Τι είσαι …

Με ρώτησες τι είσαι για μένα

σε κοίταξα στα μάτια και χαμγέλασα

δεν ήξερα τι περίμενες από μένα

ήθελα όμως να με καταλάβαινες.

Ήθελα όμορφα ν’ αισθανθώ

τα μάτια μου να μη δακρύσουν

να καταλάβω την ομοφιά σου

να νιώθω τη φωνή σου να με καλεί.

Να αισθάνομαι μοναδική

να είμαι στη σκέψη σου

να νιώθω το άγγιγμα σου

αυτά είσαι για μένα.

Advertisement

Τι είσαι …

Με ρώτησες τι είσαι για μένα

σε κοίταξα στα μάτια και χαμγέλασα

δεν ήξερα τι περίμενες από μένα

ήθελα όμως να με καταλάβαινες.

Ήθελα όμορφα ν’ αισθανθώ

τα μάτια μου να μη δακρύσουν

να καταλάβω την ομοφιά σου

να νιώθω τη φωνή σου να με καλεί.

Να αισθάνομαι μοναδική

να είμαι στη σκέψη σου

να νιώθω το άγγιγμα σου

αυτά είσαι για μένα.

Τι είσαι …

Με ρώτησες τι είσαι για μένα

σε κοίταξα στα μάτια και χαμγέλασα

δεν ήξερα τι περίμενες από μένα

ήθελα όμως να με καταλάβαινες.

Ήθελα όμορφα ν’ αισθανθώ

τα μάτια μου να μη δακρύσουν

να καταλάβω την ομοφιά σου

να νιώθω τη φωνή σου να με καλεί.

Να αισθάνομαι μοναδική

να είμαι στη σκέψη σου

να νιώθω το άγγιγμα σου

αυτά είσαι για μένα.

Τι είσαι …

Με ρώτησες τι είσαι για μένα

σε κοίταξα στα μάτια και χαμγέλασα

δεν ήξερα τι περίμενες από μένα

ήθελα όμως να με καταλάβαινες.

Ήθελα όμορφα ν’ αισθανθώ

τα μάτια μου να μη δακρύσουν

να καταλάβω την ομοφιά σου

να νιώθω τη φωνή σου να με καλεί.

Να αισθάνομαι μοναδική

να είμαι στη σκέψη σου

να νιώθω το άγγιγμα σου

αυτά είσαι για μένα.

Τι είσαι …

Με ρώτησες τι είσαι για μένα

σε κοίταξα στα μάτια και χαμγέλασα

δεν ήξερα τι περίμενες από μένα

ήθελα όμως να με καταλάβαινες.

Ήθελα όμορφα ν’ αισθανθώ

τα μάτια μου να μη δακρύσουν

να καταλάβω την ομοφιά σου

να νιώθω τη φωνή σου να με καλεί.

Να αισθάνομαι μοναδική

να είμαι στη σκέψη σου

να νιώθω το άγγιγμα σου

αυτά είσαι για μένα.

Τι είσαι …

Με ρώτησες τι είσαι για μένα

σε κοίταξα στα μάτια και χαμγέλασα

δεν ήξερα τι περίμενες από μένα

ήθελα όμως να με καταλάβαινες.

Ήθελα όμορφα ν’ αισθανθώ

τα μάτια μου να μη δακρύσουν

να καταλάβω την ομοφιά σου

να νιώθω τη φωνή σου να με καλεί.

Να αισθάνομαι μοναδική

να είμαι στη σκέψη σου

να νιώθω το άγγιγμα σου

αυτά είσαι για μένα.

Τι είσαι …

Με ρώτησες τι είσαι για μένα

σε κοίταξα στα μάτια και χαμγέλασα

δεν ήξερα τι περίμενες από μένα

ήθελα όμως να με καταλάβαινες.

Ήθελα όμορφα ν’ αισθανθώ

τα μάτια μου να μη δακρύσουν

να καταλάβω την ομοφιά σου

να νιώθω τη φωνή σου να με καλεί.

Να αισθάνομαι μοναδική

να είμαι στη σκέψη σου

να νιώθω το άγγιγμα σου

αυτά είσαι για μένα.

Τι είσαι …

Με ρώτησες τι είσαι για μένα

σε κοίταξα στα μάτια και χαμγέλασα

δεν ήξερα τι περίμενες από μένα

ήθελα όμως να με καταλάβαινες.

Ήθελα όμορφα ν’ αισθανθώ

τα μάτια μου να μη δακρύσουν

να καταλάβω την ομοφιά σου

να νιώθω τη φωνή σου να με καλεί.

Να αισθάνομαι μοναδική

να είμαι στη σκέψη σου

να νιώθω το άγγιγμα σου

αυτά είσαι για μένα.

Τι είσαι …

Με ρώτησες τι είσαι για μένα

σε κοίταξα στα μάτια και χαμγέλασα

δεν ήξερα τι περίμενες από μένα

ήθελα όμως να με καταλάβαινες.

Ήθελα όμορφα ν’ αισθανθώ

τα μάτια μου να μη δακρύσουν

να καταλάβω την ομοφιά σου

να νιώθω τη φωνή σου να με καλεί.

Να αισθάνομαι μοναδική

να είμαι στη σκέψη σου

να νιώθω το άγγιγμα σου

αυτά είσαι για μένα.

Τι είσαι …

Με ρώτησες τι είσαι για μένα

σε κοίταξα στα μάτια και χαμγέλασα

δεν ήξερα τι περίμενες από μένα

ήθελα όμως να με καταλάβαινες.

Ήθελα όμορφα ν’ αισθανθώ

τα μάτια μου να μη δακρύσουν

να καταλάβω την ομοφιά σου

να νιώθω τη φωνή σου να με καλεί.

Να αισθάνομαι μοναδική

να είμαι στη σκέψη σου

να νιώθω το άγγιγμα σου

αυτά είσαι για μένα.