Του Μάη τραγούδια …

Ο χρόνος κυλάει ξανά

τραγουδάει για μας

τραγούδια για έρωτα

και την αγάπη που σου έχω.

 

Σαν βρέφος γεννιέμαι

Τον Μάη με τα λουλούδια

Η γλυκιά σου μυρωδιά

Θυμίζει μια μελωδία αγάπης.

 

Οι ώρες μαζί σου κυλάνε

Και με χαρά τραγουδάνε

Σαν μια φωνή μαγική

Που ξυπνάνε αισθήσεις στοργής.

 

Κάθε αστέρι που βλέπω να πέφτει

Ευχή θα κάνω

Εσύ να είσαι κοντά μου

Και στην αγκαλιά σου να βρίσκομαι.

 

Αυτό μόνο ζητάω

Χωρίς να θέλω τίποτα άλλο

Το όνομα σου βαθιά στην καρδιά σου

Να υπάρχει όπως παλιά.

Του Μάη τραγούδια …

Ο χρόνος κυλάει ξανά

τραγουδάει για μας

τραγούδια για έρωτα

και την αγάπη που σου έχω.

 

Σαν βρέφος γεννιέμαι

Τον Μάη με τα λουλούδια

Η γλυκιά σου μυρωδιά

Θυμίζει μια μελωδία αγάπης.

 

Οι ώρες μαζί σου κυλάνε

Και με χαρά τραγουδάνε

Σαν μια φωνή μαγική

Που ξυπνάνε αισθήσεις στοργής.

 

Κάθε αστέρι που βλέπω να πέφτει

Ευχή θα κάνω

Εσύ να είσαι κοντά μου

Και στην αγκαλιά σου να βρίσκομαι.

 

Αυτό μόνο ζητάω

Χωρίς να θέλω τίποτα άλλο

Το όνομα σου βαθιά στην καρδιά σου

Να υπάρχει όπως παλιά.

Του Μάη τραγούδια …

Ο χρόνος κυλάει ξανά

τραγουδάει για μας

τραγούδια για έρωτα

και την αγάπη που σου έχω.

 

Σαν βρέφος γεννιέμαι

Τον Μάη με τα λουλούδια

Η γλυκιά σου μυρωδιά

Θυμίζει μια μελωδία αγάπης.

 

Οι ώρες μαζί σου κυλάνε

Και με χαρά τραγουδάνε

Σαν μια φωνή μαγική

Που ξυπνάνε αισθήσεις στοργής.

 

Κάθε αστέρι που βλέπω να πέφτει

Ευχή θα κάνω

Εσύ να είσαι κοντά μου

Και στην αγκαλιά σου να βρίσκομαι.

 

Αυτό μόνο ζητάω

Χωρίς να θέλω τίποτα άλλο

Το όνομα σου βαθιά στην καρδιά σου

Να υπάρχει όπως παλιά.

Του Μάη τραγούδια …

Ο χρόνος κυλάει ξανά

τραγουδάει για μας

τραγούδια για έρωτα

και την αγάπη που σου έχω.

 

Σαν βρέφος γεννιέμαι

Τον Μάη με τα λουλούδια

Η γλυκιά σου μυρωδιά

Θυμίζει μια μελωδία αγάπης.

 

Οι ώρες μαζί σου κυλάνε

Και με χαρά τραγουδάνε

Σαν μια φωνή μαγική

Που ξυπνάνε αισθήσεις στοργής.

 

Κάθε αστέρι που βλέπω να πέφτει

Ευχή θα κάνω

Εσύ να είσαι κοντά μου

Και στην αγκαλιά σου να βρίσκομαι.

 

Αυτό μόνο ζητάω

Χωρίς να θέλω τίποτα άλλο

Το όνομα σου βαθιά στην καρδιά σου

Να υπάρχει όπως παλιά.

Του Μάη τραγούδια …

Ο χρόνος κυλάει ξανά

τραγουδάει για μας

τραγούδια για έρωτα

και την αγάπη που σου έχω.

 

Σαν βρέφος γεννιέμαι

Τον Μάη με τα λουλούδια

Η γλυκιά σου μυρωδιά

Θυμίζει μια μελωδία αγάπης.

 

Οι ώρες μαζί σου κυλάνε

Και με χαρά τραγουδάνε

Σαν μια φωνή μαγική

Που ξυπνάνε αισθήσεις στοργής.

 

Κάθε αστέρι που βλέπω να πέφτει

Ευχή θα κάνω

Εσύ να είσαι κοντά μου

Και στην αγκαλιά σου να βρίσκομαι.

 

Αυτό μόνο ζητάω

Χωρίς να θέλω τίποτα άλλο

Το όνομα σου βαθιά στην καρδιά σου

Να υπάρχει όπως παλιά.

Του Μάη τραγούδια …

Ο χρόνος κυλάει ξανά

τραγουδάει για μας

τραγούδια για έρωτα

και την αγάπη που σου έχω.

 

Σαν βρέφος γεννιέμαι

Τον Μάη με τα λουλούδια

Η γλυκιά σου μυρωδιά

Θυμίζει μια μελωδία αγάπης.

 

Οι ώρες μαζί σου κυλάνε

Και με χαρά τραγουδάνε

Σαν μια φωνή μαγική

Που ξυπνάνε αισθήσεις στοργής.

 

Κάθε αστέρι που βλέπω να πέφτει

Ευχή θα κάνω

Εσύ να είσαι κοντά μου

Και στην αγκαλιά σου να βρίσκομαι.

 

Αυτό μόνο ζητάω

Χωρίς να θέλω τίποτα άλλο

Το όνομα σου βαθιά στην καρδιά σου

Να υπάρχει όπως παλιά.

Του Μάη τραγούδια …

Ο χρόνος κυλάει ξανά

τραγουδάει για μας

τραγούδια για έρωτα

και την αγάπη που σου έχω.

 

Σαν βρέφος γεννιέμαι

Τον Μάη με τα λουλούδια

Η γλυκιά σου μυρωδιά

Θυμίζει μια μελωδία αγάπης.

 

Οι ώρες μαζί σου κυλάνε

Και με χαρά τραγουδάνε

Σαν μια φωνή μαγική

Που ξυπνάνε αισθήσεις στοργής.

 

Κάθε αστέρι που βλέπω να πέφτει

Ευχή θα κάνω

Εσύ να είσαι κοντά μου

Και στην αγκαλιά σου να βρίσκομαι.

 

Αυτό μόνο ζητάω

Χωρίς να θέλω τίποτα άλλο

Το όνομα σου βαθιά στην καρδιά σου

Να υπάρχει όπως παλιά.

Του Μάη τραγούδια …

Ο χρόνος κυλάει ξανά

τραγουδάει για μας

τραγούδια για έρωτα

και την αγάπη που σου έχω.

 

Σαν βρέφος γεννιέμαι

Τον Μάη με τα λουλούδια

Η γλυκιά σου μυρωδιά

Θυμίζει μια μελωδία αγάπης.

 

Οι ώρες μαζί σου κυλάνε

Και με χαρά τραγουδάνε

Σαν μια φωνή μαγική

Που ξυπνάνε αισθήσεις στοργής.

 

Κάθε αστέρι που βλέπω να πέφτει

Ευχή θα κάνω

Εσύ να είσαι κοντά μου

Και στην αγκαλιά σου να βρίσκομαι.

 

Αυτό μόνο ζητάω

Χωρίς να θέλω τίποτα άλλο

Το όνομα σου βαθιά στην καρδιά σου

Να υπάρχει όπως παλιά.

Του Μάη τραγούδια …

Ο χρόνος κυλάει ξανά

τραγουδάει για μας

τραγούδια για έρωτα

και την αγάπη που σου έχω.

 

Σαν βρέφος γεννιέμαι

Τον Μάη με τα λουλούδια

Η γλυκιά σου μυρωδιά

Θυμίζει μια μελωδία αγάπης.

 

Οι ώρες μαζί σου κυλάνε

Και με χαρά τραγουδάνε

Σαν μια φωνή μαγική

Που ξυπνάνε αισθήσεις στοργής.

 

Κάθε αστέρι που βλέπω να πέφτει

Ευχή θα κάνω

Εσύ να είσαι κοντά μου

Και στην αγκαλιά σου να βρίσκομαι.

 

Αυτό μόνο ζητάω

Χωρίς να θέλω τίποτα άλλο

Το όνομα σου βαθιά στην καρδιά σου

Να υπάρχει όπως παλιά.

Του Μάη τραγούδια …

Ο χρόνος κυλάει ξανά

τραγουδάει για μας

τραγούδια για έρωτα

και την αγάπη που σου έχω.

 

Σαν βρέφος γεννιέμαι

Τον Μάη με τα λουλούδια

Η γλυκιά σου μυρωδιά

Θυμίζει μια μελωδία αγάπης.

 

Οι ώρες μαζί σου κυλάνε

Και με χαρά τραγουδάνε

Σαν μια φωνή μαγική

Που ξυπνάνε αισθήσεις στοργής.

 

Κάθε αστέρι που βλέπω να πέφτει

Ευχή θα κάνω

Εσύ να είσαι κοντά μου

Και στην αγκαλιά σου να βρίσκομαι.

 

Αυτό μόνο ζητάω

Χωρίς να θέλω τίποτα άλλο

Το όνομα σου βαθιά στην καρδιά σου

Να υπάρχει όπως παλιά.