Να νιώθει ζωντανή …

Τα νιάτα μας χαθήκανε

η αγάπη μας τα πήρε μακριά

ανέμελα καθόμασταν, κοιτιόμασταν

λέγαμε σ΄ αγαπώ χωρίς να ξέρουμε

τι πραγματικά σημαίνει.

Με μια ματιά ανέμελη

κοιτούσαμε την αγάπη μας

τα όνειρα που είχαμε κάνει

σαν στάχτη εξανεμιστήκανε.

Μακριά τα πήρε ο χρόνος

η απόσταση μας χαράκωσε

σε πήρε μακριά μου

χωρίς να θέλεις έφυγες.

Να νιώσεις ήθελες την αγάπη μου

τα χείλη μου αναζητούσες

όμως η καρδιά σου έπαψε να χτυπάει

ζωντανή δεν ένιωθε

έφυγε με τ’ όνομα μου στα χείλη

Advertisement

Να νιώθει ζωντανή …

Τα νιάτα μας χαθήκανε

η αγάπη μας τα πήρε μακριά

ανέμελα καθόμασταν, κοιτιόμασταν

λέγαμε σ΄ αγαπώ χωρίς να ξέρουμε

τι πραγματικά σημαίνει.

Με μια ματιά ανέμελη

κοιτούσαμε την αγάπη μας

τα όνειρα που είχαμε κάνει

σαν στάχτη εξανεμιστήκανε.

Μακριά τα πήρε ο χρόνος

η απόσταση μας χαράκωσε

σε πήρε μακριά μου

χωρίς να θέλεις έφυγες.

Να νιώσεις ήθελες την αγάπη μου

τα χείλη μου αναζητούσες

όμως η καρδιά σου έπαψε να χτυπάει

ζωντανή δεν ένιωθε

έφυγε με τ’ όνομα μου στα χείλη

Να νιώθει ζωντανή …

Τα νιάτα μας χαθήκανε

η αγάπη μας τα πήρε μακριά

ανέμελα καθόμασταν, κοιτιόμασταν

λέγαμε σ΄ αγαπώ χωρίς να ξέρουμε

τι πραγματικά σημαίνει.

Με μια ματιά ανέμελη

κοιτούσαμε την αγάπη μας

τα όνειρα που είχαμε κάνει

σαν στάχτη εξανεμιστήκανε.

Μακριά τα πήρε ο χρόνος

η απόσταση μας χαράκωσε

σε πήρε μακριά μου

χωρίς να θέλεις έφυγες.

Να νιώσεις ήθελες την αγάπη μου

τα χείλη μου αναζητούσες

όμως η καρδιά σου έπαψε να χτυπάει

ζωντανή δεν ένιωθε

έφυγε με τ’ όνομα μου στα χείλη

Να νιώθει ζωντανή …

Τα νιάτα μας χαθήκανε

η αγάπη μας τα πήρε μακριά

ανέμελα καθόμασταν, κοιτιόμασταν

λέγαμε σ΄ αγαπώ χωρίς να ξέρουμε

τι πραγματικά σημαίνει.

Με μια ματιά ανέμελη

κοιτούσαμε την αγάπη μας

τα όνειρα που είχαμε κάνει

σαν στάχτη εξανεμιστήκανε.

Μακριά τα πήρε ο χρόνος

η απόσταση μας χαράκωσε

σε πήρε μακριά μου

χωρίς να θέλεις έφυγες.

Να νιώσεις ήθελες την αγάπη μου

τα χείλη μου αναζητούσες

όμως η καρδιά σου έπαψε να χτυπάει

ζωντανή δεν ένιωθε

έφυγε με τ’ όνομα μου στα χείλη

Να νιώθει ζωντανή …

Τα νιάτα μας χαθήκανε

η αγάπη μας τα πήρε μακριά

ανέμελα καθόμασταν, κοιτιόμασταν

λέγαμε σ΄ αγαπώ χωρίς να ξέρουμε

τι πραγματικά σημαίνει.

Με μια ματιά ανέμελη

κοιτούσαμε την αγάπη μας

τα όνειρα που είχαμε κάνει

σαν στάχτη εξανεμιστήκανε.

Μακριά τα πήρε ο χρόνος

η απόσταση μας χαράκωσε

σε πήρε μακριά μου

χωρίς να θέλεις έφυγες.

Να νιώσεις ήθελες την αγάπη μου

τα χείλη μου αναζητούσες

όμως η καρδιά σου έπαψε να χτυπάει

ζωντανή δεν ένιωθε

έφυγε με τ’ όνομα μου στα χείλη

Να νιώθει ζωντανή …

Τα νιάτα μας χαθήκανε

η αγάπη μας τα πήρε μακριά

ανέμελα καθόμασταν, κοιτιόμασταν

λέγαμε σ΄ αγαπώ χωρίς να ξέρουμε

τι πραγματικά σημαίνει.

Με μια ματιά ανέμελη

κοιτούσαμε την αγάπη μας

τα όνειρα που είχαμε κάνει

σαν στάχτη εξανεμιστήκανε.

Μακριά τα πήρε ο χρόνος

η απόσταση μας χαράκωσε

σε πήρε μακριά μου

χωρίς να θέλεις έφυγες.

Να νιώσεις ήθελες την αγάπη μου

τα χείλη μου αναζητούσες

όμως η καρδιά σου έπαψε να χτυπάει

ζωντανή δεν ένιωθε

έφυγε με τ’ όνομα μου στα χείλη

Να νιώθει ζωντανή …

Τα νιάτα μας χαθήκανε

η αγάπη μας τα πήρε μακριά

ανέμελα καθόμασταν, κοιτιόμασταν

λέγαμε σ΄ αγαπώ χωρίς να ξέρουμε

τι πραγματικά σημαίνει.

Με μια ματιά ανέμελη

κοιτούσαμε την αγάπη μας

τα όνειρα που είχαμε κάνει

σαν στάχτη εξανεμιστήκανε.

Μακριά τα πήρε ο χρόνος

η απόσταση μας χαράκωσε

σε πήρε μακριά μου

χωρίς να θέλεις έφυγες.

Να νιώσεις ήθελες την αγάπη μου

τα χείλη μου αναζητούσες

όμως η καρδιά σου έπαψε να χτυπάει

ζωντανή δεν ένιωθε

έφυγε με τ’ όνομα μου στα χείλη

Να νιώθει ζωντανή …

Τα νιάτα μας χαθήκανε

η αγάπη μας τα πήρε μακριά

ανέμελα καθόμασταν, κοιτιόμασταν

λέγαμε σ΄ αγαπώ χωρίς να ξέρουμε

τι πραγματικά σημαίνει.

Με μια ματιά ανέμελη

κοιτούσαμε την αγάπη μας

τα όνειρα που είχαμε κάνει

σαν στάχτη εξανεμιστήκανε.

Μακριά τα πήρε ο χρόνος

η απόσταση μας χαράκωσε

σε πήρε μακριά μου

χωρίς να θέλεις έφυγες.

Να νιώσεις ήθελες την αγάπη μου

τα χείλη μου αναζητούσες

όμως η καρδιά σου έπαψε να χτυπάει

ζωντανή δεν ένιωθε

έφυγε με τ’ όνομα μου στα χείλη

Να νιώθει ζωντανή …

Τα νιάτα μας χαθήκανε

η αγάπη μας τα πήρε μακριά

ανέμελα καθόμασταν, κοιτιόμασταν

λέγαμε σ΄ αγαπώ χωρίς να ξέρουμε

τι πραγματικά σημαίνει.

Με μια ματιά ανέμελη

κοιτούσαμε την αγάπη μας

τα όνειρα που είχαμε κάνει

σαν στάχτη εξανεμιστήκανε.

Μακριά τα πήρε ο χρόνος

η απόσταση μας χαράκωσε

σε πήρε μακριά μου

χωρίς να θέλεις έφυγες.

Να νιώσεις ήθελες την αγάπη μου

τα χείλη μου αναζητούσες

όμως η καρδιά σου έπαψε να χτυπάει

ζωντανή δεν ένιωθε

έφυγε με τ’ όνομα μου στα χείλη

Να νιώθει ζωντανή …

Τα νιάτα μας χαθήκανε

η αγάπη μας τα πήρε μακριά

ανέμελα καθόμασταν, κοιτιόμασταν

λέγαμε σ΄ αγαπώ χωρίς να ξέρουμε

τι πραγματικά σημαίνει.

Με μια ματιά ανέμελη

κοιτούσαμε την αγάπη μας

τα όνειρα που είχαμε κάνει

σαν στάχτη εξανεμιστήκανε.

Μακριά τα πήρε ο χρόνος

η απόσταση μας χαράκωσε

σε πήρε μακριά μου

χωρίς να θέλεις έφυγες.

Να νιώσεις ήθελες την αγάπη μου

τα χείλη μου αναζητούσες

όμως η καρδιά σου έπαψε να χτυπάει

ζωντανή δεν ένιωθε

έφυγε με τ’ όνομα μου στα χείλη