Ένα ταξίδι …

Ένα ταξίδι είναι η ζωή

για σένα και για μένα

χωρίς να ξέρεις τον προορισμό

ούτε το μέρος που θα πας.

Ζήσε την κάθε στιγμή του ταξιδιού σου

χωρίς να σε ενδιαφέρει

πόσο όμορφος είναι ο προορισμός

ή το μέρος που θα επισκεφτείς.

Απόλαυσε την διαδρομή

νιώσε το τώρα

χωρίς να νοιάζεσαι

αύριο τι θα συμβεί.

Πίστεψε στον εαυτό σου

για μια φορά και μόνο

και ζήσε αυτό το μαγικό δώρο

που τόσο απλόχερα σου χαρίζεται.

Ένα ταξίδι …

Ένα ταξίδι είναι η ζωή

για σένα και για μένα

χωρίς να ξέρεις τον προορισμό

ούτε το μέρος που θα πας.

Ζήσε την κάθε στιγμή του ταξιδιού σου

χωρίς να σε ενδιαφέρει

πόσο όμορφος είναι ο προορισμός

ή το μέρος που θα επισκεφτείς.

Απόλαυσε την διαδρομή

νιώσε το τώρα

χωρίς να νοιάζεσαι

αύριο τι θα συμβεί.

Πίστεψε στον εαυτό σου

για μια φορά και μόνο

και ζήσε αυτό το μαγικό δώρο

που τόσο απλόχερα σου χαρίζεται.

Ένα ταξίδι …

Ένα ταξίδι είναι η ζωή

για σένα και για μένα

χωρίς να ξέρεις τον προορισμό

ούτε το μέρος που θα πας.

Ζήσε την κάθε στιγμή του ταξιδιού σου

χωρίς να σε ενδιαφέρει

πόσο όμορφος είναι ο προορισμός

ή το μέρος που θα επισκεφτείς.

Απόλαυσε την διαδρομή

νιώσε το τώρα

χωρίς να νοιάζεσαι

αύριο τι θα συμβεί.

Πίστεψε στον εαυτό σου

για μια φορά και μόνο

και ζήσε αυτό το μαγικό δώρο

που τόσο απλόχερα σου χαρίζεται.

Ένα ταξίδι …

Ένα ταξίδι είναι η ζωή

για σένα και για μένα

χωρίς να ξέρεις τον προορισμό

ούτε το μέρος που θα πας.

Ζήσε την κάθε στιγμή του ταξιδιού σου

χωρίς να σε ενδιαφέρει

πόσο όμορφος είναι ο προορισμός

ή το μέρος που θα επισκεφτείς.

Απόλαυσε την διαδρομή

νιώσε το τώρα

χωρίς να νοιάζεσαι

αύριο τι θα συμβεί.

Πίστεψε στον εαυτό σου

για μια φορά και μόνο

και ζήσε αυτό το μαγικό δώρο

που τόσο απλόχερα σου χαρίζεται.

Ένα ταξίδι …

Ένα ταξίδι είναι η ζωή

για σένα και για μένα

χωρίς να ξέρεις τον προορισμό

ούτε το μέρος που θα πας.

Ζήσε την κάθε στιγμή του ταξιδιού σου

χωρίς να σε ενδιαφέρει

πόσο όμορφος είναι ο προορισμός

ή το μέρος που θα επισκεφτείς.

Απόλαυσε την διαδρομή

νιώσε το τώρα

χωρίς να νοιάζεσαι

αύριο τι θα συμβεί.

Πίστεψε στον εαυτό σου

για μια φορά και μόνο

και ζήσε αυτό το μαγικό δώρο

που τόσο απλόχερα σου χαρίζεται.

Ένα ταξίδι …

Ένα ταξίδι είναι η ζωή

για σένα και για μένα

χωρίς να ξέρεις τον προορισμό

ούτε το μέρος που θα πας.

Ζήσε την κάθε στιγμή του ταξιδιού σου

χωρίς να σε ενδιαφέρει

πόσο όμορφος είναι ο προορισμός

ή το μέρος που θα επισκεφτείς.

Απόλαυσε την διαδρομή

νιώσε το τώρα

χωρίς να νοιάζεσαι

αύριο τι θα συμβεί.

Πίστεψε στον εαυτό σου

για μια φορά και μόνο

και ζήσε αυτό το μαγικό δώρο

που τόσο απλόχερα σου χαρίζεται.

Ένα ταξίδι …

Ένα ταξίδι είναι η ζωή

για σένα και για μένα

χωρίς να ξέρεις τον προορισμό

ούτε το μέρος που θα πας.

Ζήσε την κάθε στιγμή του ταξιδιού σου

χωρίς να σε ενδιαφέρει

πόσο όμορφος είναι ο προορισμός

ή το μέρος που θα επισκεφτείς.

Απόλαυσε την διαδρομή

νιώσε το τώρα

χωρίς να νοιάζεσαι

αύριο τι θα συμβεί.

Πίστεψε στον εαυτό σου

για μια φορά και μόνο

και ζήσε αυτό το μαγικό δώρο

που τόσο απλόχερα σου χαρίζεται.

Ένα ταξίδι …

Ένα ταξίδι είναι η ζωή

για σένα και για μένα

χωρίς να ξέρεις τον προορισμό

ούτε το μέρος που θα πας.

Ζήσε την κάθε στιγμή του ταξιδιού σου

χωρίς να σε ενδιαφέρει

πόσο όμορφος είναι ο προορισμός

ή το μέρος που θα επισκεφτείς.

Απόλαυσε την διαδρομή

νιώσε το τώρα

χωρίς να νοιάζεσαι

αύριο τι θα συμβεί.

Πίστεψε στον εαυτό σου

για μια φορά και μόνο

και ζήσε αυτό το μαγικό δώρο

που τόσο απλόχερα σου χαρίζεται.

Ένα ταξίδι …

Ένα ταξίδι είναι η ζωή

για σένα και για μένα

χωρίς να ξέρεις τον προορισμό

ούτε το μέρος που θα πας.

Ζήσε την κάθε στιγμή του ταξιδιού σου

χωρίς να σε ενδιαφέρει

πόσο όμορφος είναι ο προορισμός

ή το μέρος που θα επισκεφτείς.

Απόλαυσε την διαδρομή

νιώσε το τώρα

χωρίς να νοιάζεσαι

αύριο τι θα συμβεί.

Πίστεψε στον εαυτό σου

για μια φορά και μόνο

και ζήσε αυτό το μαγικό δώρο

που τόσο απλόχερα σου χαρίζεται.

Ένα ταξίδι …

Ένα ταξίδι είναι η ζωή

για σένα και για μένα

χωρίς να ξέρεις τον προορισμό

ούτε το μέρος που θα πας.

Ζήσε την κάθε στιγμή του ταξιδιού σου

χωρίς να σε ενδιαφέρει

πόσο όμορφος είναι ο προορισμός

ή το μέρος που θα επισκεφτείς.

Απόλαυσε την διαδρομή

νιώσε το τώρα

χωρίς να νοιάζεσαι

αύριο τι θα συμβεί.

Πίστεψε στον εαυτό σου

για μια φορά και μόνο

και ζήσε αυτό το μαγικό δώρο

που τόσο απλόχερα σου χαρίζεται.