Μαμά να σε βοηθήσω ,,,

Στο παρακάτω απόσπασμα η Μαρκέλλα με βοηθάει να ψηφίσω.

 • Μαμά τι θα ψηφίσεις σήμερα;
 • Δεν ξέρω Μαρκέλλα μου.
 • Θες να σε βοηθήσω;
 • Πως μωρό μου;
 • Θα ψηφίσω εγώ για σένα;
 • Α Μαρκέλλα καλή ιδέα. Πάμε να με βοηθήσεις. Ότι μου δώσεις θα το ψηφίσω.
 • Πάμε μαμά…

Τα παιδιά θέλουν να ψηφίσουν για ένα καλύτερο κόσμο.

Μαμά να σε βοηθήσω ,,,

Στο παρακάτω απόσπασμα η Μαρκέλλα με βοηθάει να ψηφίσω.

 • Μαμά τι θα ψηφίσεις σήμερα;
 • Δεν ξέρω Μαρκέλλα μου.
 • Θες να σε βοηθήσω;
 • Πως μωρό μου;
 • Θα ψηφίσω εγώ για σένα;
 • Α Μαρκέλλα καλή ιδέα. Πάμε να με βοηθήσεις. Ότι μου δώσεις θα το ψηφίσω.
 • Πάμε μαμά…

Τα παιδιά θέλουν να ψηφίσουν για ένα καλύτερο κόσμο.

Μαμά να σε βοηθήσω ,,,

Στο παρακάτω απόσπασμα η Μαρκέλλα με βοηθάει να ψηφίσω.

 • Μαμά τι θα ψηφίσεις σήμερα;
 • Δεν ξέρω Μαρκέλλα μου.
 • Θες να σε βοηθήσω;
 • Πως μωρό μου;
 • Θα ψηφίσω εγώ για σένα;
 • Α Μαρκέλλα καλή ιδέα. Πάμε να με βοηθήσεις. Ότι μου δώσεις θα το ψηφίσω.
 • Πάμε μαμά…

Τα παιδιά θέλουν να ψηφίσουν για ένα καλύτερο κόσμο.

Μαμά να σε βοηθήσω ,,,

Στο παρακάτω απόσπασμα η Μαρκέλλα με βοηθάει να ψηφίσω.

 • Μαμά τι θα ψηφίσεις σήμερα;
 • Δεν ξέρω Μαρκέλλα μου.
 • Θες να σε βοηθήσω;
 • Πως μωρό μου;
 • Θα ψηφίσω εγώ για σένα;
 • Α Μαρκέλλα καλή ιδέα. Πάμε να με βοηθήσεις. Ότι μου δώσεις θα το ψηφίσω.
 • Πάμε μαμά…

Τα παιδιά θέλουν να ψηφίσουν για ένα καλύτερο κόσμο.

Μαμά να σε βοηθήσω ,,,

Στο παρακάτω απόσπασμα η Μαρκέλλα με βοηθάει να ψηφίσω.

 • Μαμά τι θα ψηφίσεις σήμερα;
 • Δεν ξέρω Μαρκέλλα μου.
 • Θες να σε βοηθήσω;
 • Πως μωρό μου;
 • Θα ψηφίσω εγώ για σένα;
 • Α Μαρκέλλα καλή ιδέα. Πάμε να με βοηθήσεις. Ότι μου δώσεις θα το ψηφίσω.
 • Πάμε μαμά…

Τα παιδιά θέλουν να ψηφίσουν για ένα καλύτερο κόσμο.

Μαμά να σε βοηθήσω ,,,

Στο παρακάτω απόσπασμα η Μαρκέλλα με βοηθάει να ψηφίσω.

 • Μαμά τι θα ψηφίσεις σήμερα;
 • Δεν ξέρω Μαρκέλλα μου.
 • Θες να σε βοηθήσω;
 • Πως μωρό μου;
 • Θα ψηφίσω εγώ για σένα;
 • Α Μαρκέλλα καλή ιδέα. Πάμε να με βοηθήσεις. Ότι μου δώσεις θα το ψηφίσω.
 • Πάμε μαμά…

Τα παιδιά θέλουν να ψηφίσουν για ένα καλύτερο κόσμο.

Μαμά να σε βοηθήσω ,,,

Στο παρακάτω απόσπασμα η Μαρκέλλα με βοηθάει να ψηφίσω.

 • Μαμά τι θα ψηφίσεις σήμερα;
 • Δεν ξέρω Μαρκέλλα μου.
 • Θες να σε βοηθήσω;
 • Πως μωρό μου;
 • Θα ψηφίσω εγώ για σένα;
 • Α Μαρκέλλα καλή ιδέα. Πάμε να με βοηθήσεις. Ότι μου δώσεις θα το ψηφίσω.
 • Πάμε μαμά…

Τα παιδιά θέλουν να ψηφίσουν για ένα καλύτερο κόσμο.

Μαμά να σε βοηθήσω ,,,

Στο παρακάτω απόσπασμα η Μαρκέλλα με βοηθάει να ψηφίσω.

 • Μαμά τι θα ψηφίσεις σήμερα;
 • Δεν ξέρω Μαρκέλλα μου.
 • Θες να σε βοηθήσω;
 • Πως μωρό μου;
 • Θα ψηφίσω εγώ για σένα;
 • Α Μαρκέλλα καλή ιδέα. Πάμε να με βοηθήσεις. Ότι μου δώσεις θα το ψηφίσω.
 • Πάμε μαμά…

Τα παιδιά θέλουν να ψηφίσουν για ένα καλύτερο κόσμο.

Μαμά να σε βοηθήσω ,,,

Στο παρακάτω απόσπασμα η Μαρκέλλα με βοηθάει να ψηφίσω.

 • Μαμά τι θα ψηφίσεις σήμερα;
 • Δεν ξέρω Μαρκέλλα μου.
 • Θες να σε βοηθήσω;
 • Πως μωρό μου;
 • Θα ψηφίσω εγώ για σένα;
 • Α Μαρκέλλα καλή ιδέα. Πάμε να με βοηθήσεις. Ότι μου δώσεις θα το ψηφίσω.
 • Πάμε μαμά…

Τα παιδιά θέλουν να ψηφίσουν για ένα καλύτερο κόσμο.

Μαμά να σε βοηθήσω ,,,

Στο παρακάτω απόσπασμα η Μαρκέλλα με βοηθάει να ψηφίσω.

 • Μαμά τι θα ψηφίσεις σήμερα;
 • Δεν ξέρω Μαρκέλλα μου.
 • Θες να σε βοηθήσω;
 • Πως μωρό μου;
 • Θα ψηφίσω εγώ για σένα;
 • Α Μαρκέλλα καλή ιδέα. Πάμε να με βοηθήσεις. Ότι μου δώσεις θα το ψηφίσω.
 • Πάμε μαμά…

Τα παιδιά θέλουν να ψηφίσουν για ένα καλύτερο κόσμο.