Αλλάζει …

water_heart_love.jpg

Θέλω να γράψω τόσα αλλά φοβάμαι τη ματιά σου.

Με κοιτάς με τόσο παράπονο κάθε φορά

Σαν να μου λες με ξέχασες

Έπαψες να μ’ αγαπάς πια

Δεν ισχύει όμως αυτό.

Ανθρώπους που αγαπήσαμε μια φορα

Τους αγαπάμε συνέχεια

Απλώς αλλάζει λίγο η αγάπη μας

Γίνεται πιο γλυκιά πιο τριανταφυλλένια

Σε σκέφτομαι πολύ και αναρωτιέμαι

Αν είσαι και εσύ έτσι …

Advertisement

Αλλάζει …

water_heart_love.jpg

Θέλω να γράψω τόσα αλλά φοβάμαι τη ματιά σου.

Με κοιτάς με τόσο παράπονο κάθε φορά

Σαν να μου λες με ξέχασες

Έπαψες να μ’ αγαπάς πια

Δεν ισχύει όμως αυτό.

Ανθρώπους που αγαπήσαμε μια φορα

Τους αγαπάμε συνέχεια

Απλώς αλλάζει λίγο η αγάπη μας

Γίνεται πιο γλυκιά πιο τριανταφυλλένια

Σε σκέφτομαι πολύ και αναρωτιέμαι

Αν είσαι και εσύ έτσι …

Αλλάζει …

water_heart_love.jpg

Θέλω να γράψω τόσα αλλά φοβάμαι τη ματιά σου.

Με κοιτάς με τόσο παράπονο κάθε φορά

Σαν να μου λες με ξέχασες

Έπαψες να μ’ αγαπάς πια

Δεν ισχύει όμως αυτό.

Ανθρώπους που αγαπήσαμε μια φορα

Τους αγαπάμε συνέχεια

Απλώς αλλάζει λίγο η αγάπη μας

Γίνεται πιο γλυκιά πιο τριανταφυλλένια

Σε σκέφτομαι πολύ και αναρωτιέμαι

Αν είσαι και εσύ έτσι …

Αλλάζει …

water_heart_love.jpg

Θέλω να γράψω τόσα αλλά φοβάμαι τη ματιά σου.

Με κοιτάς με τόσο παράπονο κάθε φορά

Σαν να μου λες με ξέχασες

Έπαψες να μ’ αγαπάς πια

Δεν ισχύει όμως αυτό.

Ανθρώπους που αγαπήσαμε μια φορα

Τους αγαπάμε συνέχεια

Απλώς αλλάζει λίγο η αγάπη μας

Γίνεται πιο γλυκιά πιο τριανταφυλλένια

Σε σκέφτομαι πολύ και αναρωτιέμαι

Αν είσαι και εσύ έτσι …

Αλλάζει …

water_heart_love.jpg

Θέλω να γράψω τόσα αλλά φοβάμαι τη ματιά σου.

Με κοιτάς με τόσο παράπονο κάθε φορά

Σαν να μου λες με ξέχασες

Έπαψες να μ’ αγαπάς πια

Δεν ισχύει όμως αυτό.

Ανθρώπους που αγαπήσαμε μια φορα

Τους αγαπάμε συνέχεια

Απλώς αλλάζει λίγο η αγάπη μας

Γίνεται πιο γλυκιά πιο τριανταφυλλένια

Σε σκέφτομαι πολύ και αναρωτιέμαι

Αν είσαι και εσύ έτσι …

Αλλάζει …

water_heart_love.jpg

Θέλω να γράψω τόσα αλλά φοβάμαι τη ματιά σου.

Με κοιτάς με τόσο παράπονο κάθε φορά

Σαν να μου λες με ξέχασες

Έπαψες να μ’ αγαπάς πια

Δεν ισχύει όμως αυτό.

Ανθρώπους που αγαπήσαμε μια φορα

Τους αγαπάμε συνέχεια

Απλώς αλλάζει λίγο η αγάπη μας

Γίνεται πιο γλυκιά πιο τριανταφυλλένια

Σε σκέφτομαι πολύ και αναρωτιέμαι

Αν είσαι και εσύ έτσι …

Αλλάζει …

water_heart_love.jpg

Θέλω να γράψω τόσα αλλά φοβάμαι τη ματιά σου.

Με κοιτάς με τόσο παράπονο κάθε φορά

Σαν να μου λες με ξέχασες

Έπαψες να μ’ αγαπάς πια

Δεν ισχύει όμως αυτό.

Ανθρώπους που αγαπήσαμε μια φορα

Τους αγαπάμε συνέχεια

Απλώς αλλάζει λίγο η αγάπη μας

Γίνεται πιο γλυκιά πιο τριανταφυλλένια

Σε σκέφτομαι πολύ και αναρωτιέμαι

Αν είσαι και εσύ έτσι …

Αλλάζει …

water_heart_love.jpg

Θέλω να γράψω τόσα αλλά φοβάμαι τη ματιά σου.

Με κοιτάς με τόσο παράπονο κάθε φορά

Σαν να μου λες με ξέχασες

Έπαψες να μ’ αγαπάς πια

Δεν ισχύει όμως αυτό.

Ανθρώπους που αγαπήσαμε μια φορα

Τους αγαπάμε συνέχεια

Απλώς αλλάζει λίγο η αγάπη μας

Γίνεται πιο γλυκιά πιο τριανταφυλλένια

Σε σκέφτομαι πολύ και αναρωτιέμαι

Αν είσαι και εσύ έτσι …

Αλλάζει …

water_heart_love.jpg

Θέλω να γράψω τόσα αλλά φοβάμαι τη ματιά σου.

Με κοιτάς με τόσο παράπονο κάθε φορά

Σαν να μου λες με ξέχασες

Έπαψες να μ’ αγαπάς πια

Δεν ισχύει όμως αυτό.

Ανθρώπους που αγαπήσαμε μια φορα

Τους αγαπάμε συνέχεια

Απλώς αλλάζει λίγο η αγάπη μας

Γίνεται πιο γλυκιά πιο τριανταφυλλένια

Σε σκέφτομαι πολύ και αναρωτιέμαι

Αν είσαι και εσύ έτσι …

Αλλάζει …

water_heart_love.jpg

Θέλω να γράψω τόσα αλλά φοβάμαι τη ματιά σου.

Με κοιτάς με τόσο παράπονο κάθε φορά

Σαν να μου λες με ξέχασες

Έπαψες να μ’ αγαπάς πια

Δεν ισχύει όμως αυτό.

Ανθρώπους που αγαπήσαμε μια φορα

Τους αγαπάμε συνέχεια

Απλώς αλλάζει λίγο η αγάπη μας

Γίνεται πιο γλυκιά πιο τριανταφυλλένια

Σε σκέφτομαι πολύ και αναρωτιέμαι

Αν είσαι και εσύ έτσι …