Απόλαυση …

Απόλαυση υπάρχει

σε κάθε βήμα που κάνουμε

φτάνοντας στον πάρδεισο

που είναι φτιαγμένος για μας τους δύο.

 

Για τα μάτια μας που ζητάνε

τη κάθε στιγμή μαζί τους

να νιώθουν τη χαρά, την ευτυχία

σα να είναι πρώτη φορά.

 

Το σώμα μας

που την ηδονή ζητάει

αυτή που μόνο ένας

μπορεί να στην δώσει.

 

Ο εκλεκτός για μας

είναι αυτός που κάνει την καρδιά μας

να χτυπάει δυνατά

να αισθάνεται τον κάθε χτύπο της.

για τον άνδρα μου …

 

Απόλαυση …

Απόλαυση υπάρχει

σε κάθε βήμα που κάνουμε

φτάνοντας στον πάρδεισο

που είναι φτιαγμένος για μας τους δύο.

 

Για τα μάτια μας που ζητάνε

τη κάθε στιγμή μαζί τους

να νιώθουν τη χαρά, την ευτυχία

σα να είναι πρώτη φορά.

 

Το σώμα μας

που την ηδονή ζητάει

αυτή που μόνο ένας

μπορεί να στην δώσει.

 

Ο εκλεκτός για μας

είναι αυτός που κάνει την καρδιά μας

να χτυπάει δυνατά

να αισθάνεται τον κάθε χτύπο της.

για τον άνδρα μου …

 

Απόλαυση …

Απόλαυση υπάρχει

σε κάθε βήμα που κάνουμε

φτάνοντας στον πάρδεισο

που είναι φτιαγμένος για μας τους δύο.

 

Για τα μάτια μας που ζητάνε

τη κάθε στιγμή μαζί τους

να νιώθουν τη χαρά, την ευτυχία

σα να είναι πρώτη φορά.

 

Το σώμα μας

που την ηδονή ζητάει

αυτή που μόνο ένας

μπορεί να στην δώσει.

 

Ο εκλεκτός για μας

είναι αυτός που κάνει την καρδιά μας

να χτυπάει δυνατά

να αισθάνεται τον κάθε χτύπο της.

για τον άνδρα μου …

 

Απόλαυση …

Απόλαυση υπάρχει

σε κάθε βήμα που κάνουμε

φτάνοντας στον πάρδεισο

που είναι φτιαγμένος για μας τους δύο.

 

Για τα μάτια μας που ζητάνε

τη κάθε στιγμή μαζί τους

να νιώθουν τη χαρά, την ευτυχία

σα να είναι πρώτη φορά.

 

Το σώμα μας

που την ηδονή ζητάει

αυτή που μόνο ένας

μπορεί να στην δώσει.

 

Ο εκλεκτός για μας

είναι αυτός που κάνει την καρδιά μας

να χτυπάει δυνατά

να αισθάνεται τον κάθε χτύπο της.

για τον άνδρα μου …

 

Απόλαυση …

Απόλαυση υπάρχει

σε κάθε βήμα που κάνουμε

φτάνοντας στον πάρδεισο

που είναι φτιαγμένος για μας τους δύο.

 

Για τα μάτια μας που ζητάνε

τη κάθε στιγμή μαζί τους

να νιώθουν τη χαρά, την ευτυχία

σα να είναι πρώτη φορά.

 

Το σώμα μας

που την ηδονή ζητάει

αυτή που μόνο ένας

μπορεί να στην δώσει.

 

Ο εκλεκτός για μας

είναι αυτός που κάνει την καρδιά μας

να χτυπάει δυνατά

να αισθάνεται τον κάθε χτύπο της.

για τον άνδρα μου …

 

Απόλαυση …

Απόλαυση υπάρχει

σε κάθε βήμα που κάνουμε

φτάνοντας στον πάρδεισο

που είναι φτιαγμένος για μας τους δύο.

 

Για τα μάτια μας που ζητάνε

τη κάθε στιγμή μαζί τους

να νιώθουν τη χαρά, την ευτυχία

σα να είναι πρώτη φορά.

 

Το σώμα μας

που την ηδονή ζητάει

αυτή που μόνο ένας

μπορεί να στην δώσει.

 

Ο εκλεκτός για μας

είναι αυτός που κάνει την καρδιά μας

να χτυπάει δυνατά

να αισθάνεται τον κάθε χτύπο της.

για τον άνδρα μου …

 

Απόλαυση …

Απόλαυση υπάρχει

σε κάθε βήμα που κάνουμε

φτάνοντας στον πάρδεισο

που είναι φτιαγμένος για μας τους δύο.

 

Για τα μάτια μας που ζητάνε

τη κάθε στιγμή μαζί τους

να νιώθουν τη χαρά, την ευτυχία

σα να είναι πρώτη φορά.

 

Το σώμα μας

που την ηδονή ζητάει

αυτή που μόνο ένας

μπορεί να στην δώσει.

 

Ο εκλεκτός για μας

είναι αυτός που κάνει την καρδιά μας

να χτυπάει δυνατά

να αισθάνεται τον κάθε χτύπο της.

για τον άνδρα μου …

 

Απόλαυση …

Απόλαυση υπάρχει

σε κάθε βήμα που κάνουμε

φτάνοντας στον πάρδεισο

που είναι φτιαγμένος για μας τους δύο.

 

Για τα μάτια μας που ζητάνε

τη κάθε στιγμή μαζί τους

να νιώθουν τη χαρά, την ευτυχία

σα να είναι πρώτη φορά.

 

Το σώμα μας

που την ηδονή ζητάει

αυτή που μόνο ένας

μπορεί να στην δώσει.

 

Ο εκλεκτός για μας

είναι αυτός που κάνει την καρδιά μας

να χτυπάει δυνατά

να αισθάνεται τον κάθε χτύπο της.

για τον άνδρα μου …

 

Απόλαυση …

Απόλαυση υπάρχει

σε κάθε βήμα που κάνουμε

φτάνοντας στον πάρδεισο

που είναι φτιαγμένος για μας τους δύο.

 

Για τα μάτια μας που ζητάνε

τη κάθε στιγμή μαζί τους

να νιώθουν τη χαρά, την ευτυχία

σα να είναι πρώτη φορά.

 

Το σώμα μας

που την ηδονή ζητάει

αυτή που μόνο ένας

μπορεί να στην δώσει.

 

Ο εκλεκτός για μας

είναι αυτός που κάνει την καρδιά μας

να χτυπάει δυνατά

να αισθάνεται τον κάθε χτύπο της.

για τον άνδρα μου …

 

Απόλαυση …

Απόλαυση υπάρχει

σε κάθε βήμα που κάνουμε

φτάνοντας στον πάρδεισο

που είναι φτιαγμένος για μας τους δύο.

 

Για τα μάτια μας που ζητάνε

τη κάθε στιγμή μαζί τους

να νιώθουν τη χαρά, την ευτυχία

σα να είναι πρώτη φορά.

 

Το σώμα μας

που την ηδονή ζητάει

αυτή που μόνο ένας

μπορεί να στην δώσει.

 

Ο εκλεκτός για μας

είναι αυτός που κάνει την καρδιά μας

να χτυπάει δυνατά

να αισθάνεται τον κάθε χτύπο της.

για τον άνδρα μου …