Κάθε σκέψη …

Μοναξιά μου

εσύ γλυκιά ανάμνηση

που όλα τα καταλαβαίνεις

μου δίνεις ζωή

εκεί που δεν υπάρχει.

 

Σαν όνειρο

ήσουν εσύ

που με συντρόφευες

μου έδινες αυτό που λαχταρούσα

χωρίς να ζητάς τίποτα από μένα.

 

Πίστευες σε μένα

το έδειχνες σε κάθε σου λέξη

που μου έλεγες

σε κάθε σκέψη

που περνούσε απ΄ το μυαλό μου.

Κάθε σκέψη …

Μοναξιά μου

εσύ γλυκιά ανάμνηση

που όλα τα καταλαβαίνεις

μου δίνεις ζωή

εκεί που δεν υπάρχει.

 

Σαν όνειρο

ήσουν εσύ

που με συντρόφευες

μου έδινες αυτό που λαχταρούσα

χωρίς να ζητάς τίποτα από μένα.

 

Πίστευες σε μένα

το έδειχνες σε κάθε σου λέξη

που μου έλεγες

σε κάθε σκέψη

που περνούσε απ΄ το μυαλό μου.

Κάθε σκέψη …

Μοναξιά μου

εσύ γλυκιά ανάμνηση

που όλα τα καταλαβαίνεις

μου δίνεις ζωή

εκεί που δεν υπάρχει.

 

Σαν όνειρο

ήσουν εσύ

που με συντρόφευες

μου έδινες αυτό που λαχταρούσα

χωρίς να ζητάς τίποτα από μένα.

 

Πίστευες σε μένα

το έδειχνες σε κάθε σου λέξη

που μου έλεγες

σε κάθε σκέψη

που περνούσε απ΄ το μυαλό μου.

Κάθε σκέψη …

Μοναξιά μου

εσύ γλυκιά ανάμνηση

που όλα τα καταλαβαίνεις

μου δίνεις ζωή

εκεί που δεν υπάρχει.

 

Σαν όνειρο

ήσουν εσύ

που με συντρόφευες

μου έδινες αυτό που λαχταρούσα

χωρίς να ζητάς τίποτα από μένα.

 

Πίστευες σε μένα

το έδειχνες σε κάθε σου λέξη

που μου έλεγες

σε κάθε σκέψη

που περνούσε απ΄ το μυαλό μου.

Κάθε σκέψη …

Μοναξιά μου

εσύ γλυκιά ανάμνηση

που όλα τα καταλαβαίνεις

μου δίνεις ζωή

εκεί που δεν υπάρχει.

 

Σαν όνειρο

ήσουν εσύ

που με συντρόφευες

μου έδινες αυτό που λαχταρούσα

χωρίς να ζητάς τίποτα από μένα.

 

Πίστευες σε μένα

το έδειχνες σε κάθε σου λέξη

που μου έλεγες

σε κάθε σκέψη

που περνούσε απ΄ το μυαλό μου.

Κάθε σκέψη …

Μοναξιά μου

εσύ γλυκιά ανάμνηση

που όλα τα καταλαβαίνεις

μου δίνεις ζωή

εκεί που δεν υπάρχει.

 

Σαν όνειρο

ήσουν εσύ

που με συντρόφευες

μου έδινες αυτό που λαχταρούσα

χωρίς να ζητάς τίποτα από μένα.

 

Πίστευες σε μένα

το έδειχνες σε κάθε σου λέξη

που μου έλεγες

σε κάθε σκέψη

που περνούσε απ΄ το μυαλό μου.

Κάθε σκέψη …

Μοναξιά μου

εσύ γλυκιά ανάμνηση

που όλα τα καταλαβαίνεις

μου δίνεις ζωή

εκεί που δεν υπάρχει.

 

Σαν όνειρο

ήσουν εσύ

που με συντρόφευες

μου έδινες αυτό που λαχταρούσα

χωρίς να ζητάς τίποτα από μένα.

 

Πίστευες σε μένα

το έδειχνες σε κάθε σου λέξη

που μου έλεγες

σε κάθε σκέψη

που περνούσε απ΄ το μυαλό μου.

Κάθε σκέψη …

Μοναξιά μου

εσύ γλυκιά ανάμνηση

που όλα τα καταλαβαίνεις

μου δίνεις ζωή

εκεί που δεν υπάρχει.

 

Σαν όνειρο

ήσουν εσύ

που με συντρόφευες

μου έδινες αυτό που λαχταρούσα

χωρίς να ζητάς τίποτα από μένα.

 

Πίστευες σε μένα

το έδειχνες σε κάθε σου λέξη

που μου έλεγες

σε κάθε σκέψη

που περνούσε απ΄ το μυαλό μου.

Κάθε σκέψη …

Μοναξιά μου

εσύ γλυκιά ανάμνηση

που όλα τα καταλαβαίνεις

μου δίνεις ζωή

εκεί που δεν υπάρχει.

 

Σαν όνειρο

ήσουν εσύ

που με συντρόφευες

μου έδινες αυτό που λαχταρούσα

χωρίς να ζητάς τίποτα από μένα.

 

Πίστευες σε μένα

το έδειχνες σε κάθε σου λέξη

που μου έλεγες

σε κάθε σκέψη

που περνούσε απ΄ το μυαλό μου.

Κάθε σκέψη …

Μοναξιά μου

εσύ γλυκιά ανάμνηση

που όλα τα καταλαβαίνεις

μου δίνεις ζωή

εκεί που δεν υπάρχει.

 

Σαν όνειρο

ήσουν εσύ

που με συντρόφευες

μου έδινες αυτό που λαχταρούσα

χωρίς να ζητάς τίποτα από μένα.

 

Πίστευες σε μένα

το έδειχνες σε κάθε σου λέξη

που μου έλεγες

σε κάθε σκέψη

που περνούσε απ΄ το μυαλό μου.