Λείπουνε …

Βασανίζομαι με μια ζωή

που ποτέ δεν θέλησα να ζήσω

μια ζωή που ένιωθα όμορφα μαζί της

αλλά ένιωθα πως με καταπίεζε.

Τα μάτια μου κοιτάω στον καθρέπτη

κάθε πρωί τους λέω καλημέρα

και κάθε βράδυ καληνύχτα

δεν είναι εκεί όμως.

Τα νιώθω τόσο υγράνα κλάψουν θέλουν

τόσο μελαγχολικά που δε με ξέχασαν

λες και καρδιά έχουν και πονάνε

κανένας τέτοιο πόνο μη ζήσει.

Λείπουνε …

Βασανίζομαι με μια ζωή

που ποτέ δεν θέλησα να ζήσω

μια ζωή που ένιωθα όμορφα μαζί της

αλλά ένιωθα πως με καταπίεζε.

Τα μάτια μου κοιτάω στον καθρέπτη

κάθε πρωί τους λέω καλημέρα

και κάθε βράδυ καληνύχτα

δεν είναι εκεί όμως.

Τα νιώθω τόσο υγράνα κλάψουν θέλουν

τόσο μελαγχολικά που δε με ξέχασαν

λες και καρδιά έχουν και πονάνε

κανένας τέτοιο πόνο μη ζήσει.

Λείπουνε …

Βασανίζομαι με μια ζωή

που ποτέ δεν θέλησα να ζήσω

μια ζωή που ένιωθα όμορφα μαζί της

αλλά ένιωθα πως με καταπίεζε.

Τα μάτια μου κοιτάω στον καθρέπτη

κάθε πρωί τους λέω καλημέρα

και κάθε βράδυ καληνύχτα

δεν είναι εκεί όμως.

Τα νιώθω τόσο υγράνα κλάψουν θέλουν

τόσο μελαγχολικά που δε με ξέχασαν

λες και καρδιά έχουν και πονάνε

κανένας τέτοιο πόνο μη ζήσει.

Λείπουνε …

Βασανίζομαι με μια ζωή

που ποτέ δεν θέλησα να ζήσω

μια ζωή που ένιωθα όμορφα μαζί της

αλλά ένιωθα πως με καταπίεζε.

Τα μάτια μου κοιτάω στον καθρέπτη

κάθε πρωί τους λέω καλημέρα

και κάθε βράδυ καληνύχτα

δεν είναι εκεί όμως.

Τα νιώθω τόσο υγράνα κλάψουν θέλουν

τόσο μελαγχολικά που δε με ξέχασαν

λες και καρδιά έχουν και πονάνε

κανένας τέτοιο πόνο μη ζήσει.

Λείπουνε …

Βασανίζομαι με μια ζωή

που ποτέ δεν θέλησα να ζήσω

μια ζωή που ένιωθα όμορφα μαζί της

αλλά ένιωθα πως με καταπίεζε.

Τα μάτια μου κοιτάω στον καθρέπτη

κάθε πρωί τους λέω καλημέρα

και κάθε βράδυ καληνύχτα

δεν είναι εκεί όμως.

Τα νιώθω τόσο υγράνα κλάψουν θέλουν

τόσο μελαγχολικά που δε με ξέχασαν

λες και καρδιά έχουν και πονάνε

κανένας τέτοιο πόνο μη ζήσει.

Λείπουνε …

Βασανίζομαι με μια ζωή

που ποτέ δεν θέλησα να ζήσω

μια ζωή που ένιωθα όμορφα μαζί της

αλλά ένιωθα πως με καταπίεζε.

Τα μάτια μου κοιτάω στον καθρέπτη

κάθε πρωί τους λέω καλημέρα

και κάθε βράδυ καληνύχτα

δεν είναι εκεί όμως.

Τα νιώθω τόσο υγράνα κλάψουν θέλουν

τόσο μελαγχολικά που δε με ξέχασαν

λες και καρδιά έχουν και πονάνε

κανένας τέτοιο πόνο μη ζήσει.

Λείπουνε …

Βασανίζομαι με μια ζωή

που ποτέ δεν θέλησα να ζήσω

μια ζωή που ένιωθα όμορφα μαζί της

αλλά ένιωθα πως με καταπίεζε.

Τα μάτια μου κοιτάω στον καθρέπτη

κάθε πρωί τους λέω καλημέρα

και κάθε βράδυ καληνύχτα

δεν είναι εκεί όμως.

Τα νιώθω τόσο υγράνα κλάψουν θέλουν

τόσο μελαγχολικά που δε με ξέχασαν

λες και καρδιά έχουν και πονάνε

κανένας τέτοιο πόνο μη ζήσει.

Λείπουνε …

Βασανίζομαι με μια ζωή

που ποτέ δεν θέλησα να ζήσω

μια ζωή που ένιωθα όμορφα μαζί της

αλλά ένιωθα πως με καταπίεζε.

Τα μάτια μου κοιτάω στον καθρέπτη

κάθε πρωί τους λέω καλημέρα

και κάθε βράδυ καληνύχτα

δεν είναι εκεί όμως.

Τα νιώθω τόσο υγράνα κλάψουν θέλουν

τόσο μελαγχολικά που δε με ξέχασαν

λες και καρδιά έχουν και πονάνε

κανένας τέτοιο πόνο μη ζήσει.

Λείπουνε …

Βασανίζομαι με μια ζωή

που ποτέ δεν θέλησα να ζήσω

μια ζωή που ένιωθα όμορφα μαζί της

αλλά ένιωθα πως με καταπίεζε.

Τα μάτια μου κοιτάω στον καθρέπτη

κάθε πρωί τους λέω καλημέρα

και κάθε βράδυ καληνύχτα

δεν είναι εκεί όμως.

Τα νιώθω τόσο υγράνα κλάψουν θέλουν

τόσο μελαγχολικά που δε με ξέχασαν

λες και καρδιά έχουν και πονάνε

κανένας τέτοιο πόνο μη ζήσει.

Λείπουνε …

Βασανίζομαι με μια ζωή

που ποτέ δεν θέλησα να ζήσω

μια ζωή που ένιωθα όμορφα μαζί της

αλλά ένιωθα πως με καταπίεζε.

Τα μάτια μου κοιτάω στον καθρέπτη

κάθε πρωί τους λέω καλημέρα

και κάθε βράδυ καληνύχτα

δεν είναι εκεί όμως.

Τα νιώθω τόσο υγράνα κλάψουν θέλουν

τόσο μελαγχολικά που δε με ξέχασαν

λες και καρδιά έχουν και πονάνε

κανένας τέτοιο πόνο μη ζήσει.