Ονειρική μέρα …

Ονειρική η σημερινή μέρα.

Βόλτα στην θάλασσα για να απολαύσω τον καλό καιρό.

Να δω τα λουλούδια και τα τριαντάφυλλα που δεν έχουν ακόμα ανθίσει.

Με το τραμ όπου ήθελα σταμάταγα και ξεκινούσα ξανά.

Όμορφη πόλη η Γλυφάδα αλλά και όλες οι παραλιακές περιοχές.

Σαν όνειρο μου φαίνεται πως βρισκόμουν εκεί.

Ο ήλιος έχει δύσει και εγώ πήρα τόσες όμορφες εικόνες μαζί μου.

Ονειρική μέρα …

Ονειρική η σημερινή μέρα.

Βόλτα στην θάλασσα για να απολαύσω τον καλό καιρό.

Να δω τα λουλούδια και τα τριαντάφυλλα που δεν έχουν ακόμα ανθίσει.

Με το τραμ όπου ήθελα σταμάταγα και ξεκινούσα ξανά.

Όμορφη πόλη η Γλυφάδα αλλά και όλες οι παραλιακές περιοχές.

Σαν όνειρο μου φαίνεται πως βρισκόμουν εκεί.

Ο ήλιος έχει δύσει και εγώ πήρα τόσες όμορφες εικόνες μαζί μου.

Ονειρική μέρα …

Ονειρική η σημερινή μέρα.

Βόλτα στην θάλασσα για να απολαύσω τον καλό καιρό.

Να δω τα λουλούδια και τα τριαντάφυλλα που δεν έχουν ακόμα ανθίσει.

Με το τραμ όπου ήθελα σταμάταγα και ξεκινούσα ξανά.

Όμορφη πόλη η Γλυφάδα αλλά και όλες οι παραλιακές περιοχές.

Σαν όνειρο μου φαίνεται πως βρισκόμουν εκεί.

Ο ήλιος έχει δύσει και εγώ πήρα τόσες όμορφες εικόνες μαζί μου.

Ονειρική μέρα …

Ονειρική η σημερινή μέρα.

Βόλτα στην θάλασσα για να απολαύσω τον καλό καιρό.

Να δω τα λουλούδια και τα τριαντάφυλλα που δεν έχουν ακόμα ανθίσει.

Με το τραμ όπου ήθελα σταμάταγα και ξεκινούσα ξανά.

Όμορφη πόλη η Γλυφάδα αλλά και όλες οι παραλιακές περιοχές.

Σαν όνειρο μου φαίνεται πως βρισκόμουν εκεί.

Ο ήλιος έχει δύσει και εγώ πήρα τόσες όμορφες εικόνες μαζί μου.

Ονειρική μέρα …

Ονειρική η σημερινή μέρα.

Βόλτα στην θάλασσα για να απολαύσω τον καλό καιρό.

Να δω τα λουλούδια και τα τριαντάφυλλα που δεν έχουν ακόμα ανθίσει.

Με το τραμ όπου ήθελα σταμάταγα και ξεκινούσα ξανά.

Όμορφη πόλη η Γλυφάδα αλλά και όλες οι παραλιακές περιοχές.

Σαν όνειρο μου φαίνεται πως βρισκόμουν εκεί.

Ο ήλιος έχει δύσει και εγώ πήρα τόσες όμορφες εικόνες μαζί μου.

Ονειρική μέρα …

Ονειρική η σημερινή μέρα.

Βόλτα στην θάλασσα για να απολαύσω τον καλό καιρό.

Να δω τα λουλούδια και τα τριαντάφυλλα που δεν έχουν ακόμα ανθίσει.

Με το τραμ όπου ήθελα σταμάταγα και ξεκινούσα ξανά.

Όμορφη πόλη η Γλυφάδα αλλά και όλες οι παραλιακές περιοχές.

Σαν όνειρο μου φαίνεται πως βρισκόμουν εκεί.

Ο ήλιος έχει δύσει και εγώ πήρα τόσες όμορφες εικόνες μαζί μου.

Ονειρική μέρα …

Ονειρική η σημερινή μέρα.

Βόλτα στην θάλασσα για να απολαύσω τον καλό καιρό.

Να δω τα λουλούδια και τα τριαντάφυλλα που δεν έχουν ακόμα ανθίσει.

Με το τραμ όπου ήθελα σταμάταγα και ξεκινούσα ξανά.

Όμορφη πόλη η Γλυφάδα αλλά και όλες οι παραλιακές περιοχές.

Σαν όνειρο μου φαίνεται πως βρισκόμουν εκεί.

Ο ήλιος έχει δύσει και εγώ πήρα τόσες όμορφες εικόνες μαζί μου.

Ονειρική μέρα …

Ονειρική η σημερινή μέρα.

Βόλτα στην θάλασσα για να απολαύσω τον καλό καιρό.

Να δω τα λουλούδια και τα τριαντάφυλλα που δεν έχουν ακόμα ανθίσει.

Με το τραμ όπου ήθελα σταμάταγα και ξεκινούσα ξανά.

Όμορφη πόλη η Γλυφάδα αλλά και όλες οι παραλιακές περιοχές.

Σαν όνειρο μου φαίνεται πως βρισκόμουν εκεί.

Ο ήλιος έχει δύσει και εγώ πήρα τόσες όμορφες εικόνες μαζί μου.

Ονειρική μέρα …

Ονειρική η σημερινή μέρα.

Βόλτα στην θάλασσα για να απολαύσω τον καλό καιρό.

Να δω τα λουλούδια και τα τριαντάφυλλα που δεν έχουν ακόμα ανθίσει.

Με το τραμ όπου ήθελα σταμάταγα και ξεκινούσα ξανά.

Όμορφη πόλη η Γλυφάδα αλλά και όλες οι παραλιακές περιοχές.

Σαν όνειρο μου φαίνεται πως βρισκόμουν εκεί.

Ο ήλιος έχει δύσει και εγώ πήρα τόσες όμορφες εικόνες μαζί μου.

Ονειρική μέρα …

Ονειρική η σημερινή μέρα.

Βόλτα στην θάλασσα για να απολαύσω τον καλό καιρό.

Να δω τα λουλούδια και τα τριαντάφυλλα που δεν έχουν ακόμα ανθίσει.

Με το τραμ όπου ήθελα σταμάταγα και ξεκινούσα ξανά.

Όμορφη πόλη η Γλυφάδα αλλά και όλες οι παραλιακές περιοχές.

Σαν όνειρο μου φαίνεται πως βρισκόμουν εκεί.

Ο ήλιος έχει δύσει και εγώ πήρα τόσες όμορφες εικόνες μαζί μου.