Μη την πληγώσεις …

Με ένα γλάρο του ωκεανού

σου στέλνω κάτι που αξίζει

μη σκέφτεσαι τι είναι αυτό

δύσκολο να το βρεις.

 

Δεν είναι κόσμημα

δεν είναι τριαντάφυλλο

μήτε κάτι ανούσιο

που δεν έχει αξία για σένα.

 

Κάτι που νιώθω στη καρδιά μου

που το νου μου έχει στοιχειώσει

το κορμί μου έχει αιχμαλωτίσει

το είναι μου έχει διαλύσει.

 

Όσο και να ψάξεις δε θα το βρεις

η αγάπη μου είναι

πρόσεχε την όσο μπορείς

και μην πληγώσεις.

Μη την πληγώσεις …

Με ένα γλάρο του ωκεανού

σου στέλνω κάτι που αξίζει

μη σκέφτεσαι τι είναι αυτό

δύσκολο να το βρεις.

 

Δεν είναι κόσμημα

δεν είναι τριαντάφυλλο

μήτε κάτι ανούσιο

που δεν έχει αξία για σένα.

 

Κάτι που νιώθω στη καρδιά μου

που το νου μου έχει στοιχειώσει

το κορμί μου έχει αιχμαλωτίσει

το είναι μου έχει διαλύσει.

 

Όσο και να ψάξεις δε θα το βρεις

η αγάπη μου είναι

πρόσεχε την όσο μπορείς

και μην πληγώσεις.

Μη την πληγώσεις …

Με ένα γλάρο του ωκεανού

σου στέλνω κάτι που αξίζει

μη σκέφτεσαι τι είναι αυτό

δύσκολο να το βρεις.

 

Δεν είναι κόσμημα

δεν είναι τριαντάφυλλο

μήτε κάτι ανούσιο

που δεν έχει αξία για σένα.

 

Κάτι που νιώθω στη καρδιά μου

που το νου μου έχει στοιχειώσει

το κορμί μου έχει αιχμαλωτίσει

το είναι μου έχει διαλύσει.

 

Όσο και να ψάξεις δε θα το βρεις

η αγάπη μου είναι

πρόσεχε την όσο μπορείς

και μην πληγώσεις.

Μη την πληγώσεις …

Με ένα γλάρο του ωκεανού

σου στέλνω κάτι που αξίζει

μη σκέφτεσαι τι είναι αυτό

δύσκολο να το βρεις.

 

Δεν είναι κόσμημα

δεν είναι τριαντάφυλλο

μήτε κάτι ανούσιο

που δεν έχει αξία για σένα.

 

Κάτι που νιώθω στη καρδιά μου

που το νου μου έχει στοιχειώσει

το κορμί μου έχει αιχμαλωτίσει

το είναι μου έχει διαλύσει.

 

Όσο και να ψάξεις δε θα το βρεις

η αγάπη μου είναι

πρόσεχε την όσο μπορείς

και μην πληγώσεις.

Μη την πληγώσεις …

Με ένα γλάρο του ωκεανού

σου στέλνω κάτι που αξίζει

μη σκέφτεσαι τι είναι αυτό

δύσκολο να το βρεις.

 

Δεν είναι κόσμημα

δεν είναι τριαντάφυλλο

μήτε κάτι ανούσιο

που δεν έχει αξία για σένα.

 

Κάτι που νιώθω στη καρδιά μου

που το νου μου έχει στοιχειώσει

το κορμί μου έχει αιχμαλωτίσει

το είναι μου έχει διαλύσει.

 

Όσο και να ψάξεις δε θα το βρεις

η αγάπη μου είναι

πρόσεχε την όσο μπορείς

και μην πληγώσεις.

Μη την πληγώσεις …

Με ένα γλάρο του ωκεανού

σου στέλνω κάτι που αξίζει

μη σκέφτεσαι τι είναι αυτό

δύσκολο να το βρεις.

 

Δεν είναι κόσμημα

δεν είναι τριαντάφυλλο

μήτε κάτι ανούσιο

που δεν έχει αξία για σένα.

 

Κάτι που νιώθω στη καρδιά μου

που το νου μου έχει στοιχειώσει

το κορμί μου έχει αιχμαλωτίσει

το είναι μου έχει διαλύσει.

 

Όσο και να ψάξεις δε θα το βρεις

η αγάπη μου είναι

πρόσεχε την όσο μπορείς

και μην πληγώσεις.

Μη την πληγώσεις …

Με ένα γλάρο του ωκεανού

σου στέλνω κάτι που αξίζει

μη σκέφτεσαι τι είναι αυτό

δύσκολο να το βρεις.

 

Δεν είναι κόσμημα

δεν είναι τριαντάφυλλο

μήτε κάτι ανούσιο

που δεν έχει αξία για σένα.

 

Κάτι που νιώθω στη καρδιά μου

που το νου μου έχει στοιχειώσει

το κορμί μου έχει αιχμαλωτίσει

το είναι μου έχει διαλύσει.

 

Όσο και να ψάξεις δε θα το βρεις

η αγάπη μου είναι

πρόσεχε την όσο μπορείς

και μην πληγώσεις.

Μη την πληγώσεις …

Με ένα γλάρο του ωκεανού

σου στέλνω κάτι που αξίζει

μη σκέφτεσαι τι είναι αυτό

δύσκολο να το βρεις.

 

Δεν είναι κόσμημα

δεν είναι τριαντάφυλλο

μήτε κάτι ανούσιο

που δεν έχει αξία για σένα.

 

Κάτι που νιώθω στη καρδιά μου

που το νου μου έχει στοιχειώσει

το κορμί μου έχει αιχμαλωτίσει

το είναι μου έχει διαλύσει.

 

Όσο και να ψάξεις δε θα το βρεις

η αγάπη μου είναι

πρόσεχε την όσο μπορείς

και μην πληγώσεις.

Μη την πληγώσεις …

Με ένα γλάρο του ωκεανού

σου στέλνω κάτι που αξίζει

μη σκέφτεσαι τι είναι αυτό

δύσκολο να το βρεις.

 

Δεν είναι κόσμημα

δεν είναι τριαντάφυλλο

μήτε κάτι ανούσιο

που δεν έχει αξία για σένα.

 

Κάτι που νιώθω στη καρδιά μου

που το νου μου έχει στοιχειώσει

το κορμί μου έχει αιχμαλωτίσει

το είναι μου έχει διαλύσει.

 

Όσο και να ψάξεις δε θα το βρεις

η αγάπη μου είναι

πρόσεχε την όσο μπορείς

και μην πληγώσεις.

Μη την πληγώσεις …

Με ένα γλάρο του ωκεανού

σου στέλνω κάτι που αξίζει

μη σκέφτεσαι τι είναι αυτό

δύσκολο να το βρεις.

 

Δεν είναι κόσμημα

δεν είναι τριαντάφυλλο

μήτε κάτι ανούσιο

που δεν έχει αξία για σένα.

 

Κάτι που νιώθω στη καρδιά μου

που το νου μου έχει στοιχειώσει

το κορμί μου έχει αιχμαλωτίσει

το είναι μου έχει διαλύσει.

 

Όσο και να ψάξεις δε θα το βρεις

η αγάπη μου είναι

πρόσεχε την όσο μπορείς

και μην πληγώσεις.