Σαν ένα …

Ξυπνάω μόνος άκεφος

Και λέω εδώ θα μείνω

Μα μ’ ένα σου τηλέφωνο

Το γκρίζο κόσμο κλείνω

Μια μπλούζα παίρνω φεύγοντας

Και τα κλειδιά στα χέρια

Βάζω μπροστά τη μηχανή

Και καβαλάω τα αστέρια

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Μέσα μου απόψε βούτηξα

Και ζω τη μοναξιά μου

Μα μ’ ένα σου χαμόγελο

Σκορπάς τα σύννεφα μου

Απο τον ώμο με κρατάς

Και λέω πως περπατάμε

Μα πριν το καταλάβουμε

Στον ουρανό πετάμε

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Σαν ένα …

Ξυπνάω μόνος άκεφος

Και λέω εδώ θα μείνω

Μα μ’ ένα σου τηλέφωνο

Το γκρίζο κόσμο κλείνω

Μια μπλούζα παίρνω φεύγοντας

Και τα κλειδιά στα χέρια

Βάζω μπροστά τη μηχανή

Και καβαλάω τα αστέρια

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Μέσα μου απόψε βούτηξα

Και ζω τη μοναξιά μου

Μα μ’ ένα σου χαμόγελο

Σκορπάς τα σύννεφα μου

Απο τον ώμο με κρατάς

Και λέω πως περπατάμε

Μα πριν το καταλάβουμε

Στον ουρανό πετάμε

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Σαν ένα …

Ξυπνάω μόνος άκεφος

Και λέω εδώ θα μείνω

Μα μ’ ένα σου τηλέφωνο

Το γκρίζο κόσμο κλείνω

Μια μπλούζα παίρνω φεύγοντας

Και τα κλειδιά στα χέρια

Βάζω μπροστά τη μηχανή

Και καβαλάω τα αστέρια

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Μέσα μου απόψε βούτηξα

Και ζω τη μοναξιά μου

Μα μ’ ένα σου χαμόγελο

Σκορπάς τα σύννεφα μου

Απο τον ώμο με κρατάς

Και λέω πως περπατάμε

Μα πριν το καταλάβουμε

Στον ουρανό πετάμε

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Σαν ένα …

Ξυπνάω μόνος άκεφος

Και λέω εδώ θα μείνω

Μα μ’ ένα σου τηλέφωνο

Το γκρίζο κόσμο κλείνω

Μια μπλούζα παίρνω φεύγοντας

Και τα κλειδιά στα χέρια

Βάζω μπροστά τη μηχανή

Και καβαλάω τα αστέρια

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Μέσα μου απόψε βούτηξα

Και ζω τη μοναξιά μου

Μα μ’ ένα σου χαμόγελο

Σκορπάς τα σύννεφα μου

Απο τον ώμο με κρατάς

Και λέω πως περπατάμε

Μα πριν το καταλάβουμε

Στον ουρανό πετάμε

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Σαν ένα …

Ξυπνάω μόνος άκεφος

Και λέω εδώ θα μείνω

Μα μ’ ένα σου τηλέφωνο

Το γκρίζο κόσμο κλείνω

Μια μπλούζα παίρνω φεύγοντας

Και τα κλειδιά στα χέρια

Βάζω μπροστά τη μηχανή

Και καβαλάω τα αστέρια

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Μέσα μου απόψε βούτηξα

Και ζω τη μοναξιά μου

Μα μ’ ένα σου χαμόγελο

Σκορπάς τα σύννεφα μου

Απο τον ώμο με κρατάς

Και λέω πως περπατάμε

Μα πριν το καταλάβουμε

Στον ουρανό πετάμε

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Σαν ένα …

Ξυπνάω μόνος άκεφος

Και λέω εδώ θα μείνω

Μα μ’ ένα σου τηλέφωνο

Το γκρίζο κόσμο κλείνω

Μια μπλούζα παίρνω φεύγοντας

Και τα κλειδιά στα χέρια

Βάζω μπροστά τη μηχανή

Και καβαλάω τα αστέρια

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Μέσα μου απόψε βούτηξα

Και ζω τη μοναξιά μου

Μα μ’ ένα σου χαμόγελο

Σκορπάς τα σύννεφα μου

Απο τον ώμο με κρατάς

Και λέω πως περπατάμε

Μα πριν το καταλάβουμε

Στον ουρανό πετάμε

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Σαν ένα …

Ξυπνάω μόνος άκεφος

Και λέω εδώ θα μείνω

Μα μ’ ένα σου τηλέφωνο

Το γκρίζο κόσμο κλείνω

Μια μπλούζα παίρνω φεύγοντας

Και τα κλειδιά στα χέρια

Βάζω μπροστά τη μηχανή

Και καβαλάω τα αστέρια

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Μέσα μου απόψε βούτηξα

Και ζω τη μοναξιά μου

Μα μ’ ένα σου χαμόγελο

Σκορπάς τα σύννεφα μου

Απο τον ώμο με κρατάς

Και λέω πως περπατάμε

Μα πριν το καταλάβουμε

Στον ουρανό πετάμε

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Σαν ένα …

Ξυπνάω μόνος άκεφος

Και λέω εδώ θα μείνω

Μα μ’ ένα σου τηλέφωνο

Το γκρίζο κόσμο κλείνω

Μια μπλούζα παίρνω φεύγοντας

Και τα κλειδιά στα χέρια

Βάζω μπροστά τη μηχανή

Και καβαλάω τα αστέρια

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Μέσα μου απόψε βούτηξα

Και ζω τη μοναξιά μου

Μα μ’ ένα σου χαμόγελο

Σκορπάς τα σύννεφα μου

Απο τον ώμο με κρατάς

Και λέω πως περπατάμε

Μα πριν το καταλάβουμε

Στον ουρανό πετάμε

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Σαν ένα …

Ξυπνάω μόνος άκεφος

Και λέω εδώ θα μείνω

Μα μ’ ένα σου τηλέφωνο

Το γκρίζο κόσμο κλείνω

Μια μπλούζα παίρνω φεύγοντας

Και τα κλειδιά στα χέρια

Βάζω μπροστά τη μηχανή

Και καβαλάω τα αστέρια

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Μέσα μου απόψε βούτηξα

Και ζω τη μοναξιά μου

Μα μ’ ένα σου χαμόγελο

Σκορπάς τα σύννεφα μου

Απο τον ώμο με κρατάς

Και λέω πως περπατάμε

Μα πριν το καταλάβουμε

Στον ουρανό πετάμε

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Σαν ένα …

Ξυπνάω μόνος άκεφος

Και λέω εδώ θα μείνω

Μα μ’ ένα σου τηλέφωνο

Το γκρίζο κόσμο κλείνω

Μια μπλούζα παίρνω φεύγοντας

Και τα κλειδιά στα χέρια

Βάζω μπροστά τη μηχανή

Και καβαλάω τα αστέρια

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα

Μέσα μου απόψε βούτηξα

Και ζω τη μοναξιά μου

Μα μ’ ένα σου χαμόγελο

Σκορπάς τα σύννεφα μου

Απο τον ώμο με κρατάς

Και λέω πως περπατάμε

Μα πριν το καταλάβουμε

Στον ουρανό πετάμε

Εμείς οι δυο σαν ένα

Δυο σώματα ενωμένα

Στις γιορτές στις παραλίες

Στα γήπεδα στα τρένα