Μελαγχολία …

Μελαγχολία στα μάτια σου

ένα ρίγος στο κορμί σου

διαπερνά ο ήχος της καρδιάς σου

το κορμί ξένο πια.

 

Νιώσε τη στιγμή

κανέναν μη πιστέψεις

τα λόγια τους ψεύτικα

η καρδιά τους τόσο άδεια.

 

Αναδύομαι στο φως του μυαλού μου

αναρωτιέμαι αν υπάρχεις ακόμα

στα μάτια που λατρεύεις

να βλέπεις κάθε στιγμή.

Μελαγχολία …

Μελαγχολία στα μάτια σου

ένα ρίγος στο κορμί σου

διαπερνά ο ήχος της καρδιάς σου

το κορμί ξένο πια.

 

Νιώσε τη στιγμή

κανέναν μη πιστέψεις

τα λόγια τους ψεύτικα

η καρδιά τους τόσο άδεια.

 

Αναδύομαι στο φως του μυαλού μου

αναρωτιέμαι αν υπάρχεις ακόμα

στα μάτια που λατρεύεις

να βλέπεις κάθε στιγμή.

Μελαγχολία …

Μελαγχολία στα μάτια σου

ένα ρίγος στο κορμί σου

διαπερνά ο ήχος της καρδιάς σου

το κορμί ξένο πια.

 

Νιώσε τη στιγμή

κανέναν μη πιστέψεις

τα λόγια τους ψεύτικα

η καρδιά τους τόσο άδεια.

 

Αναδύομαι στο φως του μυαλού μου

αναρωτιέμαι αν υπάρχεις ακόμα

στα μάτια που λατρεύεις

να βλέπεις κάθε στιγμή.

Μελαγχολία …

Μελαγχολία στα μάτια σου

ένα ρίγος στο κορμί σου

διαπερνά ο ήχος της καρδιάς σου

το κορμί ξένο πια.

 

Νιώσε τη στιγμή

κανέναν μη πιστέψεις

τα λόγια τους ψεύτικα

η καρδιά τους τόσο άδεια.

 

Αναδύομαι στο φως του μυαλού μου

αναρωτιέμαι αν υπάρχεις ακόμα

στα μάτια που λατρεύεις

να βλέπεις κάθε στιγμή.

Μελαγχολία …

Μελαγχολία στα μάτια σου

ένα ρίγος στο κορμί σου

διαπερνά ο ήχος της καρδιάς σου

το κορμί ξένο πια.

 

Νιώσε τη στιγμή

κανέναν μη πιστέψεις

τα λόγια τους ψεύτικα

η καρδιά τους τόσο άδεια.

 

Αναδύομαι στο φως του μυαλού μου

αναρωτιέμαι αν υπάρχεις ακόμα

στα μάτια που λατρεύεις

να βλέπεις κάθε στιγμή.

Μελαγχολία …

Μελαγχολία στα μάτια σου

ένα ρίγος στο κορμί σου

διαπερνά ο ήχος της καρδιάς σου

το κορμί ξένο πια.

 

Νιώσε τη στιγμή

κανέναν μη πιστέψεις

τα λόγια τους ψεύτικα

η καρδιά τους τόσο άδεια.

 

Αναδύομαι στο φως του μυαλού μου

αναρωτιέμαι αν υπάρχεις ακόμα

στα μάτια που λατρεύεις

να βλέπεις κάθε στιγμή.

Μελαγχολία …

Μελαγχολία στα μάτια σου

ένα ρίγος στο κορμί σου

διαπερνά ο ήχος της καρδιάς σου

το κορμί ξένο πια.

 

Νιώσε τη στιγμή

κανέναν μη πιστέψεις

τα λόγια τους ψεύτικα

η καρδιά τους τόσο άδεια.

 

Αναδύομαι στο φως του μυαλού μου

αναρωτιέμαι αν υπάρχεις ακόμα

στα μάτια που λατρεύεις

να βλέπεις κάθε στιγμή.

Μελαγχολία …

Μελαγχολία στα μάτια σου

ένα ρίγος στο κορμί σου

διαπερνά ο ήχος της καρδιάς σου

το κορμί ξένο πια.

 

Νιώσε τη στιγμή

κανέναν μη πιστέψεις

τα λόγια τους ψεύτικα

η καρδιά τους τόσο άδεια.

 

Αναδύομαι στο φως του μυαλού μου

αναρωτιέμαι αν υπάρχεις ακόμα

στα μάτια που λατρεύεις

να βλέπεις κάθε στιγμή.

Μελαγχολία …

Μελαγχολία στα μάτια σου

ένα ρίγος στο κορμί σου

διαπερνά ο ήχος της καρδιάς σου

το κορμί ξένο πια.

 

Νιώσε τη στιγμή

κανέναν μη πιστέψεις

τα λόγια τους ψεύτικα

η καρδιά τους τόσο άδεια.

 

Αναδύομαι στο φως του μυαλού μου

αναρωτιέμαι αν υπάρχεις ακόμα

στα μάτια που λατρεύεις

να βλέπεις κάθε στιγμή.

Μελαγχολία …

Μελαγχολία στα μάτια σου

ένα ρίγος στο κορμί σου

διαπερνά ο ήχος της καρδιάς σου

το κορμί ξένο πια.

 

Νιώσε τη στιγμή

κανέναν μη πιστέψεις

τα λόγια τους ψεύτικα

η καρδιά τους τόσο άδεια.

 

Αναδύομαι στο φως του μυαλού μου

αναρωτιέμαι αν υπάρχεις ακόμα

στα μάτια που λατρεύεις

να βλέπεις κάθε στιγμή.