Σαν σε καλούπι …

Μόνη μου πάλι απόψε

σε μια ζωή

που δεν θέλησα

μέχρι σήμερα να ζήσω.

 

Σε κάτι που με ταλαιπωρεί

που νιώθω σιγά σιγά να έρχεται

και τίποτα δεν μπορώ να κάνω

για να το σταματήσω.

 

Σε μια απόλαυση

που καιρό τώρα είναι απαγορευμένη

μήπως και κάποιοι αισθανθούν καλύτερα

να με βλέπουν δυστυχισμένη.

 

Σε καλούπι με έχουν βάλει

νομίζουν ένα πράγμα πως είμαι

χωρίς αισθήματα και αγωνίες

πόσο λάθος κάνουν.

 

Μακριά τους θα φύγω

να νιώσω ελεύθερη

τη μοναξιά μου να διώξω μακριά

μήπως την ευτυχία αισθανθώ

για πρώτη φορά.

Σαν σε καλούπι …

Μόνη μου πάλι απόψε

σε μια ζωή

που δεν θέλησα

μέχρι σήμερα να ζήσω.

 

Σε κάτι που με ταλαιπωρεί

που νιώθω σιγά σιγά να έρχεται

και τίποτα δεν μπορώ να κάνω

για να το σταματήσω.

 

Σε μια απόλαυση

που καιρό τώρα είναι απαγορευμένη

μήπως και κάποιοι αισθανθούν καλύτερα

να με βλέπουν δυστυχισμένη.

 

Σε καλούπι με έχουν βάλει

νομίζουν ένα πράγμα πως είμαι

χωρίς αισθήματα και αγωνίες

πόσο λάθος κάνουν.

 

Μακριά τους θα φύγω

να νιώσω ελεύθερη

τη μοναξιά μου να διώξω μακριά

μήπως την ευτυχία αισθανθώ

για πρώτη φορά.

Σαν σε καλούπι …

Μόνη μου πάλι απόψε

σε μια ζωή

που δεν θέλησα

μέχρι σήμερα να ζήσω.

 

Σε κάτι που με ταλαιπωρεί

που νιώθω σιγά σιγά να έρχεται

και τίποτα δεν μπορώ να κάνω

για να το σταματήσω.

 

Σε μια απόλαυση

που καιρό τώρα είναι απαγορευμένη

μήπως και κάποιοι αισθανθούν καλύτερα

να με βλέπουν δυστυχισμένη.

 

Σε καλούπι με έχουν βάλει

νομίζουν ένα πράγμα πως είμαι

χωρίς αισθήματα και αγωνίες

πόσο λάθος κάνουν.

 

Μακριά τους θα φύγω

να νιώσω ελεύθερη

τη μοναξιά μου να διώξω μακριά

μήπως την ευτυχία αισθανθώ

για πρώτη φορά.

Σαν σε καλούπι …

Μόνη μου πάλι απόψε

σε μια ζωή

που δεν θέλησα

μέχρι σήμερα να ζήσω.

 

Σε κάτι που με ταλαιπωρεί

που νιώθω σιγά σιγά να έρχεται

και τίποτα δεν μπορώ να κάνω

για να το σταματήσω.

 

Σε μια απόλαυση

που καιρό τώρα είναι απαγορευμένη

μήπως και κάποιοι αισθανθούν καλύτερα

να με βλέπουν δυστυχισμένη.

 

Σε καλούπι με έχουν βάλει

νομίζουν ένα πράγμα πως είμαι

χωρίς αισθήματα και αγωνίες

πόσο λάθος κάνουν.

 

Μακριά τους θα φύγω

να νιώσω ελεύθερη

τη μοναξιά μου να διώξω μακριά

μήπως την ευτυχία αισθανθώ

για πρώτη φορά.

Σαν σε καλούπι …

Μόνη μου πάλι απόψε

σε μια ζωή

που δεν θέλησα

μέχρι σήμερα να ζήσω.

 

Σε κάτι που με ταλαιπωρεί

που νιώθω σιγά σιγά να έρχεται

και τίποτα δεν μπορώ να κάνω

για να το σταματήσω.

 

Σε μια απόλαυση

που καιρό τώρα είναι απαγορευμένη

μήπως και κάποιοι αισθανθούν καλύτερα

να με βλέπουν δυστυχισμένη.

 

Σε καλούπι με έχουν βάλει

νομίζουν ένα πράγμα πως είμαι

χωρίς αισθήματα και αγωνίες

πόσο λάθος κάνουν.

 

Μακριά τους θα φύγω

να νιώσω ελεύθερη

τη μοναξιά μου να διώξω μακριά

μήπως την ευτυχία αισθανθώ

για πρώτη φορά.

Σαν σε καλούπι …

Μόνη μου πάλι απόψε

σε μια ζωή

που δεν θέλησα

μέχρι σήμερα να ζήσω.

 

Σε κάτι που με ταλαιπωρεί

που νιώθω σιγά σιγά να έρχεται

και τίποτα δεν μπορώ να κάνω

για να το σταματήσω.

 

Σε μια απόλαυση

που καιρό τώρα είναι απαγορευμένη

μήπως και κάποιοι αισθανθούν καλύτερα

να με βλέπουν δυστυχισμένη.

 

Σε καλούπι με έχουν βάλει

νομίζουν ένα πράγμα πως είμαι

χωρίς αισθήματα και αγωνίες

πόσο λάθος κάνουν.

 

Μακριά τους θα φύγω

να νιώσω ελεύθερη

τη μοναξιά μου να διώξω μακριά

μήπως την ευτυχία αισθανθώ

για πρώτη φορά.

Σαν σε καλούπι …

Μόνη μου πάλι απόψε

σε μια ζωή

που δεν θέλησα

μέχρι σήμερα να ζήσω.

 

Σε κάτι που με ταλαιπωρεί

που νιώθω σιγά σιγά να έρχεται

και τίποτα δεν μπορώ να κάνω

για να το σταματήσω.

 

Σε μια απόλαυση

που καιρό τώρα είναι απαγορευμένη

μήπως και κάποιοι αισθανθούν καλύτερα

να με βλέπουν δυστυχισμένη.

 

Σε καλούπι με έχουν βάλει

νομίζουν ένα πράγμα πως είμαι

χωρίς αισθήματα και αγωνίες

πόσο λάθος κάνουν.

 

Μακριά τους θα φύγω

να νιώσω ελεύθερη

τη μοναξιά μου να διώξω μακριά

μήπως την ευτυχία αισθανθώ

για πρώτη φορά.

Σαν σε καλούπι …

Μόνη μου πάλι απόψε

σε μια ζωή

που δεν θέλησα

μέχρι σήμερα να ζήσω.

 

Σε κάτι που με ταλαιπωρεί

που νιώθω σιγά σιγά να έρχεται

και τίποτα δεν μπορώ να κάνω

για να το σταματήσω.

 

Σε μια απόλαυση

που καιρό τώρα είναι απαγορευμένη

μήπως και κάποιοι αισθανθούν καλύτερα

να με βλέπουν δυστυχισμένη.

 

Σε καλούπι με έχουν βάλει

νομίζουν ένα πράγμα πως είμαι

χωρίς αισθήματα και αγωνίες

πόσο λάθος κάνουν.

 

Μακριά τους θα φύγω

να νιώσω ελεύθερη

τη μοναξιά μου να διώξω μακριά

μήπως την ευτυχία αισθανθώ

για πρώτη φορά.

Σαν σε καλούπι …

Μόνη μου πάλι απόψε

σε μια ζωή

που δεν θέλησα

μέχρι σήμερα να ζήσω.

 

Σε κάτι που με ταλαιπωρεί

που νιώθω σιγά σιγά να έρχεται

και τίποτα δεν μπορώ να κάνω

για να το σταματήσω.

 

Σε μια απόλαυση

που καιρό τώρα είναι απαγορευμένη

μήπως και κάποιοι αισθανθούν καλύτερα

να με βλέπουν δυστυχισμένη.

 

Σε καλούπι με έχουν βάλει

νομίζουν ένα πράγμα πως είμαι

χωρίς αισθήματα και αγωνίες

πόσο λάθος κάνουν.

 

Μακριά τους θα φύγω

να νιώσω ελεύθερη

τη μοναξιά μου να διώξω μακριά

μήπως την ευτυχία αισθανθώ

για πρώτη φορά.

Σαν σε καλούπι …

Μόνη μου πάλι απόψε

σε μια ζωή

που δεν θέλησα

μέχρι σήμερα να ζήσω.

 

Σε κάτι που με ταλαιπωρεί

που νιώθω σιγά σιγά να έρχεται

και τίποτα δεν μπορώ να κάνω

για να το σταματήσω.

 

Σε μια απόλαυση

που καιρό τώρα είναι απαγορευμένη

μήπως και κάποιοι αισθανθούν καλύτερα

να με βλέπουν δυστυχισμένη.

 

Σε καλούπι με έχουν βάλει

νομίζουν ένα πράγμα πως είμαι

χωρίς αισθήματα και αγωνίες

πόσο λάθος κάνουν.

 

Μακριά τους θα φύγω

να νιώσω ελεύθερη

τη μοναξιά μου να διώξω μακριά

μήπως την ευτυχία αισθανθώ

για πρώτη φορά.