Φεγγάρι μου …

moon-1g.gif

 Φεγγάρι μου γλυκό

η νύχτα έπεσε

τα λόγια σίγησαν

τα χείλη σταμάτησαν.

 

Φιλιά δε δίνουν

δε νιώθουν την καρδιά

που αισθάνεται πολλα

η γλώσσα λίγα λέει.

 

Νιώθει το κάθε σκίρτημα

θέλει το χάδι

αναζητά το φιλί

φοβάται όμως να το ζητήσει.

 

Φεγγάρι μου

αναζητησέ με όταν αισθανθείς

πως μακριά μου δε μπορείς

χωρίς την παρουσία μου.

Φεγγάρι μου …

moon-1g.gif

 Φεγγάρι μου γλυκό

η νύχτα έπεσε

τα λόγια σίγησαν

τα χείλη σταμάτησαν.

 

Φιλιά δε δίνουν

δε νιώθουν την καρδιά

που αισθάνεται πολλα

η γλώσσα λίγα λέει.

 

Νιώθει το κάθε σκίρτημα

θέλει το χάδι

αναζητά το φιλί

φοβάται όμως να το ζητήσει.

 

Φεγγάρι μου

αναζητησέ με όταν αισθανθείς

πως μακριά μου δε μπορείς

χωρίς την παρουσία μου.

Φεγγάρι μου …

moon-1g.gif

 Φεγγάρι μου γλυκό

η νύχτα έπεσε

τα λόγια σίγησαν

τα χείλη σταμάτησαν.

 

Φιλιά δε δίνουν

δε νιώθουν την καρδιά

που αισθάνεται πολλα

η γλώσσα λίγα λέει.

 

Νιώθει το κάθε σκίρτημα

θέλει το χάδι

αναζητά το φιλί

φοβάται όμως να το ζητήσει.

 

Φεγγάρι μου

αναζητησέ με όταν αισθανθείς

πως μακριά μου δε μπορείς

χωρίς την παρουσία μου.

Φεγγάρι μου …

moon-1g.gif

 Φεγγάρι μου γλυκό

η νύχτα έπεσε

τα λόγια σίγησαν

τα χείλη σταμάτησαν.

 

Φιλιά δε δίνουν

δε νιώθουν την καρδιά

που αισθάνεται πολλα

η γλώσσα λίγα λέει.

 

Νιώθει το κάθε σκίρτημα

θέλει το χάδι

αναζητά το φιλί

φοβάται όμως να το ζητήσει.

 

Φεγγάρι μου

αναζητησέ με όταν αισθανθείς

πως μακριά μου δε μπορείς

χωρίς την παρουσία μου.

Φεγγάρι μου …

moon-1g.gif

 Φεγγάρι μου γλυκό

η νύχτα έπεσε

τα λόγια σίγησαν

τα χείλη σταμάτησαν.

 

Φιλιά δε δίνουν

δε νιώθουν την καρδιά

που αισθάνεται πολλα

η γλώσσα λίγα λέει.

 

Νιώθει το κάθε σκίρτημα

θέλει το χάδι

αναζητά το φιλί

φοβάται όμως να το ζητήσει.

 

Φεγγάρι μου

αναζητησέ με όταν αισθανθείς

πως μακριά μου δε μπορείς

χωρίς την παρουσία μου.

Φεγγάρι μου …

moon-1g.gif

 Φεγγάρι μου γλυκό

η νύχτα έπεσε

τα λόγια σίγησαν

τα χείλη σταμάτησαν.

 

Φιλιά δε δίνουν

δε νιώθουν την καρδιά

που αισθάνεται πολλα

η γλώσσα λίγα λέει.

 

Νιώθει το κάθε σκίρτημα

θέλει το χάδι

αναζητά το φιλί

φοβάται όμως να το ζητήσει.

 

Φεγγάρι μου

αναζητησέ με όταν αισθανθείς

πως μακριά μου δε μπορείς

χωρίς την παρουσία μου.

Φεγγάρι μου …

moon-1g.gif

 Φεγγάρι μου γλυκό

η νύχτα έπεσε

τα λόγια σίγησαν

τα χείλη σταμάτησαν.

 

Φιλιά δε δίνουν

δε νιώθουν την καρδιά

που αισθάνεται πολλα

η γλώσσα λίγα λέει.

 

Νιώθει το κάθε σκίρτημα

θέλει το χάδι

αναζητά το φιλί

φοβάται όμως να το ζητήσει.

 

Φεγγάρι μου

αναζητησέ με όταν αισθανθείς

πως μακριά μου δε μπορείς

χωρίς την παρουσία μου.

Φεγγάρι μου …

moon-1g.gif

 Φεγγάρι μου γλυκό

η νύχτα έπεσε

τα λόγια σίγησαν

τα χείλη σταμάτησαν.

 

Φιλιά δε δίνουν

δε νιώθουν την καρδιά

που αισθάνεται πολλα

η γλώσσα λίγα λέει.

 

Νιώθει το κάθε σκίρτημα

θέλει το χάδι

αναζητά το φιλί

φοβάται όμως να το ζητήσει.

 

Φεγγάρι μου

αναζητησέ με όταν αισθανθείς

πως μακριά μου δε μπορείς

χωρίς την παρουσία μου.

Φεγγάρι μου …

moon-1g.gif

 Φεγγάρι μου γλυκό

η νύχτα έπεσε

τα λόγια σίγησαν

τα χείλη σταμάτησαν.

 

Φιλιά δε δίνουν

δε νιώθουν την καρδιά

που αισθάνεται πολλα

η γλώσσα λίγα λέει.

 

Νιώθει το κάθε σκίρτημα

θέλει το χάδι

αναζητά το φιλί

φοβάται όμως να το ζητήσει.

 

Φεγγάρι μου

αναζητησέ με όταν αισθανθείς

πως μακριά μου δε μπορείς

χωρίς την παρουσία μου.

Φεγγάρι μου …

moon-1g.gif

 Φεγγάρι μου γλυκό

η νύχτα έπεσε

τα λόγια σίγησαν

τα χείλη σταμάτησαν.

 

Φιλιά δε δίνουν

δε νιώθουν την καρδιά

που αισθάνεται πολλα

η γλώσσα λίγα λέει.

 

Νιώθει το κάθε σκίρτημα

θέλει το χάδι

αναζητά το φιλί

φοβάται όμως να το ζητήσει.

 

Φεγγάρι μου

αναζητησέ με όταν αισθανθείς

πως μακριά μου δε μπορείς

χωρίς την παρουσία μου.