Το έπαθα ξανά …

love3.gif

Είπα πως δε θα ξαναερωτευτώ.

Άνθρωπο δε θα ξαναεμπιστευτώ.

Αφού όλοι ζητάνε κάτι από μένα και φεύγουν.

Δε με αγάπησαν και ούτε το προσπάθησαν.

Όμως η καρδιά δεν ακούει την λογική.

Ερωτεύτηκα ξανά και είμαι ευτυχισμένη.

Θέλω να τον ακούω καθε ώρα και κάθε λεπτό.

Να με λέει καρδιά του, ψυχή του.

Να λιώνω στη κάθε του λέξη.

Να θέλω να είμαι κοντά του.

Δε με νοιάζουν τα πρέπει ούτε τα μη.

Να αισθάνομαι χαρούμενη μόνο ΜΑΖΙ ΤΟΥ …

Το έπαθα ξανά …

love3.gif

Είπα πως δε θα ξαναερωτευτώ.

Άνθρωπο δε θα ξαναεμπιστευτώ.

Αφού όλοι ζητάνε κάτι από μένα και φεύγουν.

Δε με αγάπησαν και ούτε το προσπάθησαν.

Όμως η καρδιά δεν ακούει την λογική.

Ερωτεύτηκα ξανά και είμαι ευτυχισμένη.

Θέλω να τον ακούω καθε ώρα και κάθε λεπτό.

Να με λέει καρδιά του, ψυχή του.

Να λιώνω στη κάθε του λέξη.

Να θέλω να είμαι κοντά του.

Δε με νοιάζουν τα πρέπει ούτε τα μη.

Να αισθάνομαι χαρούμενη μόνο ΜΑΖΙ ΤΟΥ …

Το έπαθα ξανά …

love3.gif

Είπα πως δε θα ξαναερωτευτώ.

Άνθρωπο δε θα ξαναεμπιστευτώ.

Αφού όλοι ζητάνε κάτι από μένα και φεύγουν.

Δε με αγάπησαν και ούτε το προσπάθησαν.

Όμως η καρδιά δεν ακούει την λογική.

Ερωτεύτηκα ξανά και είμαι ευτυχισμένη.

Θέλω να τον ακούω καθε ώρα και κάθε λεπτό.

Να με λέει καρδιά του, ψυχή του.

Να λιώνω στη κάθε του λέξη.

Να θέλω να είμαι κοντά του.

Δε με νοιάζουν τα πρέπει ούτε τα μη.

Να αισθάνομαι χαρούμενη μόνο ΜΑΖΙ ΤΟΥ …

Το έπαθα ξανά …

love3.gif

Είπα πως δε θα ξαναερωτευτώ.

Άνθρωπο δε θα ξαναεμπιστευτώ.

Αφού όλοι ζητάνε κάτι από μένα και φεύγουν.

Δε με αγάπησαν και ούτε το προσπάθησαν.

Όμως η καρδιά δεν ακούει την λογική.

Ερωτεύτηκα ξανά και είμαι ευτυχισμένη.

Θέλω να τον ακούω καθε ώρα και κάθε λεπτό.

Να με λέει καρδιά του, ψυχή του.

Να λιώνω στη κάθε του λέξη.

Να θέλω να είμαι κοντά του.

Δε με νοιάζουν τα πρέπει ούτε τα μη.

Να αισθάνομαι χαρούμενη μόνο ΜΑΖΙ ΤΟΥ …

Το έπαθα ξανά …

love3.gif

Είπα πως δε θα ξαναερωτευτώ.

Άνθρωπο δε θα ξαναεμπιστευτώ.

Αφού όλοι ζητάνε κάτι από μένα και φεύγουν.

Δε με αγάπησαν και ούτε το προσπάθησαν.

Όμως η καρδιά δεν ακούει την λογική.

Ερωτεύτηκα ξανά και είμαι ευτυχισμένη.

Θέλω να τον ακούω καθε ώρα και κάθε λεπτό.

Να με λέει καρδιά του, ψυχή του.

Να λιώνω στη κάθε του λέξη.

Να θέλω να είμαι κοντά του.

Δε με νοιάζουν τα πρέπει ούτε τα μη.

Να αισθάνομαι χαρούμενη μόνο ΜΑΖΙ ΤΟΥ …

Το έπαθα ξανά …

love3.gif

Είπα πως δε θα ξαναερωτευτώ.

Άνθρωπο δε θα ξαναεμπιστευτώ.

Αφού όλοι ζητάνε κάτι από μένα και φεύγουν.

Δε με αγάπησαν και ούτε το προσπάθησαν.

Όμως η καρδιά δεν ακούει την λογική.

Ερωτεύτηκα ξανά και είμαι ευτυχισμένη.

Θέλω να τον ακούω καθε ώρα και κάθε λεπτό.

Να με λέει καρδιά του, ψυχή του.

Να λιώνω στη κάθε του λέξη.

Να θέλω να είμαι κοντά του.

Δε με νοιάζουν τα πρέπει ούτε τα μη.

Να αισθάνομαι χαρούμενη μόνο ΜΑΖΙ ΤΟΥ …

Το έπαθα ξανά …

love3.gif

Είπα πως δε θα ξαναερωτευτώ.

Άνθρωπο δε θα ξαναεμπιστευτώ.

Αφού όλοι ζητάνε κάτι από μένα και φεύγουν.

Δε με αγάπησαν και ούτε το προσπάθησαν.

Όμως η καρδιά δεν ακούει την λογική.

Ερωτεύτηκα ξανά και είμαι ευτυχισμένη.

Θέλω να τον ακούω καθε ώρα και κάθε λεπτό.

Να με λέει καρδιά του, ψυχή του.

Να λιώνω στη κάθε του λέξη.

Να θέλω να είμαι κοντά του.

Δε με νοιάζουν τα πρέπει ούτε τα μη.

Να αισθάνομαι χαρούμενη μόνο ΜΑΖΙ ΤΟΥ …

Το έπαθα ξανά …

love3.gif

Είπα πως δε θα ξαναερωτευτώ.

Άνθρωπο δε θα ξαναεμπιστευτώ.

Αφού όλοι ζητάνε κάτι από μένα και φεύγουν.

Δε με αγάπησαν και ούτε το προσπάθησαν.

Όμως η καρδιά δεν ακούει την λογική.

Ερωτεύτηκα ξανά και είμαι ευτυχισμένη.

Θέλω να τον ακούω καθε ώρα και κάθε λεπτό.

Να με λέει καρδιά του, ψυχή του.

Να λιώνω στη κάθε του λέξη.

Να θέλω να είμαι κοντά του.

Δε με νοιάζουν τα πρέπει ούτε τα μη.

Να αισθάνομαι χαρούμενη μόνο ΜΑΖΙ ΤΟΥ …

Το έπαθα ξανά …

love3.gif

Είπα πως δε θα ξαναερωτευτώ.

Άνθρωπο δε θα ξαναεμπιστευτώ.

Αφού όλοι ζητάνε κάτι από μένα και φεύγουν.

Δε με αγάπησαν και ούτε το προσπάθησαν.

Όμως η καρδιά δεν ακούει την λογική.

Ερωτεύτηκα ξανά και είμαι ευτυχισμένη.

Θέλω να τον ακούω καθε ώρα και κάθε λεπτό.

Να με λέει καρδιά του, ψυχή του.

Να λιώνω στη κάθε του λέξη.

Να θέλω να είμαι κοντά του.

Δε με νοιάζουν τα πρέπει ούτε τα μη.

Να αισθάνομαι χαρούμενη μόνο ΜΑΖΙ ΤΟΥ …

Το έπαθα ξανά …

love3.gif

Είπα πως δε θα ξαναερωτευτώ.

Άνθρωπο δε θα ξαναεμπιστευτώ.

Αφού όλοι ζητάνε κάτι από μένα και φεύγουν.

Δε με αγάπησαν και ούτε το προσπάθησαν.

Όμως η καρδιά δεν ακούει την λογική.

Ερωτεύτηκα ξανά και είμαι ευτυχισμένη.

Θέλω να τον ακούω καθε ώρα και κάθε λεπτό.

Να με λέει καρδιά του, ψυχή του.

Να λιώνω στη κάθε του λέξη.

Να θέλω να είμαι κοντά του.

Δε με νοιάζουν τα πρέπει ούτε τα μη.

Να αισθάνομαι χαρούμενη μόνο ΜΑΖΙ ΤΟΥ …