Εδώ για σένα …

Μόνο εδώ αισθάνομαι ήρεμη

βλέποντας σε

νιώθοντας το κάθε χτύπο σου

την κάθε σου ανάσα.

 

Τα μάτια μου

δεν αντέχουν να μη σε βλέπουν

τα χείλη μου

χωρίς το άρωμα σου.

 

Αισθάνομαι ευτυχισμένη

μόνο κοντά σου

τη μορφή σου να φιλώ

την ηρεμία σου ν’ αναζητώ.

 

Εσύ που έδωσες χαρά

στην άθλια ζωή μου

που έχασα τα πάντα

αλλά εγώ εδώ για σένα.

Εδώ για σένα …

Μόνο εδώ αισθάνομαι ήρεμη

βλέποντας σε

νιώθοντας το κάθε χτύπο σου

την κάθε σου ανάσα.

 

Τα μάτια μου

δεν αντέχουν να μη σε βλέπουν

τα χείλη μου

χωρίς το άρωμα σου.

 

Αισθάνομαι ευτυχισμένη

μόνο κοντά σου

τη μορφή σου να φιλώ

την ηρεμία σου ν’ αναζητώ.

 

Εσύ που έδωσες χαρά

στην άθλια ζωή μου

που έχασα τα πάντα

αλλά εγώ εδώ για σένα.

Εδώ για σένα …

Μόνο εδώ αισθάνομαι ήρεμη

βλέποντας σε

νιώθοντας το κάθε χτύπο σου

την κάθε σου ανάσα.

 

Τα μάτια μου

δεν αντέχουν να μη σε βλέπουν

τα χείλη μου

χωρίς το άρωμα σου.

 

Αισθάνομαι ευτυχισμένη

μόνο κοντά σου

τη μορφή σου να φιλώ

την ηρεμία σου ν’ αναζητώ.

 

Εσύ που έδωσες χαρά

στην άθλια ζωή μου

που έχασα τα πάντα

αλλά εγώ εδώ για σένα.

Εδώ για σένα …

Μόνο εδώ αισθάνομαι ήρεμη

βλέποντας σε

νιώθοντας το κάθε χτύπο σου

την κάθε σου ανάσα.

 

Τα μάτια μου

δεν αντέχουν να μη σε βλέπουν

τα χείλη μου

χωρίς το άρωμα σου.

 

Αισθάνομαι ευτυχισμένη

μόνο κοντά σου

τη μορφή σου να φιλώ

την ηρεμία σου ν’ αναζητώ.

 

Εσύ που έδωσες χαρά

στην άθλια ζωή μου

που έχασα τα πάντα

αλλά εγώ εδώ για σένα.

Εδώ για σένα …

Μόνο εδώ αισθάνομαι ήρεμη

βλέποντας σε

νιώθοντας το κάθε χτύπο σου

την κάθε σου ανάσα.

 

Τα μάτια μου

δεν αντέχουν να μη σε βλέπουν

τα χείλη μου

χωρίς το άρωμα σου.

 

Αισθάνομαι ευτυχισμένη

μόνο κοντά σου

τη μορφή σου να φιλώ

την ηρεμία σου ν’ αναζητώ.

 

Εσύ που έδωσες χαρά

στην άθλια ζωή μου

που έχασα τα πάντα

αλλά εγώ εδώ για σένα.

Εδώ για σένα …

Μόνο εδώ αισθάνομαι ήρεμη

βλέποντας σε

νιώθοντας το κάθε χτύπο σου

την κάθε σου ανάσα.

 

Τα μάτια μου

δεν αντέχουν να μη σε βλέπουν

τα χείλη μου

χωρίς το άρωμα σου.

 

Αισθάνομαι ευτυχισμένη

μόνο κοντά σου

τη μορφή σου να φιλώ

την ηρεμία σου ν’ αναζητώ.

 

Εσύ που έδωσες χαρά

στην άθλια ζωή μου

που έχασα τα πάντα

αλλά εγώ εδώ για σένα.

Εδώ για σένα …

Μόνο εδώ αισθάνομαι ήρεμη

βλέποντας σε

νιώθοντας το κάθε χτύπο σου

την κάθε σου ανάσα.

 

Τα μάτια μου

δεν αντέχουν να μη σε βλέπουν

τα χείλη μου

χωρίς το άρωμα σου.

 

Αισθάνομαι ευτυχισμένη

μόνο κοντά σου

τη μορφή σου να φιλώ

την ηρεμία σου ν’ αναζητώ.

 

Εσύ που έδωσες χαρά

στην άθλια ζωή μου

που έχασα τα πάντα

αλλά εγώ εδώ για σένα.

Εδώ για σένα …

Μόνο εδώ αισθάνομαι ήρεμη

βλέποντας σε

νιώθοντας το κάθε χτύπο σου

την κάθε σου ανάσα.

 

Τα μάτια μου

δεν αντέχουν να μη σε βλέπουν

τα χείλη μου

χωρίς το άρωμα σου.

 

Αισθάνομαι ευτυχισμένη

μόνο κοντά σου

τη μορφή σου να φιλώ

την ηρεμία σου ν’ αναζητώ.

 

Εσύ που έδωσες χαρά

στην άθλια ζωή μου

που έχασα τα πάντα

αλλά εγώ εδώ για σένα.

Εδώ για σένα …

Μόνο εδώ αισθάνομαι ήρεμη

βλέποντας σε

νιώθοντας το κάθε χτύπο σου

την κάθε σου ανάσα.

 

Τα μάτια μου

δεν αντέχουν να μη σε βλέπουν

τα χείλη μου

χωρίς το άρωμα σου.

 

Αισθάνομαι ευτυχισμένη

μόνο κοντά σου

τη μορφή σου να φιλώ

την ηρεμία σου ν’ αναζητώ.

 

Εσύ που έδωσες χαρά

στην άθλια ζωή μου

που έχασα τα πάντα

αλλά εγώ εδώ για σένα.

Εδώ για σένα …

Μόνο εδώ αισθάνομαι ήρεμη

βλέποντας σε

νιώθοντας το κάθε χτύπο σου

την κάθε σου ανάσα.

 

Τα μάτια μου

δεν αντέχουν να μη σε βλέπουν

τα χείλη μου

χωρίς το άρωμα σου.

 

Αισθάνομαι ευτυχισμένη

μόνο κοντά σου

τη μορφή σου να φιλώ

την ηρεμία σου ν’ αναζητώ.

 

Εσύ που έδωσες χαρά

στην άθλια ζωή μου

που έχασα τα πάντα

αλλά εγώ εδώ για σένα.