Ίσως καταλάβεις …

Ξέρεις κάτι δεν μου αρεσει να με αποφεύγεις.

Όταν νιώθεις διαφορετικά το λές.

Μέσα από τη λέξη φιλία που μου λες κρύβονται πολλά.

Δεν νομίζω αλήθεια να πιστεύεις πως μια γυναίκα και ένας άντρας μπορούν να μείνουν μόνο φίλοι.

Είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να συμβεί και σίγουρα δεν συμβαίνει σε μας.

Με ενοχλεί που μου μιλάς συνέχεια για την γλυκιά σου φιλενάδα.

Δεν βλέπεις που ότι και να λες δε σε διακόπτω;

Πως κρέμομαι απ΄τα χείλη σου.

Δεν μπορείς να καταλάβεις πως σ’ αγαπάω;

Ίσως καταλάβεις …

Ξέρεις κάτι δεν μου αρεσει να με αποφεύγεις.

Όταν νιώθεις διαφορετικά το λές.

Μέσα από τη λέξη φιλία που μου λες κρύβονται πολλά.

Δεν νομίζω αλήθεια να πιστεύεις πως μια γυναίκα και ένας άντρας μπορούν να μείνουν μόνο φίλοι.

Είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να συμβεί και σίγουρα δεν συμβαίνει σε μας.

Με ενοχλεί που μου μιλάς συνέχεια για την γλυκιά σου φιλενάδα.

Δεν βλέπεις που ότι και να λες δε σε διακόπτω;

Πως κρέμομαι απ΄τα χείλη σου.

Δεν μπορείς να καταλάβεις πως σ’ αγαπάω;

Ίσως καταλάβεις …

Ξέρεις κάτι δεν μου αρεσει να με αποφεύγεις.

Όταν νιώθεις διαφορετικά το λές.

Μέσα από τη λέξη φιλία που μου λες κρύβονται πολλά.

Δεν νομίζω αλήθεια να πιστεύεις πως μια γυναίκα και ένας άντρας μπορούν να μείνουν μόνο φίλοι.

Είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να συμβεί και σίγουρα δεν συμβαίνει σε μας.

Με ενοχλεί που μου μιλάς συνέχεια για την γλυκιά σου φιλενάδα.

Δεν βλέπεις που ότι και να λες δε σε διακόπτω;

Πως κρέμομαι απ΄τα χείλη σου.

Δεν μπορείς να καταλάβεις πως σ’ αγαπάω;

Ίσως καταλάβεις …

Ξέρεις κάτι δεν μου αρεσει να με αποφεύγεις.

Όταν νιώθεις διαφορετικά το λές.

Μέσα από τη λέξη φιλία που μου λες κρύβονται πολλά.

Δεν νομίζω αλήθεια να πιστεύεις πως μια γυναίκα και ένας άντρας μπορούν να μείνουν μόνο φίλοι.

Είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να συμβεί και σίγουρα δεν συμβαίνει σε μας.

Με ενοχλεί που μου μιλάς συνέχεια για την γλυκιά σου φιλενάδα.

Δεν βλέπεις που ότι και να λες δε σε διακόπτω;

Πως κρέμομαι απ΄τα χείλη σου.

Δεν μπορείς να καταλάβεις πως σ’ αγαπάω;

Ίσως καταλάβεις …

Ξέρεις κάτι δεν μου αρεσει να με αποφεύγεις.

Όταν νιώθεις διαφορετικά το λές.

Μέσα από τη λέξη φιλία που μου λες κρύβονται πολλά.

Δεν νομίζω αλήθεια να πιστεύεις πως μια γυναίκα και ένας άντρας μπορούν να μείνουν μόνο φίλοι.

Είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να συμβεί και σίγουρα δεν συμβαίνει σε μας.

Με ενοχλεί που μου μιλάς συνέχεια για την γλυκιά σου φιλενάδα.

Δεν βλέπεις που ότι και να λες δε σε διακόπτω;

Πως κρέμομαι απ΄τα χείλη σου.

Δεν μπορείς να καταλάβεις πως σ’ αγαπάω;

Ίσως καταλάβεις …

Ξέρεις κάτι δεν μου αρεσει να με αποφεύγεις.

Όταν νιώθεις διαφορετικά το λές.

Μέσα από τη λέξη φιλία που μου λες κρύβονται πολλά.

Δεν νομίζω αλήθεια να πιστεύεις πως μια γυναίκα και ένας άντρας μπορούν να μείνουν μόνο φίλοι.

Είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να συμβεί και σίγουρα δεν συμβαίνει σε μας.

Με ενοχλεί που μου μιλάς συνέχεια για την γλυκιά σου φιλενάδα.

Δεν βλέπεις που ότι και να λες δε σε διακόπτω;

Πως κρέμομαι απ΄τα χείλη σου.

Δεν μπορείς να καταλάβεις πως σ’ αγαπάω;

Ίσως καταλάβεις …

Ξέρεις κάτι δεν μου αρεσει να με αποφεύγεις.

Όταν νιώθεις διαφορετικά το λές.

Μέσα από τη λέξη φιλία που μου λες κρύβονται πολλά.

Δεν νομίζω αλήθεια να πιστεύεις πως μια γυναίκα και ένας άντρας μπορούν να μείνουν μόνο φίλοι.

Είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να συμβεί και σίγουρα δεν συμβαίνει σε μας.

Με ενοχλεί που μου μιλάς συνέχεια για την γλυκιά σου φιλενάδα.

Δεν βλέπεις που ότι και να λες δε σε διακόπτω;

Πως κρέμομαι απ΄τα χείλη σου.

Δεν μπορείς να καταλάβεις πως σ’ αγαπάω;

Ίσως καταλάβεις …

Ξέρεις κάτι δεν μου αρεσει να με αποφεύγεις.

Όταν νιώθεις διαφορετικά το λές.

Μέσα από τη λέξη φιλία που μου λες κρύβονται πολλά.

Δεν νομίζω αλήθεια να πιστεύεις πως μια γυναίκα και ένας άντρας μπορούν να μείνουν μόνο φίλοι.

Είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να συμβεί και σίγουρα δεν συμβαίνει σε μας.

Με ενοχλεί που μου μιλάς συνέχεια για την γλυκιά σου φιλενάδα.

Δεν βλέπεις που ότι και να λες δε σε διακόπτω;

Πως κρέμομαι απ΄τα χείλη σου.

Δεν μπορείς να καταλάβεις πως σ’ αγαπάω;

Ίσως καταλάβεις …

Ξέρεις κάτι δεν μου αρεσει να με αποφεύγεις.

Όταν νιώθεις διαφορετικά το λές.

Μέσα από τη λέξη φιλία που μου λες κρύβονται πολλά.

Δεν νομίζω αλήθεια να πιστεύεις πως μια γυναίκα και ένας άντρας μπορούν να μείνουν μόνο φίλοι.

Είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να συμβεί και σίγουρα δεν συμβαίνει σε μας.

Με ενοχλεί που μου μιλάς συνέχεια για την γλυκιά σου φιλενάδα.

Δεν βλέπεις που ότι και να λες δε σε διακόπτω;

Πως κρέμομαι απ΄τα χείλη σου.

Δεν μπορείς να καταλάβεις πως σ’ αγαπάω;

Ίσως καταλάβεις …

Ξέρεις κάτι δεν μου αρεσει να με αποφεύγεις.

Όταν νιώθεις διαφορετικά το λές.

Μέσα από τη λέξη φιλία που μου λες κρύβονται πολλά.

Δεν νομίζω αλήθεια να πιστεύεις πως μια γυναίκα και ένας άντρας μπορούν να μείνουν μόνο φίλοι.

Είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να συμβεί και σίγουρα δεν συμβαίνει σε μας.

Με ενοχλεί που μου μιλάς συνέχεια για την γλυκιά σου φιλενάδα.

Δεν βλέπεις που ότι και να λες δε σε διακόπτω;

Πως κρέμομαι απ΄τα χείλη σου.

Δεν μπορείς να καταλάβεις πως σ’ αγαπάω;