Χάντρα χάντρα …

Πολλές χάντρες για την αγάπη μας μωρό μου
Από το πιο όμορφο νησί του ανατολικού αιγαίου
που ζούμε τον ερωτά μας.