Φθαρτές υπάρξεις …

Σαν φθαρτές υπάρξεις

και υπολείμματα τιμής

που στα άστρα αργοσβήνουν

η ζωή μου είναι.

 

Πώς να σε αγγίξω και να μη πονάω

είσαι τόσο μακριά μου

τόση η απόσταση μεταξύ μας

άδεια είναι η αγκαλιά μου.

 

Αν θα έρθεις πιο κοντά

αναρωτιέμαι και πονώ

ή μια απώλεια ακόμα

θα γευτώ ξανά.

 

Δεν ξέρω πώς να σε πείσω

είμαι τόσο αδύναμη μπροστά σου

σαν μια ύπαρξη

που κοιμάται στα παγκάκια.

Μακάρι να είχα την δύναμη

που φέγγει στη γλυκιά ματιά σου

να νικήσω ακόμα μια φορά

αυτό τον ανώφελο πόνο.

 

Φθαρτές υπάρξεις …

Σαν φθαρτές υπάρξεις

και υπολείμματα τιμής

που στα άστρα αργοσβήνουν

η ζωή μου είναι.

 

Πώς να σε αγγίξω και να μη πονάω

είσαι τόσο μακριά μου

τόση η απόσταση μεταξύ μας

άδεια είναι η αγκαλιά μου.

 

Αν θα έρθεις πιο κοντά

αναρωτιέμαι και πονώ

ή μια απώλεια ακόμα

θα γευτώ ξανά.

 

Δεν ξέρω πώς να σε πείσω

είμαι τόσο αδύναμη μπροστά σου

σαν μια ύπαρξη

που κοιμάται στα παγκάκια.

Μακάρι να είχα την δύναμη

που φέγγει στη γλυκιά ματιά σου

να νικήσω ακόμα μια φορά

αυτό τον ανώφελο πόνο.

 

Φθαρτές υπάρξεις …

Σαν φθαρτές υπάρξεις

και υπολείμματα τιμής

που στα άστρα αργοσβήνουν

η ζωή μου είναι.

 

Πώς να σε αγγίξω και να μη πονάω

είσαι τόσο μακριά μου

τόση η απόσταση μεταξύ μας

άδεια είναι η αγκαλιά μου.

 

Αν θα έρθεις πιο κοντά

αναρωτιέμαι και πονώ

ή μια απώλεια ακόμα

θα γευτώ ξανά.

 

Δεν ξέρω πώς να σε πείσω

είμαι τόσο αδύναμη μπροστά σου

σαν μια ύπαρξη

που κοιμάται στα παγκάκια.

Μακάρι να είχα την δύναμη

που φέγγει στη γλυκιά ματιά σου

να νικήσω ακόμα μια φορά

αυτό τον ανώφελο πόνο.

 

Φθαρτές υπάρξεις …

Σαν φθαρτές υπάρξεις

και υπολείμματα τιμής

που στα άστρα αργοσβήνουν

η ζωή μου είναι.

 

Πώς να σε αγγίξω και να μη πονάω

είσαι τόσο μακριά μου

τόση η απόσταση μεταξύ μας

άδεια είναι η αγκαλιά μου.

 

Αν θα έρθεις πιο κοντά

αναρωτιέμαι και πονώ

ή μια απώλεια ακόμα

θα γευτώ ξανά.

 

Δεν ξέρω πώς να σε πείσω

είμαι τόσο αδύναμη μπροστά σου

σαν μια ύπαρξη

που κοιμάται στα παγκάκια.

Μακάρι να είχα την δύναμη

που φέγγει στη γλυκιά ματιά σου

να νικήσω ακόμα μια φορά

αυτό τον ανώφελο πόνο.

 

Φθαρτές υπάρξεις …

Σαν φθαρτές υπάρξεις

και υπολείμματα τιμής

που στα άστρα αργοσβήνουν

η ζωή μου είναι.

 

Πώς να σε αγγίξω και να μη πονάω

είσαι τόσο μακριά μου

τόση η απόσταση μεταξύ μας

άδεια είναι η αγκαλιά μου.

 

Αν θα έρθεις πιο κοντά

αναρωτιέμαι και πονώ

ή μια απώλεια ακόμα

θα γευτώ ξανά.

 

Δεν ξέρω πώς να σε πείσω

είμαι τόσο αδύναμη μπροστά σου

σαν μια ύπαρξη

που κοιμάται στα παγκάκια.

Μακάρι να είχα την δύναμη

που φέγγει στη γλυκιά ματιά σου

να νικήσω ακόμα μια φορά

αυτό τον ανώφελο πόνο.

 

Φθαρτές υπάρξεις …

Σαν φθαρτές υπάρξεις

και υπολείμματα τιμής

που στα άστρα αργοσβήνουν

η ζωή μου είναι.

 

Πώς να σε αγγίξω και να μη πονάω

είσαι τόσο μακριά μου

τόση η απόσταση μεταξύ μας

άδεια είναι η αγκαλιά μου.

 

Αν θα έρθεις πιο κοντά

αναρωτιέμαι και πονώ

ή μια απώλεια ακόμα

θα γευτώ ξανά.

 

Δεν ξέρω πώς να σε πείσω

είμαι τόσο αδύναμη μπροστά σου

σαν μια ύπαρξη

που κοιμάται στα παγκάκια.

Μακάρι να είχα την δύναμη

που φέγγει στη γλυκιά ματιά σου

να νικήσω ακόμα μια φορά

αυτό τον ανώφελο πόνο.

 

Φθαρτές υπάρξεις …

Σαν φθαρτές υπάρξεις

και υπολείμματα τιμής

που στα άστρα αργοσβήνουν

η ζωή μου είναι.

 

Πώς να σε αγγίξω και να μη πονάω

είσαι τόσο μακριά μου

τόση η απόσταση μεταξύ μας

άδεια είναι η αγκαλιά μου.

 

Αν θα έρθεις πιο κοντά

αναρωτιέμαι και πονώ

ή μια απώλεια ακόμα

θα γευτώ ξανά.

 

Δεν ξέρω πώς να σε πείσω

είμαι τόσο αδύναμη μπροστά σου

σαν μια ύπαρξη

που κοιμάται στα παγκάκια.

Μακάρι να είχα την δύναμη

που φέγγει στη γλυκιά ματιά σου

να νικήσω ακόμα μια φορά

αυτό τον ανώφελο πόνο.

 

Φθαρτές υπάρξεις …

Σαν φθαρτές υπάρξεις

και υπολείμματα τιμής

που στα άστρα αργοσβήνουν

η ζωή μου είναι.

 

Πώς να σε αγγίξω και να μη πονάω

είσαι τόσο μακριά μου

τόση η απόσταση μεταξύ μας

άδεια είναι η αγκαλιά μου.

 

Αν θα έρθεις πιο κοντά

αναρωτιέμαι και πονώ

ή μια απώλεια ακόμα

θα γευτώ ξανά.

 

Δεν ξέρω πώς να σε πείσω

είμαι τόσο αδύναμη μπροστά σου

σαν μια ύπαρξη

που κοιμάται στα παγκάκια.

Μακάρι να είχα την δύναμη

που φέγγει στη γλυκιά ματιά σου

να νικήσω ακόμα μια φορά

αυτό τον ανώφελο πόνο.

 

Φθαρτές υπάρξεις …

Σαν φθαρτές υπάρξεις

και υπολείμματα τιμής

που στα άστρα αργοσβήνουν

η ζωή μου είναι.

 

Πώς να σε αγγίξω και να μη πονάω

είσαι τόσο μακριά μου

τόση η απόσταση μεταξύ μας

άδεια είναι η αγκαλιά μου.

 

Αν θα έρθεις πιο κοντά

αναρωτιέμαι και πονώ

ή μια απώλεια ακόμα

θα γευτώ ξανά.

 

Δεν ξέρω πώς να σε πείσω

είμαι τόσο αδύναμη μπροστά σου

σαν μια ύπαρξη

που κοιμάται στα παγκάκια.

Μακάρι να είχα την δύναμη

που φέγγει στη γλυκιά ματιά σου

να νικήσω ακόμα μια φορά

αυτό τον ανώφελο πόνο.

 

Φθαρτές υπάρξεις …

Σαν φθαρτές υπάρξεις

και υπολείμματα τιμής

που στα άστρα αργοσβήνουν

η ζωή μου είναι.

 

Πώς να σε αγγίξω και να μη πονάω

είσαι τόσο μακριά μου

τόση η απόσταση μεταξύ μας

άδεια είναι η αγκαλιά μου.

 

Αν θα έρθεις πιο κοντά

αναρωτιέμαι και πονώ

ή μια απώλεια ακόμα

θα γευτώ ξανά.

 

Δεν ξέρω πώς να σε πείσω

είμαι τόσο αδύναμη μπροστά σου

σαν μια ύπαρξη

που κοιμάται στα παγκάκια.

Μακάρι να είχα την δύναμη

που φέγγει στη γλυκιά ματιά σου

να νικήσω ακόμα μια φορά

αυτό τον ανώφελο πόνο.