Όνειρο …

Όνειρο είδα χθες

στα μάτια μου ένα δάκρυ κύλησε

δεν πίστευα ότι και να έβλεπα

σα λυπημένη αισθανόμουν.

 

Στη λίμνη που γεννήθηκες

να μένεις δεν ήθελες πια

τους  φίλους δε μπορούσες

δεν έπαιζες, δε τραγουδούσες.

 

Ένιωθες δυστυχισμένος

δεν ήξερα τι να κάνω

σε άγγιξα για μια στιγμή

και πόνο πολύ ένιωσα.

 

Αυτός που θέλεις σου είπα

ξανά δε θα γυρίσει

ήθελε λίγο να νιώσει την ελευθερία του

και έφυγε μακρια σου.

Όνειρο …

Όνειρο είδα χθες

στα μάτια μου ένα δάκρυ κύλησε

δεν πίστευα ότι και να έβλεπα

σα λυπημένη αισθανόμουν.

 

Στη λίμνη που γεννήθηκες

να μένεις δεν ήθελες πια

τους  φίλους δε μπορούσες

δεν έπαιζες, δε τραγουδούσες.

 

Ένιωθες δυστυχισμένος

δεν ήξερα τι να κάνω

σε άγγιξα για μια στιγμή

και πόνο πολύ ένιωσα.

 

Αυτός που θέλεις σου είπα

ξανά δε θα γυρίσει

ήθελε λίγο να νιώσει την ελευθερία του

και έφυγε μακρια σου.

Όνειρο …

Όνειρο είδα χθες

στα μάτια μου ένα δάκρυ κύλησε

δεν πίστευα ότι και να έβλεπα

σα λυπημένη αισθανόμουν.

 

Στη λίμνη που γεννήθηκες

να μένεις δεν ήθελες πια

τους  φίλους δε μπορούσες

δεν έπαιζες, δε τραγουδούσες.

 

Ένιωθες δυστυχισμένος

δεν ήξερα τι να κάνω

σε άγγιξα για μια στιγμή

και πόνο πολύ ένιωσα.

 

Αυτός που θέλεις σου είπα

ξανά δε θα γυρίσει

ήθελε λίγο να νιώσει την ελευθερία του

και έφυγε μακρια σου.

Όνειρο …

Όνειρο είδα χθες

στα μάτια μου ένα δάκρυ κύλησε

δεν πίστευα ότι και να έβλεπα

σα λυπημένη αισθανόμουν.

 

Στη λίμνη που γεννήθηκες

να μένεις δεν ήθελες πια

τους  φίλους δε μπορούσες

δεν έπαιζες, δε τραγουδούσες.

 

Ένιωθες δυστυχισμένος

δεν ήξερα τι να κάνω

σε άγγιξα για μια στιγμή

και πόνο πολύ ένιωσα.

 

Αυτός που θέλεις σου είπα

ξανά δε θα γυρίσει

ήθελε λίγο να νιώσει την ελευθερία του

και έφυγε μακρια σου.

Όνειρο …

Όνειρο είδα χθες

στα μάτια μου ένα δάκρυ κύλησε

δεν πίστευα ότι και να έβλεπα

σα λυπημένη αισθανόμουν.

 

Στη λίμνη που γεννήθηκες

να μένεις δεν ήθελες πια

τους  φίλους δε μπορούσες

δεν έπαιζες, δε τραγουδούσες.

 

Ένιωθες δυστυχισμένος

δεν ήξερα τι να κάνω

σε άγγιξα για μια στιγμή

και πόνο πολύ ένιωσα.

 

Αυτός που θέλεις σου είπα

ξανά δε θα γυρίσει

ήθελε λίγο να νιώσει την ελευθερία του

και έφυγε μακρια σου.

Όνειρο …

Όνειρο είδα χθες

στα μάτια μου ένα δάκρυ κύλησε

δεν πίστευα ότι και να έβλεπα

σα λυπημένη αισθανόμουν.

 

Στη λίμνη που γεννήθηκες

να μένεις δεν ήθελες πια

τους  φίλους δε μπορούσες

δεν έπαιζες, δε τραγουδούσες.

 

Ένιωθες δυστυχισμένος

δεν ήξερα τι να κάνω

σε άγγιξα για μια στιγμή

και πόνο πολύ ένιωσα.

 

Αυτός που θέλεις σου είπα

ξανά δε θα γυρίσει

ήθελε λίγο να νιώσει την ελευθερία του

και έφυγε μακρια σου.

Όνειρο …

Όνειρο είδα χθες

στα μάτια μου ένα δάκρυ κύλησε

δεν πίστευα ότι και να έβλεπα

σα λυπημένη αισθανόμουν.

 

Στη λίμνη που γεννήθηκες

να μένεις δεν ήθελες πια

τους  φίλους δε μπορούσες

δεν έπαιζες, δε τραγουδούσες.

 

Ένιωθες δυστυχισμένος

δεν ήξερα τι να κάνω

σε άγγιξα για μια στιγμή

και πόνο πολύ ένιωσα.

 

Αυτός που θέλεις σου είπα

ξανά δε θα γυρίσει

ήθελε λίγο να νιώσει την ελευθερία του

και έφυγε μακρια σου.

Όνειρο …

Όνειρο είδα χθες

στα μάτια μου ένα δάκρυ κύλησε

δεν πίστευα ότι και να έβλεπα

σα λυπημένη αισθανόμουν.

 

Στη λίμνη που γεννήθηκες

να μένεις δεν ήθελες πια

τους  φίλους δε μπορούσες

δεν έπαιζες, δε τραγουδούσες.

 

Ένιωθες δυστυχισμένος

δεν ήξερα τι να κάνω

σε άγγιξα για μια στιγμή

και πόνο πολύ ένιωσα.

 

Αυτός που θέλεις σου είπα

ξανά δε θα γυρίσει

ήθελε λίγο να νιώσει την ελευθερία του

και έφυγε μακρια σου.

Όνειρο …

Όνειρο είδα χθες

στα μάτια μου ένα δάκρυ κύλησε

δεν πίστευα ότι και να έβλεπα

σα λυπημένη αισθανόμουν.

 

Στη λίμνη που γεννήθηκες

να μένεις δεν ήθελες πια

τους  φίλους δε μπορούσες

δεν έπαιζες, δε τραγουδούσες.

 

Ένιωθες δυστυχισμένος

δεν ήξερα τι να κάνω

σε άγγιξα για μια στιγμή

και πόνο πολύ ένιωσα.

 

Αυτός που θέλεις σου είπα

ξανά δε θα γυρίσει

ήθελε λίγο να νιώσει την ελευθερία του

και έφυγε μακρια σου.

Όνειρο …

Όνειρο είδα χθες

στα μάτια μου ένα δάκρυ κύλησε

δεν πίστευα ότι και να έβλεπα

σα λυπημένη αισθανόμουν.

 

Στη λίμνη που γεννήθηκες

να μένεις δεν ήθελες πια

τους  φίλους δε μπορούσες

δεν έπαιζες, δε τραγουδούσες.

 

Ένιωθες δυστυχισμένος

δεν ήξερα τι να κάνω

σε άγγιξα για μια στιγμή

και πόνο πολύ ένιωσα.

 

Αυτός που θέλεις σου είπα

ξανά δε θα γυρίσει

ήθελε λίγο να νιώσει την ελευθερία του

και έφυγε μακρια σου.