Το νησί του ονείρου μου …

IMGP3916μ.jpg

Κάθε πρωί ξυπνάω με αυτήν την θέα.

Αλλάζοντας μόνο λίγες από τις συνήθειες μου.

Είμαι εδώ και είμαι καλά.

Είμαι με την κόρη μου που αγαπώ τόσο πολύ.

Με τον άντρα που είμαι ερωτευμένη και αγαπώ τόσο πολύ.

Νιώθω επιτέλους ευτυχισμένη μετά από έναν δύσκολο χειμώνα.

Μετά από μια δύσκολη κατάσταση που πέρασα.

Τώρα είναι όλα καλά και ζω στο νησί του ονείρου μου …

Το νησί του ονείρου μου …

IMGP3916μ.jpg

Κάθε πρωί ξυπνάω με αυτήν την θέα.

Αλλάζοντας μόνο λίγες από τις συνήθειες μου.

Είμαι εδώ και είμαι καλά.

Είμαι με την κόρη μου που αγαπώ τόσο πολύ.

Με τον άντρα που είμαι ερωτευμένη και αγαπώ τόσο πολύ.

Νιώθω επιτέλους ευτυχισμένη μετά από έναν δύσκολο χειμώνα.

Μετά από μια δύσκολη κατάσταση που πέρασα.

Τώρα είναι όλα καλά και ζω στο νησί του ονείρου μου …

Το νησί του ονείρου μου …

IMGP3916μ.jpg

Κάθε πρωί ξυπνάω με αυτήν την θέα.

Αλλάζοντας μόνο λίγες από τις συνήθειες μου.

Είμαι εδώ και είμαι καλά.

Είμαι με την κόρη μου που αγαπώ τόσο πολύ.

Με τον άντρα που είμαι ερωτευμένη και αγαπώ τόσο πολύ.

Νιώθω επιτέλους ευτυχισμένη μετά από έναν δύσκολο χειμώνα.

Μετά από μια δύσκολη κατάσταση που πέρασα.

Τώρα είναι όλα καλά και ζω στο νησί του ονείρου μου …

Το νησί του ονείρου μου …

IMGP3916μ.jpg

Κάθε πρωί ξυπνάω με αυτήν την θέα.

Αλλάζοντας μόνο λίγες από τις συνήθειες μου.

Είμαι εδώ και είμαι καλά.

Είμαι με την κόρη μου που αγαπώ τόσο πολύ.

Με τον άντρα που είμαι ερωτευμένη και αγαπώ τόσο πολύ.

Νιώθω επιτέλους ευτυχισμένη μετά από έναν δύσκολο χειμώνα.

Μετά από μια δύσκολη κατάσταση που πέρασα.

Τώρα είναι όλα καλά και ζω στο νησί του ονείρου μου …

Το νησί του ονείρου μου …

IMGP3916μ.jpg

Κάθε πρωί ξυπνάω με αυτήν την θέα.

Αλλάζοντας μόνο λίγες από τις συνήθειες μου.

Είμαι εδώ και είμαι καλά.

Είμαι με την κόρη μου που αγαπώ τόσο πολύ.

Με τον άντρα που είμαι ερωτευμένη και αγαπώ τόσο πολύ.

Νιώθω επιτέλους ευτυχισμένη μετά από έναν δύσκολο χειμώνα.

Μετά από μια δύσκολη κατάσταση που πέρασα.

Τώρα είναι όλα καλά και ζω στο νησί του ονείρου μου …

Το νησί του ονείρου μου …

IMGP3916μ.jpg

Κάθε πρωί ξυπνάω με αυτήν την θέα.

Αλλάζοντας μόνο λίγες από τις συνήθειες μου.

Είμαι εδώ και είμαι καλά.

Είμαι με την κόρη μου που αγαπώ τόσο πολύ.

Με τον άντρα που είμαι ερωτευμένη και αγαπώ τόσο πολύ.

Νιώθω επιτέλους ευτυχισμένη μετά από έναν δύσκολο χειμώνα.

Μετά από μια δύσκολη κατάσταση που πέρασα.

Τώρα είναι όλα καλά και ζω στο νησί του ονείρου μου …

Το νησί του ονείρου μου …

IMGP3916μ.jpg

Κάθε πρωί ξυπνάω με αυτήν την θέα.

Αλλάζοντας μόνο λίγες από τις συνήθειες μου.

Είμαι εδώ και είμαι καλά.

Είμαι με την κόρη μου που αγαπώ τόσο πολύ.

Με τον άντρα που είμαι ερωτευμένη και αγαπώ τόσο πολύ.

Νιώθω επιτέλους ευτυχισμένη μετά από έναν δύσκολο χειμώνα.

Μετά από μια δύσκολη κατάσταση που πέρασα.

Τώρα είναι όλα καλά και ζω στο νησί του ονείρου μου …

Το νησί του ονείρου μου …

IMGP3916μ.jpg

Κάθε πρωί ξυπνάω με αυτήν την θέα.

Αλλάζοντας μόνο λίγες από τις συνήθειες μου.

Είμαι εδώ και είμαι καλά.

Είμαι με την κόρη μου που αγαπώ τόσο πολύ.

Με τον άντρα που είμαι ερωτευμένη και αγαπώ τόσο πολύ.

Νιώθω επιτέλους ευτυχισμένη μετά από έναν δύσκολο χειμώνα.

Μετά από μια δύσκολη κατάσταση που πέρασα.

Τώρα είναι όλα καλά και ζω στο νησί του ονείρου μου …

Το νησί του ονείρου μου …

IMGP3916μ.jpg

Κάθε πρωί ξυπνάω με αυτήν την θέα.

Αλλάζοντας μόνο λίγες από τις συνήθειες μου.

Είμαι εδώ και είμαι καλά.

Είμαι με την κόρη μου που αγαπώ τόσο πολύ.

Με τον άντρα που είμαι ερωτευμένη και αγαπώ τόσο πολύ.

Νιώθω επιτέλους ευτυχισμένη μετά από έναν δύσκολο χειμώνα.

Μετά από μια δύσκολη κατάσταση που πέρασα.

Τώρα είναι όλα καλά και ζω στο νησί του ονείρου μου …

Το νησί του ονείρου μου …

IMGP3916μ.jpg

Κάθε πρωί ξυπνάω με αυτήν την θέα.

Αλλάζοντας μόνο λίγες από τις συνήθειες μου.

Είμαι εδώ και είμαι καλά.

Είμαι με την κόρη μου που αγαπώ τόσο πολύ.

Με τον άντρα που είμαι ερωτευμένη και αγαπώ τόσο πολύ.

Νιώθω επιτέλους ευτυχισμένη μετά από έναν δύσκολο χειμώνα.

Μετά από μια δύσκολη κατάσταση που πέρασα.

Τώρα είναι όλα καλά και ζω στο νησί του ονείρου μου …