Την αγάπη σου …

Είναι απέραντος ο ουρανός

σαν τη ομορφιά σου

ο ωκεανός απέραντος

σαν τη γλυκά σου αγκαλιά.

 

Ένα ευαίσθητο τριαντάφυλλο

είναι η καρδιά σου

μια πολύ μεγάλη χαρά

είναι η ματιά σου.

 

Κοιτάζω τη θάλασσα

που πήρε το χρώμα των ματιών σου

και η στεριά πήρε

το μαγικό φιλί σου.

 

Η φύση πήρε την ομορφιά σου

το τριαντάφυλλο τη ευαισθησία σου

και εγώ θέλω να κλέψω από σένα

την αγάπη σου …;

Advertisement

Την αγάπη σου …

Είναι απέραντος ο ουρανός

σαν τη ομορφιά σου

ο ωκεανός απέραντος

σαν τη γλυκά σου αγκαλιά.

 

Ένα ευαίσθητο τριαντάφυλλο

είναι η καρδιά σου

μια πολύ μεγάλη χαρά

είναι η ματιά σου.

 

Κοιτάζω τη θάλασσα

που πήρε το χρώμα των ματιών σου

και η στεριά πήρε

το μαγικό φιλί σου.

 

Η φύση πήρε την ομορφιά σου

το τριαντάφυλλο τη ευαισθησία σου

και εγώ θέλω να κλέψω από σένα

την αγάπη σου …;

Την αγάπη σου …

Είναι απέραντος ο ουρανός

σαν τη ομορφιά σου

ο ωκεανός απέραντος

σαν τη γλυκά σου αγκαλιά.

 

Ένα ευαίσθητο τριαντάφυλλο

είναι η καρδιά σου

μια πολύ μεγάλη χαρά

είναι η ματιά σου.

 

Κοιτάζω τη θάλασσα

που πήρε το χρώμα των ματιών σου

και η στεριά πήρε

το μαγικό φιλί σου.

 

Η φύση πήρε την ομορφιά σου

το τριαντάφυλλο τη ευαισθησία σου

και εγώ θέλω να κλέψω από σένα

την αγάπη σου …;

Την αγάπη σου …

Είναι απέραντος ο ουρανός

σαν τη ομορφιά σου

ο ωκεανός απέραντος

σαν τη γλυκά σου αγκαλιά.

 

Ένα ευαίσθητο τριαντάφυλλο

είναι η καρδιά σου

μια πολύ μεγάλη χαρά

είναι η ματιά σου.

 

Κοιτάζω τη θάλασσα

που πήρε το χρώμα των ματιών σου

και η στεριά πήρε

το μαγικό φιλί σου.

 

Η φύση πήρε την ομορφιά σου

το τριαντάφυλλο τη ευαισθησία σου

και εγώ θέλω να κλέψω από σένα

την αγάπη σου …;

Την αγάπη σου …

Είναι απέραντος ο ουρανός

σαν τη ομορφιά σου

ο ωκεανός απέραντος

σαν τη γλυκά σου αγκαλιά.

 

Ένα ευαίσθητο τριαντάφυλλο

είναι η καρδιά σου

μια πολύ μεγάλη χαρά

είναι η ματιά σου.

 

Κοιτάζω τη θάλασσα

που πήρε το χρώμα των ματιών σου

και η στεριά πήρε

το μαγικό φιλί σου.

 

Η φύση πήρε την ομορφιά σου

το τριαντάφυλλο τη ευαισθησία σου

και εγώ θέλω να κλέψω από σένα

την αγάπη σου …;

Την αγάπη σου …

Είναι απέραντος ο ουρανός

σαν τη ομορφιά σου

ο ωκεανός απέραντος

σαν τη γλυκά σου αγκαλιά.

 

Ένα ευαίσθητο τριαντάφυλλο

είναι η καρδιά σου

μια πολύ μεγάλη χαρά

είναι η ματιά σου.

 

Κοιτάζω τη θάλασσα

που πήρε το χρώμα των ματιών σου

και η στεριά πήρε

το μαγικό φιλί σου.

 

Η φύση πήρε την ομορφιά σου

το τριαντάφυλλο τη ευαισθησία σου

και εγώ θέλω να κλέψω από σένα

την αγάπη σου …;

Την αγάπη σου …

Είναι απέραντος ο ουρανός

σαν τη ομορφιά σου

ο ωκεανός απέραντος

σαν τη γλυκά σου αγκαλιά.

 

Ένα ευαίσθητο τριαντάφυλλο

είναι η καρδιά σου

μια πολύ μεγάλη χαρά

είναι η ματιά σου.

 

Κοιτάζω τη θάλασσα

που πήρε το χρώμα των ματιών σου

και η στεριά πήρε

το μαγικό φιλί σου.

 

Η φύση πήρε την ομορφιά σου

το τριαντάφυλλο τη ευαισθησία σου

και εγώ θέλω να κλέψω από σένα

την αγάπη σου …;

Την αγάπη σου …

Είναι απέραντος ο ουρανός

σαν τη ομορφιά σου

ο ωκεανός απέραντος

σαν τη γλυκά σου αγκαλιά.

 

Ένα ευαίσθητο τριαντάφυλλο

είναι η καρδιά σου

μια πολύ μεγάλη χαρά

είναι η ματιά σου.

 

Κοιτάζω τη θάλασσα

που πήρε το χρώμα των ματιών σου

και η στεριά πήρε

το μαγικό φιλί σου.

 

Η φύση πήρε την ομορφιά σου

το τριαντάφυλλο τη ευαισθησία σου

και εγώ θέλω να κλέψω από σένα

την αγάπη σου …;

Την αγάπη σου …

Είναι απέραντος ο ουρανός

σαν τη ομορφιά σου

ο ωκεανός απέραντος

σαν τη γλυκά σου αγκαλιά.

 

Ένα ευαίσθητο τριαντάφυλλο

είναι η καρδιά σου

μια πολύ μεγάλη χαρά

είναι η ματιά σου.

 

Κοιτάζω τη θάλασσα

που πήρε το χρώμα των ματιών σου

και η στεριά πήρε

το μαγικό φιλί σου.

 

Η φύση πήρε την ομορφιά σου

το τριαντάφυλλο τη ευαισθησία σου

και εγώ θέλω να κλέψω από σένα

την αγάπη σου …;

Την αγάπη σου …

Είναι απέραντος ο ουρανός

σαν τη ομορφιά σου

ο ωκεανός απέραντος

σαν τη γλυκά σου αγκαλιά.

 

Ένα ευαίσθητο τριαντάφυλλο

είναι η καρδιά σου

μια πολύ μεγάλη χαρά

είναι η ματιά σου.

 

Κοιτάζω τη θάλασσα

που πήρε το χρώμα των ματιών σου

και η στεριά πήρε

το μαγικό φιλί σου.

 

Η φύση πήρε την ομορφιά σου

το τριαντάφυλλο τη ευαισθησία σου

και εγώ θέλω να κλέψω από σένα

την αγάπη σου …;