Ερωτική εξμολόγηση στον ερωτά μου …

heart.jpg

Μωρό μου

Θέλω κάτι να σου πω τώρα παρόλο που ξέρω πως το ξέρεις.

Είσαι τα πάντα για μένα.

Η αγάπη μου

Ο ερωτάς μου

Ο ήλιος μου

Το φεγγάρι μου

Ο άερας που αναπνέω

Κάνεις τη κάθε μέρα μου τόσο μοναδική

Μου δίνεις την αγάπη σου τον ερωτά σου

τόσο γλυκά τόσο όμορφα

Νιώθω τόσο ευτυχισμένη μαζί σου

Δεν έχω ξανααισθανθεί έτσι ξανά

Σου το λέω ξανά αλλά μια φορά ακόμα

δε νομίζω να κάνει κακό

Σ’ αγαπάω πολύ

Δεν έχω ξαναγαπήσει ποτέ έτσι

Και συνεχίζω να αγαπώ ότι μου κάνεις

Μη το ξεχάσεις …

 

Ερωτική εξμολόγηση στον ερωτά μου …

heart.jpg

Μωρό μου

Θέλω κάτι να σου πω τώρα παρόλο που ξέρω πως το ξέρεις.

Είσαι τα πάντα για μένα.

Η αγάπη μου

Ο ερωτάς μου

Ο ήλιος μου

Το φεγγάρι μου

Ο άερας που αναπνέω

Κάνεις τη κάθε μέρα μου τόσο μοναδική

Μου δίνεις την αγάπη σου τον ερωτά σου

τόσο γλυκά τόσο όμορφα

Νιώθω τόσο ευτυχισμένη μαζί σου

Δεν έχω ξανααισθανθεί έτσι ξανά

Σου το λέω ξανά αλλά μια φορά ακόμα

δε νομίζω να κάνει κακό

Σ’ αγαπάω πολύ

Δεν έχω ξαναγαπήσει ποτέ έτσι

Και συνεχίζω να αγαπώ ότι μου κάνεις

Μη το ξεχάσεις …

 

Ερωτική εξμολόγηση στον ερωτά μου …

heart.jpg

Μωρό μου

Θέλω κάτι να σου πω τώρα παρόλο που ξέρω πως το ξέρεις.

Είσαι τα πάντα για μένα.

Η αγάπη μου

Ο ερωτάς μου

Ο ήλιος μου

Το φεγγάρι μου

Ο άερας που αναπνέω

Κάνεις τη κάθε μέρα μου τόσο μοναδική

Μου δίνεις την αγάπη σου τον ερωτά σου

τόσο γλυκά τόσο όμορφα

Νιώθω τόσο ευτυχισμένη μαζί σου

Δεν έχω ξανααισθανθεί έτσι ξανά

Σου το λέω ξανά αλλά μια φορά ακόμα

δε νομίζω να κάνει κακό

Σ’ αγαπάω πολύ

Δεν έχω ξαναγαπήσει ποτέ έτσι

Και συνεχίζω να αγαπώ ότι μου κάνεις

Μη το ξεχάσεις …

 

Ερωτική εξμολόγηση στον ερωτά μου …

heart.jpg

Μωρό μου

Θέλω κάτι να σου πω τώρα παρόλο που ξέρω πως το ξέρεις.

Είσαι τα πάντα για μένα.

Η αγάπη μου

Ο ερωτάς μου

Ο ήλιος μου

Το φεγγάρι μου

Ο άερας που αναπνέω

Κάνεις τη κάθε μέρα μου τόσο μοναδική

Μου δίνεις την αγάπη σου τον ερωτά σου

τόσο γλυκά τόσο όμορφα

Νιώθω τόσο ευτυχισμένη μαζί σου

Δεν έχω ξανααισθανθεί έτσι ξανά

Σου το λέω ξανά αλλά μια φορά ακόμα

δε νομίζω να κάνει κακό

Σ’ αγαπάω πολύ

Δεν έχω ξαναγαπήσει ποτέ έτσι

Και συνεχίζω να αγαπώ ότι μου κάνεις

Μη το ξεχάσεις …

 

Ερωτική εξμολόγηση στον ερωτά μου …

heart.jpg

Μωρό μου

Θέλω κάτι να σου πω τώρα παρόλο που ξέρω πως το ξέρεις.

Είσαι τα πάντα για μένα.

Η αγάπη μου

Ο ερωτάς μου

Ο ήλιος μου

Το φεγγάρι μου

Ο άερας που αναπνέω

Κάνεις τη κάθε μέρα μου τόσο μοναδική

Μου δίνεις την αγάπη σου τον ερωτά σου

τόσο γλυκά τόσο όμορφα

Νιώθω τόσο ευτυχισμένη μαζί σου

Δεν έχω ξανααισθανθεί έτσι ξανά

Σου το λέω ξανά αλλά μια φορά ακόμα

δε νομίζω να κάνει κακό

Σ’ αγαπάω πολύ

Δεν έχω ξαναγαπήσει ποτέ έτσι

Και συνεχίζω να αγαπώ ότι μου κάνεις

Μη το ξεχάσεις …

 

Ερωτική εξμολόγηση στον ερωτά μου …

heart.jpg

Μωρό μου

Θέλω κάτι να σου πω τώρα παρόλο που ξέρω πως το ξέρεις.

Είσαι τα πάντα για μένα.

Η αγάπη μου

Ο ερωτάς μου

Ο ήλιος μου

Το φεγγάρι μου

Ο άερας που αναπνέω

Κάνεις τη κάθε μέρα μου τόσο μοναδική

Μου δίνεις την αγάπη σου τον ερωτά σου

τόσο γλυκά τόσο όμορφα

Νιώθω τόσο ευτυχισμένη μαζί σου

Δεν έχω ξανααισθανθεί έτσι ξανά

Σου το λέω ξανά αλλά μια φορά ακόμα

δε νομίζω να κάνει κακό

Σ’ αγαπάω πολύ

Δεν έχω ξαναγαπήσει ποτέ έτσι

Και συνεχίζω να αγαπώ ότι μου κάνεις

Μη το ξεχάσεις …

 

Ερωτική εξμολόγηση στον ερωτά μου …

heart.jpg

Μωρό μου

Θέλω κάτι να σου πω τώρα παρόλο που ξέρω πως το ξέρεις.

Είσαι τα πάντα για μένα.

Η αγάπη μου

Ο ερωτάς μου

Ο ήλιος μου

Το φεγγάρι μου

Ο άερας που αναπνέω

Κάνεις τη κάθε μέρα μου τόσο μοναδική

Μου δίνεις την αγάπη σου τον ερωτά σου

τόσο γλυκά τόσο όμορφα

Νιώθω τόσο ευτυχισμένη μαζί σου

Δεν έχω ξανααισθανθεί έτσι ξανά

Σου το λέω ξανά αλλά μια φορά ακόμα

δε νομίζω να κάνει κακό

Σ’ αγαπάω πολύ

Δεν έχω ξαναγαπήσει ποτέ έτσι

Και συνεχίζω να αγαπώ ότι μου κάνεις

Μη το ξεχάσεις …

 

Ερωτική εξμολόγηση στον ερωτά μου …

heart.jpg

Μωρό μου

Θέλω κάτι να σου πω τώρα παρόλο που ξέρω πως το ξέρεις.

Είσαι τα πάντα για μένα.

Η αγάπη μου

Ο ερωτάς μου

Ο ήλιος μου

Το φεγγάρι μου

Ο άερας που αναπνέω

Κάνεις τη κάθε μέρα μου τόσο μοναδική

Μου δίνεις την αγάπη σου τον ερωτά σου

τόσο γλυκά τόσο όμορφα

Νιώθω τόσο ευτυχισμένη μαζί σου

Δεν έχω ξανααισθανθεί έτσι ξανά

Σου το λέω ξανά αλλά μια φορά ακόμα

δε νομίζω να κάνει κακό

Σ’ αγαπάω πολύ

Δεν έχω ξαναγαπήσει ποτέ έτσι

Και συνεχίζω να αγαπώ ότι μου κάνεις

Μη το ξεχάσεις …

 

Ερωτική εξμολόγηση στον ερωτά μου …

heart.jpg

Μωρό μου

Θέλω κάτι να σου πω τώρα παρόλο που ξέρω πως το ξέρεις.

Είσαι τα πάντα για μένα.

Η αγάπη μου

Ο ερωτάς μου

Ο ήλιος μου

Το φεγγάρι μου

Ο άερας που αναπνέω

Κάνεις τη κάθε μέρα μου τόσο μοναδική

Μου δίνεις την αγάπη σου τον ερωτά σου

τόσο γλυκά τόσο όμορφα

Νιώθω τόσο ευτυχισμένη μαζί σου

Δεν έχω ξανααισθανθεί έτσι ξανά

Σου το λέω ξανά αλλά μια φορά ακόμα

δε νομίζω να κάνει κακό

Σ’ αγαπάω πολύ

Δεν έχω ξαναγαπήσει ποτέ έτσι

Και συνεχίζω να αγαπώ ότι μου κάνεις

Μη το ξεχάσεις …

 

Ερωτική εξμολόγηση στον ερωτά μου …

heart.jpg

Μωρό μου

Θέλω κάτι να σου πω τώρα παρόλο που ξέρω πως το ξέρεις.

Είσαι τα πάντα για μένα.

Η αγάπη μου

Ο ερωτάς μου

Ο ήλιος μου

Το φεγγάρι μου

Ο άερας που αναπνέω

Κάνεις τη κάθε μέρα μου τόσο μοναδική

Μου δίνεις την αγάπη σου τον ερωτά σου

τόσο γλυκά τόσο όμορφα

Νιώθω τόσο ευτυχισμένη μαζί σου

Δεν έχω ξανααισθανθεί έτσι ξανά

Σου το λέω ξανά αλλά μια φορά ακόμα

δε νομίζω να κάνει κακό

Σ’ αγαπάω πολύ

Δεν έχω ξαναγαπήσει ποτέ έτσι

Και συνεχίζω να αγαπώ ότι μου κάνεις

Μη το ξεχάσεις …