Αισθάνομαι το ίδιο …

Νομίζοντας πως είσαι τόσο κοντά μου πίστεψα σε σένα.

Στα μάτια σου είδα την αγάπη.

Τα χείλη σου ήθελαν να με φιλήσουν.

Τα χέρια σου μια αγκαλιά μεγάλη.

Ναι το ξέρω μ΄αγαπάς πολύ.

Αυτό που εσύ δεν ξέρεις είναι:

Πως και εγώ το ίδιο αισθάνομαι μωρο μου.

Αισθάνομαι το ίδιο …

Νομίζοντας πως είσαι τόσο κοντά μου πίστεψα σε σένα.

Στα μάτια σου είδα την αγάπη.

Τα χείλη σου ήθελαν να με φιλήσουν.

Τα χέρια σου μια αγκαλιά μεγάλη.

Ναι το ξέρω μ΄αγαπάς πολύ.

Αυτό που εσύ δεν ξέρεις είναι:

Πως και εγώ το ίδιο αισθάνομαι μωρο μου.

Αισθάνομαι το ίδιο …

Νομίζοντας πως είσαι τόσο κοντά μου πίστεψα σε σένα.

Στα μάτια σου είδα την αγάπη.

Τα χείλη σου ήθελαν να με φιλήσουν.

Τα χέρια σου μια αγκαλιά μεγάλη.

Ναι το ξέρω μ΄αγαπάς πολύ.

Αυτό που εσύ δεν ξέρεις είναι:

Πως και εγώ το ίδιο αισθάνομαι μωρο μου.

Αισθάνομαι το ίδιο …

Νομίζοντας πως είσαι τόσο κοντά μου πίστεψα σε σένα.

Στα μάτια σου είδα την αγάπη.

Τα χείλη σου ήθελαν να με φιλήσουν.

Τα χέρια σου μια αγκαλιά μεγάλη.

Ναι το ξέρω μ΄αγαπάς πολύ.

Αυτό που εσύ δεν ξέρεις είναι:

Πως και εγώ το ίδιο αισθάνομαι μωρο μου.

Αισθάνομαι το ίδιο …

Νομίζοντας πως είσαι τόσο κοντά μου πίστεψα σε σένα.

Στα μάτια σου είδα την αγάπη.

Τα χείλη σου ήθελαν να με φιλήσουν.

Τα χέρια σου μια αγκαλιά μεγάλη.

Ναι το ξέρω μ΄αγαπάς πολύ.

Αυτό που εσύ δεν ξέρεις είναι:

Πως και εγώ το ίδιο αισθάνομαι μωρο μου.

Αισθάνομαι το ίδιο …

Νομίζοντας πως είσαι τόσο κοντά μου πίστεψα σε σένα.

Στα μάτια σου είδα την αγάπη.

Τα χείλη σου ήθελαν να με φιλήσουν.

Τα χέρια σου μια αγκαλιά μεγάλη.

Ναι το ξέρω μ΄αγαπάς πολύ.

Αυτό που εσύ δεν ξέρεις είναι:

Πως και εγώ το ίδιο αισθάνομαι μωρο μου.

Αισθάνομαι το ίδιο …

Νομίζοντας πως είσαι τόσο κοντά μου πίστεψα σε σένα.

Στα μάτια σου είδα την αγάπη.

Τα χείλη σου ήθελαν να με φιλήσουν.

Τα χέρια σου μια αγκαλιά μεγάλη.

Ναι το ξέρω μ΄αγαπάς πολύ.

Αυτό που εσύ δεν ξέρεις είναι:

Πως και εγώ το ίδιο αισθάνομαι μωρο μου.

Αισθάνομαι το ίδιο …

Νομίζοντας πως είσαι τόσο κοντά μου πίστεψα σε σένα.

Στα μάτια σου είδα την αγάπη.

Τα χείλη σου ήθελαν να με φιλήσουν.

Τα χέρια σου μια αγκαλιά μεγάλη.

Ναι το ξέρω μ΄αγαπάς πολύ.

Αυτό που εσύ δεν ξέρεις είναι:

Πως και εγώ το ίδιο αισθάνομαι μωρο μου.

Αισθάνομαι το ίδιο …

Νομίζοντας πως είσαι τόσο κοντά μου πίστεψα σε σένα.

Στα μάτια σου είδα την αγάπη.

Τα χείλη σου ήθελαν να με φιλήσουν.

Τα χέρια σου μια αγκαλιά μεγάλη.

Ναι το ξέρω μ΄αγαπάς πολύ.

Αυτό που εσύ δεν ξέρεις είναι:

Πως και εγώ το ίδιο αισθάνομαι μωρο μου.

Αισθάνομαι το ίδιο …

Νομίζοντας πως είσαι τόσο κοντά μου πίστεψα σε σένα.

Στα μάτια σου είδα την αγάπη.

Τα χείλη σου ήθελαν να με φιλήσουν.

Τα χέρια σου μια αγκαλιά μεγάλη.

Ναι το ξέρω μ΄αγαπάς πολύ.

Αυτό που εσύ δεν ξέρεις είναι:

Πως και εγώ το ίδιο αισθάνομαι μωρο μου.