Συγχώρεση δεν υπάρχει …

Πες μου τι να θυμηθώ απ΄ τα λόγια σου

πως ν΄ αντέξω τις άδικες κατηγορίες σου

την πέτρινη καρδιά σου

Που ποτέ δεν πρέπει να μ’ αγάπησες.

 

Μου στέρησες το γέλιο απ΄ τα χείλη

τα μάτια μου δεν σταμάτησαν το κλάμα

τα χείλη μου ζητούσαν ανταπόκριση

και εσύ εκεί να με κοιτάς χαμογελώντας.

 

Δεν μπορώ να πιστέψω πως μ’ αγαπάς

ποτέ σου δε το αισθάνθηκες

ένα στοίχημα ήμουνα για σένα

ποιος θα μπορέσει να με κατακτήσει.

 

Δεν θέλω να σε ξαναδώ

για σένα δεν θέλω ν’ ακούσω ξανά

την καρδιά μου πλήγωσες πολύ

και δε μπορώ να στο συγχωρήσω.

 

Συγχώρεση δεν υπάρχει …

Πες μου τι να θυμηθώ απ΄ τα λόγια σου

πως ν΄ αντέξω τις άδικες κατηγορίες σου

την πέτρινη καρδιά σου

Που ποτέ δεν πρέπει να μ’ αγάπησες.

 

Μου στέρησες το γέλιο απ΄ τα χείλη

τα μάτια μου δεν σταμάτησαν το κλάμα

τα χείλη μου ζητούσαν ανταπόκριση

και εσύ εκεί να με κοιτάς χαμογελώντας.

 

Δεν μπορώ να πιστέψω πως μ’ αγαπάς

ποτέ σου δε το αισθάνθηκες

ένα στοίχημα ήμουνα για σένα

ποιος θα μπορέσει να με κατακτήσει.

 

Δεν θέλω να σε ξαναδώ

για σένα δεν θέλω ν’ ακούσω ξανά

την καρδιά μου πλήγωσες πολύ

και δε μπορώ να στο συγχωρήσω.

 

Συγχώρεση δεν υπάρχει …

Πες μου τι να θυμηθώ απ΄ τα λόγια σου

πως ν΄ αντέξω τις άδικες κατηγορίες σου

την πέτρινη καρδιά σου

Που ποτέ δεν πρέπει να μ’ αγάπησες.

 

Μου στέρησες το γέλιο απ΄ τα χείλη

τα μάτια μου δεν σταμάτησαν το κλάμα

τα χείλη μου ζητούσαν ανταπόκριση

και εσύ εκεί να με κοιτάς χαμογελώντας.

 

Δεν μπορώ να πιστέψω πως μ’ αγαπάς

ποτέ σου δε το αισθάνθηκες

ένα στοίχημα ήμουνα για σένα

ποιος θα μπορέσει να με κατακτήσει.

 

Δεν θέλω να σε ξαναδώ

για σένα δεν θέλω ν’ ακούσω ξανά

την καρδιά μου πλήγωσες πολύ

και δε μπορώ να στο συγχωρήσω.

 

Συγχώρεση δεν υπάρχει …

Πες μου τι να θυμηθώ απ΄ τα λόγια σου

πως ν΄ αντέξω τις άδικες κατηγορίες σου

την πέτρινη καρδιά σου

Που ποτέ δεν πρέπει να μ’ αγάπησες.

 

Μου στέρησες το γέλιο απ΄ τα χείλη

τα μάτια μου δεν σταμάτησαν το κλάμα

τα χείλη μου ζητούσαν ανταπόκριση

και εσύ εκεί να με κοιτάς χαμογελώντας.

 

Δεν μπορώ να πιστέψω πως μ’ αγαπάς

ποτέ σου δε το αισθάνθηκες

ένα στοίχημα ήμουνα για σένα

ποιος θα μπορέσει να με κατακτήσει.

 

Δεν θέλω να σε ξαναδώ

για σένα δεν θέλω ν’ ακούσω ξανά

την καρδιά μου πλήγωσες πολύ

και δε μπορώ να στο συγχωρήσω.

 

Συγχώρεση δεν υπάρχει …

Πες μου τι να θυμηθώ απ΄ τα λόγια σου

πως ν΄ αντέξω τις άδικες κατηγορίες σου

την πέτρινη καρδιά σου

Που ποτέ δεν πρέπει να μ’ αγάπησες.

 

Μου στέρησες το γέλιο απ΄ τα χείλη

τα μάτια μου δεν σταμάτησαν το κλάμα

τα χείλη μου ζητούσαν ανταπόκριση

και εσύ εκεί να με κοιτάς χαμογελώντας.

 

Δεν μπορώ να πιστέψω πως μ’ αγαπάς

ποτέ σου δε το αισθάνθηκες

ένα στοίχημα ήμουνα για σένα

ποιος θα μπορέσει να με κατακτήσει.

 

Δεν θέλω να σε ξαναδώ

για σένα δεν θέλω ν’ ακούσω ξανά

την καρδιά μου πλήγωσες πολύ

και δε μπορώ να στο συγχωρήσω.

 

Συγχώρεση δεν υπάρχει …

Πες μου τι να θυμηθώ απ΄ τα λόγια σου

πως ν΄ αντέξω τις άδικες κατηγορίες σου

την πέτρινη καρδιά σου

Που ποτέ δεν πρέπει να μ’ αγάπησες.

 

Μου στέρησες το γέλιο απ΄ τα χείλη

τα μάτια μου δεν σταμάτησαν το κλάμα

τα χείλη μου ζητούσαν ανταπόκριση

και εσύ εκεί να με κοιτάς χαμογελώντας.

 

Δεν μπορώ να πιστέψω πως μ’ αγαπάς

ποτέ σου δε το αισθάνθηκες

ένα στοίχημα ήμουνα για σένα

ποιος θα μπορέσει να με κατακτήσει.

 

Δεν θέλω να σε ξαναδώ

για σένα δεν θέλω ν’ ακούσω ξανά

την καρδιά μου πλήγωσες πολύ

και δε μπορώ να στο συγχωρήσω.

 

Συγχώρεση δεν υπάρχει …

Πες μου τι να θυμηθώ απ΄ τα λόγια σου

πως ν΄ αντέξω τις άδικες κατηγορίες σου

την πέτρινη καρδιά σου

Που ποτέ δεν πρέπει να μ’ αγάπησες.

 

Μου στέρησες το γέλιο απ΄ τα χείλη

τα μάτια μου δεν σταμάτησαν το κλάμα

τα χείλη μου ζητούσαν ανταπόκριση

και εσύ εκεί να με κοιτάς χαμογελώντας.

 

Δεν μπορώ να πιστέψω πως μ’ αγαπάς

ποτέ σου δε το αισθάνθηκες

ένα στοίχημα ήμουνα για σένα

ποιος θα μπορέσει να με κατακτήσει.

 

Δεν θέλω να σε ξαναδώ

για σένα δεν θέλω ν’ ακούσω ξανά

την καρδιά μου πλήγωσες πολύ

και δε μπορώ να στο συγχωρήσω.

 

Συγχώρεση δεν υπάρχει …

Πες μου τι να θυμηθώ απ΄ τα λόγια σου

πως ν΄ αντέξω τις άδικες κατηγορίες σου

την πέτρινη καρδιά σου

Που ποτέ δεν πρέπει να μ’ αγάπησες.

 

Μου στέρησες το γέλιο απ΄ τα χείλη

τα μάτια μου δεν σταμάτησαν το κλάμα

τα χείλη μου ζητούσαν ανταπόκριση

και εσύ εκεί να με κοιτάς χαμογελώντας.

 

Δεν μπορώ να πιστέψω πως μ’ αγαπάς

ποτέ σου δε το αισθάνθηκες

ένα στοίχημα ήμουνα για σένα

ποιος θα μπορέσει να με κατακτήσει.

 

Δεν θέλω να σε ξαναδώ

για σένα δεν θέλω ν’ ακούσω ξανά

την καρδιά μου πλήγωσες πολύ

και δε μπορώ να στο συγχωρήσω.

 

Συγχώρεση δεν υπάρχει …

Πες μου τι να θυμηθώ απ΄ τα λόγια σου

πως ν΄ αντέξω τις άδικες κατηγορίες σου

την πέτρινη καρδιά σου

Που ποτέ δεν πρέπει να μ’ αγάπησες.

 

Μου στέρησες το γέλιο απ΄ τα χείλη

τα μάτια μου δεν σταμάτησαν το κλάμα

τα χείλη μου ζητούσαν ανταπόκριση

και εσύ εκεί να με κοιτάς χαμογελώντας.

 

Δεν μπορώ να πιστέψω πως μ’ αγαπάς

ποτέ σου δε το αισθάνθηκες

ένα στοίχημα ήμουνα για σένα

ποιος θα μπορέσει να με κατακτήσει.

 

Δεν θέλω να σε ξαναδώ

για σένα δεν θέλω ν’ ακούσω ξανά

την καρδιά μου πλήγωσες πολύ

και δε μπορώ να στο συγχωρήσω.

 

Συγχώρεση δεν υπάρχει …

Πες μου τι να θυμηθώ απ΄ τα λόγια σου

πως ν΄ αντέξω τις άδικες κατηγορίες σου

την πέτρινη καρδιά σου

Που ποτέ δεν πρέπει να μ’ αγάπησες.

 

Μου στέρησες το γέλιο απ΄ τα χείλη

τα μάτια μου δεν σταμάτησαν το κλάμα

τα χείλη μου ζητούσαν ανταπόκριση

και εσύ εκεί να με κοιτάς χαμογελώντας.

 

Δεν μπορώ να πιστέψω πως μ’ αγαπάς

ποτέ σου δε το αισθάνθηκες

ένα στοίχημα ήμουνα για σένα

ποιος θα μπορέσει να με κατακτήσει.

 

Δεν θέλω να σε ξαναδώ

για σένα δεν θέλω ν’ ακούσω ξανά

την καρδιά μου πλήγωσες πολύ

και δε μπορώ να στο συγχωρήσω.