Με σταματούσε …

Τα χείλη μου έμειναν χωρίς το φιλί του.

Ήθελα να το νιώσω αλλά κάτι με είχε σταματήσει.

Δεν ήξερα τι ήταν αυτό.

Ήξερα πως μπορούσα να βρω την αγάπη μαζι του.

Ένιωθα όμως πως έπρεπε να προσπαθήσω λίγο παραπάνω.

Και η αγάπη γύρισε στην καρδιά μου.

Τώρα είμαι ευτυχισμένη γιατί είμαι ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

Με σταματούσε …

Τα χείλη μου έμειναν χωρίς το φιλί του.

Ήθελα να το νιώσω αλλά κάτι με είχε σταματήσει.

Δεν ήξερα τι ήταν αυτό.

Ήξερα πως μπορούσα να βρω την αγάπη μαζι του.

Ένιωθα όμως πως έπρεπε να προσπαθήσω λίγο παραπάνω.

Και η αγάπη γύρισε στην καρδιά μου.

Τώρα είμαι ευτυχισμένη γιατί είμαι ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

Με σταματούσε …

Τα χείλη μου έμειναν χωρίς το φιλί του.

Ήθελα να το νιώσω αλλά κάτι με είχε σταματήσει.

Δεν ήξερα τι ήταν αυτό.

Ήξερα πως μπορούσα να βρω την αγάπη μαζι του.

Ένιωθα όμως πως έπρεπε να προσπαθήσω λίγο παραπάνω.

Και η αγάπη γύρισε στην καρδιά μου.

Τώρα είμαι ευτυχισμένη γιατί είμαι ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

Με σταματούσε …

Τα χείλη μου έμειναν χωρίς το φιλί του.

Ήθελα να το νιώσω αλλά κάτι με είχε σταματήσει.

Δεν ήξερα τι ήταν αυτό.

Ήξερα πως μπορούσα να βρω την αγάπη μαζι του.

Ένιωθα όμως πως έπρεπε να προσπαθήσω λίγο παραπάνω.

Και η αγάπη γύρισε στην καρδιά μου.

Τώρα είμαι ευτυχισμένη γιατί είμαι ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

Με σταματούσε …

Τα χείλη μου έμειναν χωρίς το φιλί του.

Ήθελα να το νιώσω αλλά κάτι με είχε σταματήσει.

Δεν ήξερα τι ήταν αυτό.

Ήξερα πως μπορούσα να βρω την αγάπη μαζι του.

Ένιωθα όμως πως έπρεπε να προσπαθήσω λίγο παραπάνω.

Και η αγάπη γύρισε στην καρδιά μου.

Τώρα είμαι ευτυχισμένη γιατί είμαι ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

Με σταματούσε …

Τα χείλη μου έμειναν χωρίς το φιλί του.

Ήθελα να το νιώσω αλλά κάτι με είχε σταματήσει.

Δεν ήξερα τι ήταν αυτό.

Ήξερα πως μπορούσα να βρω την αγάπη μαζι του.

Ένιωθα όμως πως έπρεπε να προσπαθήσω λίγο παραπάνω.

Και η αγάπη γύρισε στην καρδιά μου.

Τώρα είμαι ευτυχισμένη γιατί είμαι ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

Με σταματούσε …

Τα χείλη μου έμειναν χωρίς το φιλί του.

Ήθελα να το νιώσω αλλά κάτι με είχε σταματήσει.

Δεν ήξερα τι ήταν αυτό.

Ήξερα πως μπορούσα να βρω την αγάπη μαζι του.

Ένιωθα όμως πως έπρεπε να προσπαθήσω λίγο παραπάνω.

Και η αγάπη γύρισε στην καρδιά μου.

Τώρα είμαι ευτυχισμένη γιατί είμαι ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

Με σταματούσε …

Τα χείλη μου έμειναν χωρίς το φιλί του.

Ήθελα να το νιώσω αλλά κάτι με είχε σταματήσει.

Δεν ήξερα τι ήταν αυτό.

Ήξερα πως μπορούσα να βρω την αγάπη μαζι του.

Ένιωθα όμως πως έπρεπε να προσπαθήσω λίγο παραπάνω.

Και η αγάπη γύρισε στην καρδιά μου.

Τώρα είμαι ευτυχισμένη γιατί είμαι ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

Με σταματούσε …

Τα χείλη μου έμειναν χωρίς το φιλί του.

Ήθελα να το νιώσω αλλά κάτι με είχε σταματήσει.

Δεν ήξερα τι ήταν αυτό.

Ήξερα πως μπορούσα να βρω την αγάπη μαζι του.

Ένιωθα όμως πως έπρεπε να προσπαθήσω λίγο παραπάνω.

Και η αγάπη γύρισε στην καρδιά μου.

Τώρα είμαι ευτυχισμένη γιατί είμαι ΜΑΖΙ ΤΟΥ.

Με σταματούσε …

Τα χείλη μου έμειναν χωρίς το φιλί του.

Ήθελα να το νιώσω αλλά κάτι με είχε σταματήσει.

Δεν ήξερα τι ήταν αυτό.

Ήξερα πως μπορούσα να βρω την αγάπη μαζι του.

Ένιωθα όμως πως έπρεπε να προσπαθήσω λίγο παραπάνω.

Και η αγάπη γύρισε στην καρδιά μου.

Τώρα είμαι ευτυχισμένη γιατί είμαι ΜΑΖΙ ΤΟΥ.