Ενώνει τις ψυχές μας …

Κάτι στη ζωή υπάρχει

που όσα χρόνια και να περάσουν

ποτέ δε θα ξεθωριάσει

αντίθετα ελπίδα πολύ θα μοιράσει.

 

Μέσα στον πόνο της ζωής

στις καταιγίδες και στα χιόνια

ποτέ δεν θα φοβηθεί

ότι και να τραβήξει.

 

Στο βιβλίο της ζωής

οι άγραφες σελίδες της

χαρά θα μοιράσουν

θα δώσει στην ζωή μας αξία.

 

Ένα μικρό όνειρο δεν είναι

ούτε στη φαντασία μας βρίσκεται

κατοικεί στη καρδιά μας

καλύτερους ανθρώπους μας κάνει.

Μια αγάπη αληθινή είναι

χωρίς το πάρε και το δώσε

αυτή ενώνει τις ψυχές μας

και λέγεται φιλία.

 

Ενώνει τις ψυχές μας …

Κάτι στη ζωή υπάρχει

που όσα χρόνια και να περάσουν

ποτέ δε θα ξεθωριάσει

αντίθετα ελπίδα πολύ θα μοιράσει.

 

Μέσα στον πόνο της ζωής

στις καταιγίδες και στα χιόνια

ποτέ δεν θα φοβηθεί

ότι και να τραβήξει.

 

Στο βιβλίο της ζωής

οι άγραφες σελίδες της

χαρά θα μοιράσουν

θα δώσει στην ζωή μας αξία.

 

Ένα μικρό όνειρο δεν είναι

ούτε στη φαντασία μας βρίσκεται

κατοικεί στη καρδιά μας

καλύτερους ανθρώπους μας κάνει.

Μια αγάπη αληθινή είναι

χωρίς το πάρε και το δώσε

αυτή ενώνει τις ψυχές μας

και λέγεται φιλία.

 

Ενώνει τις ψυχές μας …

Κάτι στη ζωή υπάρχει

που όσα χρόνια και να περάσουν

ποτέ δε θα ξεθωριάσει

αντίθετα ελπίδα πολύ θα μοιράσει.

 

Μέσα στον πόνο της ζωής

στις καταιγίδες και στα χιόνια

ποτέ δεν θα φοβηθεί

ότι και να τραβήξει.

 

Στο βιβλίο της ζωής

οι άγραφες σελίδες της

χαρά θα μοιράσουν

θα δώσει στην ζωή μας αξία.

 

Ένα μικρό όνειρο δεν είναι

ούτε στη φαντασία μας βρίσκεται

κατοικεί στη καρδιά μας

καλύτερους ανθρώπους μας κάνει.

Μια αγάπη αληθινή είναι

χωρίς το πάρε και το δώσε

αυτή ενώνει τις ψυχές μας

και λέγεται φιλία.

 

Ενώνει τις ψυχές μας …

Κάτι στη ζωή υπάρχει

που όσα χρόνια και να περάσουν

ποτέ δε θα ξεθωριάσει

αντίθετα ελπίδα πολύ θα μοιράσει.

 

Μέσα στον πόνο της ζωής

στις καταιγίδες και στα χιόνια

ποτέ δεν θα φοβηθεί

ότι και να τραβήξει.

 

Στο βιβλίο της ζωής

οι άγραφες σελίδες της

χαρά θα μοιράσουν

θα δώσει στην ζωή μας αξία.

 

Ένα μικρό όνειρο δεν είναι

ούτε στη φαντασία μας βρίσκεται

κατοικεί στη καρδιά μας

καλύτερους ανθρώπους μας κάνει.

Μια αγάπη αληθινή είναι

χωρίς το πάρε και το δώσε

αυτή ενώνει τις ψυχές μας

και λέγεται φιλία.

 

Ενώνει τις ψυχές μας …

Κάτι στη ζωή υπάρχει

που όσα χρόνια και να περάσουν

ποτέ δε θα ξεθωριάσει

αντίθετα ελπίδα πολύ θα μοιράσει.

 

Μέσα στον πόνο της ζωής

στις καταιγίδες και στα χιόνια

ποτέ δεν θα φοβηθεί

ότι και να τραβήξει.

 

Στο βιβλίο της ζωής

οι άγραφες σελίδες της

χαρά θα μοιράσουν

θα δώσει στην ζωή μας αξία.

 

Ένα μικρό όνειρο δεν είναι

ούτε στη φαντασία μας βρίσκεται

κατοικεί στη καρδιά μας

καλύτερους ανθρώπους μας κάνει.

Μια αγάπη αληθινή είναι

χωρίς το πάρε και το δώσε

αυτή ενώνει τις ψυχές μας

και λέγεται φιλία.

 

Ενώνει τις ψυχές μας …

Κάτι στη ζωή υπάρχει

που όσα χρόνια και να περάσουν

ποτέ δε θα ξεθωριάσει

αντίθετα ελπίδα πολύ θα μοιράσει.

 

Μέσα στον πόνο της ζωής

στις καταιγίδες και στα χιόνια

ποτέ δεν θα φοβηθεί

ότι και να τραβήξει.

 

Στο βιβλίο της ζωής

οι άγραφες σελίδες της

χαρά θα μοιράσουν

θα δώσει στην ζωή μας αξία.

 

Ένα μικρό όνειρο δεν είναι

ούτε στη φαντασία μας βρίσκεται

κατοικεί στη καρδιά μας

καλύτερους ανθρώπους μας κάνει.

Μια αγάπη αληθινή είναι

χωρίς το πάρε και το δώσε

αυτή ενώνει τις ψυχές μας

και λέγεται φιλία.

 

Ενώνει τις ψυχές μας …

Κάτι στη ζωή υπάρχει

που όσα χρόνια και να περάσουν

ποτέ δε θα ξεθωριάσει

αντίθετα ελπίδα πολύ θα μοιράσει.

 

Μέσα στον πόνο της ζωής

στις καταιγίδες και στα χιόνια

ποτέ δεν θα φοβηθεί

ότι και να τραβήξει.

 

Στο βιβλίο της ζωής

οι άγραφες σελίδες της

χαρά θα μοιράσουν

θα δώσει στην ζωή μας αξία.

 

Ένα μικρό όνειρο δεν είναι

ούτε στη φαντασία μας βρίσκεται

κατοικεί στη καρδιά μας

καλύτερους ανθρώπους μας κάνει.

Μια αγάπη αληθινή είναι

χωρίς το πάρε και το δώσε

αυτή ενώνει τις ψυχές μας

και λέγεται φιλία.

 

Ενώνει τις ψυχές μας …

Κάτι στη ζωή υπάρχει

που όσα χρόνια και να περάσουν

ποτέ δε θα ξεθωριάσει

αντίθετα ελπίδα πολύ θα μοιράσει.

 

Μέσα στον πόνο της ζωής

στις καταιγίδες και στα χιόνια

ποτέ δεν θα φοβηθεί

ότι και να τραβήξει.

 

Στο βιβλίο της ζωής

οι άγραφες σελίδες της

χαρά θα μοιράσουν

θα δώσει στην ζωή μας αξία.

 

Ένα μικρό όνειρο δεν είναι

ούτε στη φαντασία μας βρίσκεται

κατοικεί στη καρδιά μας

καλύτερους ανθρώπους μας κάνει.

Μια αγάπη αληθινή είναι

χωρίς το πάρε και το δώσε

αυτή ενώνει τις ψυχές μας

και λέγεται φιλία.

 

Ενώνει τις ψυχές μας …

Κάτι στη ζωή υπάρχει

που όσα χρόνια και να περάσουν

ποτέ δε θα ξεθωριάσει

αντίθετα ελπίδα πολύ θα μοιράσει.

 

Μέσα στον πόνο της ζωής

στις καταιγίδες και στα χιόνια

ποτέ δεν θα φοβηθεί

ότι και να τραβήξει.

 

Στο βιβλίο της ζωής

οι άγραφες σελίδες της

χαρά θα μοιράσουν

θα δώσει στην ζωή μας αξία.

 

Ένα μικρό όνειρο δεν είναι

ούτε στη φαντασία μας βρίσκεται

κατοικεί στη καρδιά μας

καλύτερους ανθρώπους μας κάνει.

Μια αγάπη αληθινή είναι

χωρίς το πάρε και το δώσε

αυτή ενώνει τις ψυχές μας

και λέγεται φιλία.

 

Ενώνει τις ψυχές μας …

Κάτι στη ζωή υπάρχει

που όσα χρόνια και να περάσουν

ποτέ δε θα ξεθωριάσει

αντίθετα ελπίδα πολύ θα μοιράσει.

 

Μέσα στον πόνο της ζωής

στις καταιγίδες και στα χιόνια

ποτέ δεν θα φοβηθεί

ότι και να τραβήξει.

 

Στο βιβλίο της ζωής

οι άγραφες σελίδες της

χαρά θα μοιράσουν

θα δώσει στην ζωή μας αξία.

 

Ένα μικρό όνειρο δεν είναι

ούτε στη φαντασία μας βρίσκεται

κατοικεί στη καρδιά μας

καλύτερους ανθρώπους μας κάνει.

Μια αγάπη αληθινή είναι

χωρίς το πάρε και το δώσε

αυτή ενώνει τις ψυχές μας

και λέγεται φιλία.