Δεν ζητάω τίποτα …

Άνοιξη ήρθε

οι αμυγδαλιές ανθίζουν

τα πουλιά χτίζουν τις φωλιές τους

και τραγουδάνε άσματα έρωτα.

 

Τη δική μου φωλιά έκτισα

κοντά σε σένα

να βρίσκομαι μαζί σου

στην αγκαλιά σου.

 

Οι ουρανοί ανοίξαμε

μια ευχή έκανα

να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι

και σώπασα πάλι.

 

Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου

που τον έστειλες στη ζωή μου

και την ομόρφυνε

μόνο με τη ματιά του.

 

Νιώθω πως ζω σε ένα όνειρο

εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ

αυτό που ζω

και μαζί να είμαστε.

 

Δεν ζητάω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό για να είμαι ευτυχισμένη

Να βρίσκομαι στην αγκαλιά του

Για πολλά χρόνια ακόμη.

Advertisement

Δεν ζητάω τίποτα …

Άνοιξη ήρθε

οι αμυγδαλιές ανθίζουν

τα πουλιά χτίζουν τις φωλιές τους

και τραγουδάνε άσματα έρωτα.

 

Τη δική μου φωλιά έκτισα

κοντά σε σένα

να βρίσκομαι μαζί σου

στην αγκαλιά σου.

 

Οι ουρανοί ανοίξαμε

μια ευχή έκανα

να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι

και σώπασα πάλι.

 

Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου

που τον έστειλες στη ζωή μου

και την ομόρφυνε

μόνο με τη ματιά του.

 

Νιώθω πως ζω σε ένα όνειρο

εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ

αυτό που ζω

και μαζί να είμαστε.

 

Δεν ζητάω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό για να είμαι ευτυχισμένη

Να βρίσκομαι στην αγκαλιά του

Για πολλά χρόνια ακόμη.

Δεν ζητάω τίποτα …

Άνοιξη ήρθε

οι αμυγδαλιές ανθίζουν

τα πουλιά χτίζουν τις φωλιές τους

και τραγουδάνε άσματα έρωτα.

 

Τη δική μου φωλιά έκτισα

κοντά σε σένα

να βρίσκομαι μαζί σου

στην αγκαλιά σου.

 

Οι ουρανοί ανοίξαμε

μια ευχή έκανα

να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι

και σώπασα πάλι.

 

Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου

που τον έστειλες στη ζωή μου

και την ομόρφυνε

μόνο με τη ματιά του.

 

Νιώθω πως ζω σε ένα όνειρο

εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ

αυτό που ζω

και μαζί να είμαστε.

 

Δεν ζητάω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό για να είμαι ευτυχισμένη

Να βρίσκομαι στην αγκαλιά του

Για πολλά χρόνια ακόμη.

Δεν ζητάω τίποτα …

Άνοιξη ήρθε

οι αμυγδαλιές ανθίζουν

τα πουλιά χτίζουν τις φωλιές τους

και τραγουδάνε άσματα έρωτα.

 

Τη δική μου φωλιά έκτισα

κοντά σε σένα

να βρίσκομαι μαζί σου

στην αγκαλιά σου.

 

Οι ουρανοί ανοίξαμε

μια ευχή έκανα

να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι

και σώπασα πάλι.

 

Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου

που τον έστειλες στη ζωή μου

και την ομόρφυνε

μόνο με τη ματιά του.

 

Νιώθω πως ζω σε ένα όνειρο

εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ

αυτό που ζω

και μαζί να είμαστε.

 

Δεν ζητάω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό για να είμαι ευτυχισμένη

Να βρίσκομαι στην αγκαλιά του

Για πολλά χρόνια ακόμη.

Δεν ζητάω τίποτα …

Άνοιξη ήρθε

οι αμυγδαλιές ανθίζουν

τα πουλιά χτίζουν τις φωλιές τους

και τραγουδάνε άσματα έρωτα.

 

Τη δική μου φωλιά έκτισα

κοντά σε σένα

να βρίσκομαι μαζί σου

στην αγκαλιά σου.

 

Οι ουρανοί ανοίξαμε

μια ευχή έκανα

να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι

και σώπασα πάλι.

 

Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου

που τον έστειλες στη ζωή μου

και την ομόρφυνε

μόνο με τη ματιά του.

 

Νιώθω πως ζω σε ένα όνειρο

εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ

αυτό που ζω

και μαζί να είμαστε.

 

Δεν ζητάω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό για να είμαι ευτυχισμένη

Να βρίσκομαι στην αγκαλιά του

Για πολλά χρόνια ακόμη.

Δεν ζητάω τίποτα …

Άνοιξη ήρθε

οι αμυγδαλιές ανθίζουν

τα πουλιά χτίζουν τις φωλιές τους

και τραγουδάνε άσματα έρωτα.

 

Τη δική μου φωλιά έκτισα

κοντά σε σένα

να βρίσκομαι μαζί σου

στην αγκαλιά σου.

 

Οι ουρανοί ανοίξαμε

μια ευχή έκανα

να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι

και σώπασα πάλι.

 

Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου

που τον έστειλες στη ζωή μου

και την ομόρφυνε

μόνο με τη ματιά του.

 

Νιώθω πως ζω σε ένα όνειρο

εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ

αυτό που ζω

και μαζί να είμαστε.

 

Δεν ζητάω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό για να είμαι ευτυχισμένη

Να βρίσκομαι στην αγκαλιά του

Για πολλά χρόνια ακόμη.

Δεν ζητάω τίποτα …

Άνοιξη ήρθε

οι αμυγδαλιές ανθίζουν

τα πουλιά χτίζουν τις φωλιές τους

και τραγουδάνε άσματα έρωτα.

 

Τη δική μου φωλιά έκτισα

κοντά σε σένα

να βρίσκομαι μαζί σου

στην αγκαλιά σου.

 

Οι ουρανοί ανοίξαμε

μια ευχή έκανα

να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι

και σώπασα πάλι.

 

Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου

που τον έστειλες στη ζωή μου

και την ομόρφυνε

μόνο με τη ματιά του.

 

Νιώθω πως ζω σε ένα όνειρο

εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ

αυτό που ζω

και μαζί να είμαστε.

 

Δεν ζητάω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό για να είμαι ευτυχισμένη

Να βρίσκομαι στην αγκαλιά του

Για πολλά χρόνια ακόμη.

Δεν ζητάω τίποτα …

Άνοιξη ήρθε

οι αμυγδαλιές ανθίζουν

τα πουλιά χτίζουν τις φωλιές τους

και τραγουδάνε άσματα έρωτα.

 

Τη δική μου φωλιά έκτισα

κοντά σε σένα

να βρίσκομαι μαζί σου

στην αγκαλιά σου.

 

Οι ουρανοί ανοίξαμε

μια ευχή έκανα

να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι

και σώπασα πάλι.

 

Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου

που τον έστειλες στη ζωή μου

και την ομόρφυνε

μόνο με τη ματιά του.

 

Νιώθω πως ζω σε ένα όνειρο

εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ

αυτό που ζω

και μαζί να είμαστε.

 

Δεν ζητάω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό για να είμαι ευτυχισμένη

Να βρίσκομαι στην αγκαλιά του

Για πολλά χρόνια ακόμη.

Δεν ζητάω τίποτα …

Άνοιξη ήρθε

οι αμυγδαλιές ανθίζουν

τα πουλιά χτίζουν τις φωλιές τους

και τραγουδάνε άσματα έρωτα.

 

Τη δική μου φωλιά έκτισα

κοντά σε σένα

να βρίσκομαι μαζί σου

στην αγκαλιά σου.

 

Οι ουρανοί ανοίξαμε

μια ευχή έκανα

να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι

και σώπασα πάλι.

 

Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου

που τον έστειλες στη ζωή μου

και την ομόρφυνε

μόνο με τη ματιά του.

 

Νιώθω πως ζω σε ένα όνειρο

εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ

αυτό που ζω

και μαζί να είμαστε.

 

Δεν ζητάω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό για να είμαι ευτυχισμένη

Να βρίσκομαι στην αγκαλιά του

Για πολλά χρόνια ακόμη.

Δεν ζητάω τίποτα …

Άνοιξη ήρθε

οι αμυγδαλιές ανθίζουν

τα πουλιά χτίζουν τις φωλιές τους

και τραγουδάνε άσματα έρωτα.

 

Τη δική μου φωλιά έκτισα

κοντά σε σένα

να βρίσκομαι μαζί σου

στην αγκαλιά σου.

 

Οι ουρανοί ανοίξαμε

μια ευχή έκανα

να είμαστε πάντα ευτυχισμένοι

και σώπασα πάλι.

 

Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου

που τον έστειλες στη ζωή μου

και την ομόρφυνε

μόνο με τη ματιά του.

 

Νιώθω πως ζω σε ένα όνειρο

εύχομαι να μην τελειώσει ποτέ

αυτό που ζω

και μαζί να είμαστε.

 

Δεν ζητάω τίποτα άλλο

Μόνο αυτό για να είμαι ευτυχισμένη

Να βρίσκομαι στην αγκαλιά του

Για πολλά χρόνια ακόμη.