάσσο πολλά είναι τα μαγαζιά που πουλάνε διάφορα αντικείμενα και μπορούμε να αγοράσουμε τα πάντα. Η θέα είναι μαγευτική και το «μωρέλι μου» μου θύμισε εποχές που η προγιαγιά μου έτσι με έλεγε.

Ήταν που είχα καιρό να το ακούσω και δάκρυα μου έφερε στα μάτια. Έχω ρίζες από τη Λέσβο και δε ντρέπομαι καθόλου γι’ αυτό. Αντίθετα είμαι πολύ ευτυχισμένη γι’ αυτό.

Όνειρο ζωής …

IMGP3953a.JPG

IMGP3955a.JPG

Όνειρο ζωής για αρκετά χρόνια ήταν να προσκυνήσω την εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. Περίπου 27 χλμ από τη Μυτιλήνη συναντάμε την Αγιάσσο. Την  εικόνα έφερε στη Λέσβο ο Αγάθων ο Εφέσιος το 803 και είναι από μαστίχα και κερί.

Στην Αγιάσσο πολλά είναι τα μαγαζιά που πουλάνε διάφορα αντικείμενα και μπορούμε να αγοράσουμε τα πάντα. Η θέα είναι μαγευτική και το «μωρέλι μου» μου θύμισε εποχές που η προγιαγιά μου έτσι με έλεγε.

Ήταν που είχα καιρό να το ακούσω και δάκρυα μου έφερε στα μάτια. Έχω ρίζες από τη Λέσβο και δε ντρέπομαι καθόλου γι’ αυτό. Αντίθετα είμαι πολύ ευτυχισμένη γι’ αυτό.

Όνειρο ζωής …

IMGP3953a.JPG

IMGP3955a.JPG

Όνειρο ζωής για αρκετά χρόνια ήταν να προσκυνήσω την εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. Περίπου 27 χλμ από τη Μυτιλήνη συναντάμε την Αγιάσσο. Την  εικόνα έφερε στη Λέσβο ο Αγάθων ο Εφέσιος το 803 και είναι από μαστίχα και κερί.

Στην Αγιάσσο πολλά είναι τα μαγαζιά που πουλάνε διάφορα αντικείμενα και μπορούμε να αγοράσουμε τα πάντα. Η θέα είναι μαγευτική και το «μωρέλι μου» μου θύμισε εποχές που η προγιαγιά μου έτσι με έλεγε.

Ήταν που είχα καιρό να το ακούσω και δάκρυα μου έφερε στα μάτια. Έχω ρίζες από τη Λέσβο και δε ντρέπομαι καθόλου γι’ αυτό. Αντίθετα είμαι πολύ ευτυχισμένη γι’ αυτό.

Όνειρο ζωής …

IMGP3953a.JPG

IMGP3955a.JPG

Όνειρο ζωής για αρκετά χρόνια ήταν να προσκυνήσω την εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. Περίπου 27 χλμ από τη Μυτιλήνη συναντάμε την Αγιάσσο. Την  εικόνα έφερε στη Λέσβο ο Αγάθων ο Εφέσιος το 803 και είναι από μαστίχα και κερί.

Στην Αγιάσσο πολλά είναι τα μαγαζιά που πουλάνε διάφορα αντικείμενα και μπορούμε να αγοράσουμε τα πάντα. Η θέα είναι μαγευτική και το «μωρέλι μου» μου θύμισε εποχές που η προγιαγιά μου έτσι με έλεγε.

Ήταν που είχα καιρό να το ακούσω και δάκρυα μου έφερε στα μάτια. Έχω ρίζες από τη Λέσβο και δε ντρέπομαι καθόλου γι’ αυτό. Αντίθετα είμαι πολύ ευτυχισμένη γι’ αυτό.

Όνειρο ζωής …

IMGP3953a.JPG

IMGP3955a.JPG

Όνειρο ζωής για αρκετά χρόνια ήταν να προσκυνήσω την εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. Περίπου 27 χλμ από τη Μυτιλήνη συναντάμε την Αγιάσσο. Την  εικόνα έφερε στη Λέσβο ο Αγάθων ο Εφέσιος το 803 και είναι από μαστίχα και κερί.

Στην Αγιάσσο πολλά είναι τα μαγαζιά που πουλάνε διάφορα αντικείμενα και μπορούμε να αγοράσουμε τα πάντα. Η θέα είναι μαγευτική και το «μωρέλι μου» μου θύμισε εποχές που η προγιαγιά μου έτσι με έλεγε.

Ήταν που είχα καιρό να το ακούσω και δάκρυα μου έφερε στα μάτια. Έχω ρίζες από τη Λέσβο και δε ντρέπομαι καθόλου γι’ αυτό. Αντίθετα είμαι πολύ ευτυχισμένη γι’ αυτό.

Όνειρο ζωής …

IMGP3953a.JPG

IMGP3955a.JPG

Όνειρο ζωής για αρκετά χρόνια ήταν να προσκυνήσω την εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. Περίπου 27 χλμ από τη Μυτιλήνη συναντάμε την Αγιάσσο. Την  εικόνα έφερε στη Λέσβο ο Αγάθων ο Εφέσιος το 803 και είναι από μαστίχα και κερί.

Στην Αγιάσσο πολλά είναι τα μαγαζιά που πουλάνε διάφορα αντικείμενα και μπορούμε να αγοράσουμε τα πάντα. Η θέα είναι μαγευτική και το «μωρέλι μου» μου θύμισε εποχές που η προγιαγιά μου έτσι με έλεγε.

Ήταν που είχα καιρό να το ακούσω και δάκρυα μου έφερε στα μάτια. Έχω ρίζες από τη Λέσβο και δε ντρέπομαι καθόλου γι’ αυτό. Αντίθετα είμαι πολύ ευτυχισμένη γι’ αυτό.

Όνειρο ζωής …

IMGP3953a.JPG

IMGP3955a.JPG

Όνειρο ζωής για αρκετά χρόνια ήταν να προσκυνήσω την εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. Περίπου 27 χλμ από τη Μυτιλήνη συναντάμε την Αγιάσσο. Την  εικόνα έφερε στη Λέσβο ο Αγάθων ο Εφέσιος το 803 και είναι από μαστίχα και κερί.

Στην Αγιάσσο πολλά είναι τα μαγαζιά που πουλάνε διάφορα αντικείμενα και μπορούμε να αγοράσουμε τα πάντα. Η θέα είναι μαγευτική και το «μωρέλι μου» μου θύμισε εποχές που η προγιαγιά μου έτσι με έλεγε.

Ήταν που είχα καιρό να το ακούσω και δάκρυα μου έφερε στα μάτια. Έχω ρίζες από τη Λέσβο και δε ντρέπομαι καθόλου γι’ αυτό. Αντίθετα είμαι πολύ ευτυχισμένη γι’ αυτό.

Όνειρο ζωής …

IMGP3953a.JPG

IMGP3955a.JPG

Όνειρο ζωής για αρκετά χρόνια ήταν να προσκυνήσω την εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας. Περίπου 27 χλμ από τη Μυτιλήνη συναντάμε την Αγιάσσο. Την  εικόνα έφερε στη Λέσβο ο Αγάθων ο Εφέσιος το 803 και είναι από μαστίχα και κερί.

Στην Αγιάσσο πολλά είναι τα μαγαζιά που πουλάνε διάφορα αντικείμενα και μπορούμε να αγοράσουμε τα πάντα. Η θέα είναι μαγευτική και το «μωρέλι μου» μου θύμισε εποχές που η προγιαγιά μου έτσι με έλεγε.

Ήταν που είχα καιρό να το ακούσω και δάκρυα μου έφερε στα μάτια. Έχω ρίζες από τη Λέσβο και δε ντρέπομαι καθόλου γι’ αυτό. Αντίθετα είμαι πολύ ευτυχισμένη γι’ αυτό.