Μόνο χαρές …

Παιδί σαν ήμουνα αναρωτιόμουνα

με τι χρώμα μοιάζει η ζωή

έψαχνα, ρωτούσα

κανένας δε μου απαντούσε.

Το κόκκινο μου άρεσε

χρώμα πολύ ζωντανό

σαν το αίμα που έρεε

στις φλέβες μου.

Το γαλάζιο συμπαθούσα

το χρώμα της θάλασσας

του ουρανού

της γλυκιάς ελευθερίας.

Το ροζ αγάπησα

κόκκινο και άσπρο μέσα του

αισιοδοξία και χαρά

χωρίς λύπη μόνο χαρές.

Μαρία Έλενα

Advertisement

Μόνο χαρές …

Παιδί σαν ήμουνα αναρωτιόμουνα

με τι χρώμα μοιάζει η ζωή

έψαχνα, ρωτούσα

κανένας δε μου απαντούσε.

Το κόκκινο μου άρεσε

χρώμα πολύ ζωντανό

σαν το αίμα που έρεε

στις φλέβες μου.

Το γαλάζιο συμπαθούσα

το χρώμα της θάλασσας

του ουρανού

της γλυκιάς ελευθερίας.

Το ροζ αγάπησα

κόκκινο και άσπρο μέσα του

αισιοδοξία και χαρά

χωρίς λύπη μόνο χαρές.

Μαρία Έλενα

Μόνο χαρές …

Παιδί σαν ήμουνα αναρωτιόμουνα

με τι χρώμα μοιάζει η ζωή

έψαχνα, ρωτούσα

κανένας δε μου απαντούσε.

Το κόκκινο μου άρεσε

χρώμα πολύ ζωντανό

σαν το αίμα που έρεε

στις φλέβες μου.

Το γαλάζιο συμπαθούσα

το χρώμα της θάλασσας

του ουρανού

της γλυκιάς ελευθερίας.

Το ροζ αγάπησα

κόκκινο και άσπρο μέσα του

αισιοδοξία και χαρά

χωρίς λύπη μόνο χαρές.

Μαρία Έλενα

Μόνο χαρές …

Παιδί σαν ήμουνα αναρωτιόμουνα

με τι χρώμα μοιάζει η ζωή

έψαχνα, ρωτούσα

κανένας δε μου απαντούσε.

Το κόκκινο μου άρεσε

χρώμα πολύ ζωντανό

σαν το αίμα που έρεε

στις φλέβες μου.

Το γαλάζιο συμπαθούσα

το χρώμα της θάλασσας

του ουρανού

της γλυκιάς ελευθερίας.

Το ροζ αγάπησα

κόκκινο και άσπρο μέσα του

αισιοδοξία και χαρά

χωρίς λύπη μόνο χαρές.

Μαρία Έλενα

Μόνο χαρές …

Παιδί σαν ήμουνα αναρωτιόμουνα

με τι χρώμα μοιάζει η ζωή

έψαχνα, ρωτούσα

κανένας δε μου απαντούσε.

Το κόκκινο μου άρεσε

χρώμα πολύ ζωντανό

σαν το αίμα που έρεε

στις φλέβες μου.

Το γαλάζιο συμπαθούσα

το χρώμα της θάλασσας

του ουρανού

της γλυκιάς ελευθερίας.

Το ροζ αγάπησα

κόκκινο και άσπρο μέσα του

αισιοδοξία και χαρά

χωρίς λύπη μόνο χαρές.

Μαρία Έλενα

Μόνο χαρές …

Παιδί σαν ήμουνα αναρωτιόμουνα

με τι χρώμα μοιάζει η ζωή

έψαχνα, ρωτούσα

κανένας δε μου απαντούσε.

Το κόκκινο μου άρεσε

χρώμα πολύ ζωντανό

σαν το αίμα που έρεε

στις φλέβες μου.

Το γαλάζιο συμπαθούσα

το χρώμα της θάλασσας

του ουρανού

της γλυκιάς ελευθερίας.

Το ροζ αγάπησα

κόκκινο και άσπρο μέσα του

αισιοδοξία και χαρά

χωρίς λύπη μόνο χαρές.

Μαρία Έλενα

Μόνο χαρές …

Παιδί σαν ήμουνα αναρωτιόμουνα

με τι χρώμα μοιάζει η ζωή

έψαχνα, ρωτούσα

κανένας δε μου απαντούσε.

Το κόκκινο μου άρεσε

χρώμα πολύ ζωντανό

σαν το αίμα που έρεε

στις φλέβες μου.

Το γαλάζιο συμπαθούσα

το χρώμα της θάλασσας

του ουρανού

της γλυκιάς ελευθερίας.

Το ροζ αγάπησα

κόκκινο και άσπρο μέσα του

αισιοδοξία και χαρά

χωρίς λύπη μόνο χαρές.

Μαρία Έλενα

Μόνο χαρές …

Παιδί σαν ήμουνα αναρωτιόμουνα

με τι χρώμα μοιάζει η ζωή

έψαχνα, ρωτούσα

κανένας δε μου απαντούσε.

Το κόκκινο μου άρεσε

χρώμα πολύ ζωντανό

σαν το αίμα που έρεε

στις φλέβες μου.

Το γαλάζιο συμπαθούσα

το χρώμα της θάλασσας

του ουρανού

της γλυκιάς ελευθερίας.

Το ροζ αγάπησα

κόκκινο και άσπρο μέσα του

αισιοδοξία και χαρά

χωρίς λύπη μόνο χαρές.

Μαρία Έλενα

Μόνο χαρές …

Παιδί σαν ήμουνα αναρωτιόμουνα

με τι χρώμα μοιάζει η ζωή

έψαχνα, ρωτούσα

κανένας δε μου απαντούσε.

Το κόκκινο μου άρεσε

χρώμα πολύ ζωντανό

σαν το αίμα που έρεε

στις φλέβες μου.

Το γαλάζιο συμπαθούσα

το χρώμα της θάλασσας

του ουρανού

της γλυκιάς ελευθερίας.

Το ροζ αγάπησα

κόκκινο και άσπρο μέσα του

αισιοδοξία και χαρά

χωρίς λύπη μόνο χαρές.

Μαρία Έλενα

Μόνο χαρές …

Παιδί σαν ήμουνα αναρωτιόμουνα

με τι χρώμα μοιάζει η ζωή

έψαχνα, ρωτούσα

κανένας δε μου απαντούσε.

Το κόκκινο μου άρεσε

χρώμα πολύ ζωντανό

σαν το αίμα που έρεε

στις φλέβες μου.

Το γαλάζιο συμπαθούσα

το χρώμα της θάλασσας

του ουρανού

της γλυκιάς ελευθερίας.

Το ροζ αγάπησα

κόκκινο και άσπρο μέσα του

αισιοδοξία και χαρά

χωρίς λύπη μόνο χαρές.

Μαρία Έλενα