Το κόκκινο τριαντάφυλλο …

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο σου έδωσα

και αν το ρωτήσεις

θα σου πει μια ιστορία

όμορφη γλυκιά απ΄ τη καρδιά του.

 

Είναι λόγια αληθινά

που βγαίνουν απ΄ τη καρδιά του

δεν έχουν ακουστεί ξανά

και αισθάνεται κοντά σου.

 

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο είναι

το κρατάς στα χέρια σου

το κοιτάω και στο χαρίζω

με όλη μου την αγάπη.

Advertisement

Το κόκκινο τριαντάφυλλο …

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο σου έδωσα

και αν το ρωτήσεις

θα σου πει μια ιστορία

όμορφη γλυκιά απ΄ τη καρδιά του.

 

Είναι λόγια αληθινά

που βγαίνουν απ΄ τη καρδιά του

δεν έχουν ακουστεί ξανά

και αισθάνεται κοντά σου.

 

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο είναι

το κρατάς στα χέρια σου

το κοιτάω και στο χαρίζω

με όλη μου την αγάπη.

Το κόκκινο τριαντάφυλλο …

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο σου έδωσα

και αν το ρωτήσεις

θα σου πει μια ιστορία

όμορφη γλυκιά απ΄ τη καρδιά του.

 

Είναι λόγια αληθινά

που βγαίνουν απ΄ τη καρδιά του

δεν έχουν ακουστεί ξανά

και αισθάνεται κοντά σου.

 

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο είναι

το κρατάς στα χέρια σου

το κοιτάω και στο χαρίζω

με όλη μου την αγάπη.

Το κόκκινο τριαντάφυλλο …

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο σου έδωσα

και αν το ρωτήσεις

θα σου πει μια ιστορία

όμορφη γλυκιά απ΄ τη καρδιά του.

 

Είναι λόγια αληθινά

που βγαίνουν απ΄ τη καρδιά του

δεν έχουν ακουστεί ξανά

και αισθάνεται κοντά σου.

 

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο είναι

το κρατάς στα χέρια σου

το κοιτάω και στο χαρίζω

με όλη μου την αγάπη.

Το κόκκινο τριαντάφυλλο …

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο σου έδωσα

και αν το ρωτήσεις

θα σου πει μια ιστορία

όμορφη γλυκιά απ΄ τη καρδιά του.

 

Είναι λόγια αληθινά

που βγαίνουν απ΄ τη καρδιά του

δεν έχουν ακουστεί ξανά

και αισθάνεται κοντά σου.

 

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο είναι

το κρατάς στα χέρια σου

το κοιτάω και στο χαρίζω

με όλη μου την αγάπη.

Το κόκκινο τριαντάφυλλο …

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο σου έδωσα

και αν το ρωτήσεις

θα σου πει μια ιστορία

όμορφη γλυκιά απ΄ τη καρδιά του.

 

Είναι λόγια αληθινά

που βγαίνουν απ΄ τη καρδιά του

δεν έχουν ακουστεί ξανά

και αισθάνεται κοντά σου.

 

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο είναι

το κρατάς στα χέρια σου

το κοιτάω και στο χαρίζω

με όλη μου την αγάπη.

Το κόκκινο τριαντάφυλλο …

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο σου έδωσα

και αν το ρωτήσεις

θα σου πει μια ιστορία

όμορφη γλυκιά απ΄ τη καρδιά του.

 

Είναι λόγια αληθινά

που βγαίνουν απ΄ τη καρδιά του

δεν έχουν ακουστεί ξανά

και αισθάνεται κοντά σου.

 

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο είναι

το κρατάς στα χέρια σου

το κοιτάω και στο χαρίζω

με όλη μου την αγάπη.

Το κόκκινο τριαντάφυλλο …

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο σου έδωσα

και αν το ρωτήσεις

θα σου πει μια ιστορία

όμορφη γλυκιά απ΄ τη καρδιά του.

 

Είναι λόγια αληθινά

που βγαίνουν απ΄ τη καρδιά του

δεν έχουν ακουστεί ξανά

και αισθάνεται κοντά σου.

 

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο είναι

το κρατάς στα χέρια σου

το κοιτάω και στο χαρίζω

με όλη μου την αγάπη.

Το κόκκινο τριαντάφυλλο …

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο σου έδωσα

και αν το ρωτήσεις

θα σου πει μια ιστορία

όμορφη γλυκιά απ΄ τη καρδιά του.

 

Είναι λόγια αληθινά

που βγαίνουν απ΄ τη καρδιά του

δεν έχουν ακουστεί ξανά

και αισθάνεται κοντά σου.

 

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο είναι

το κρατάς στα χέρια σου

το κοιτάω και στο χαρίζω

με όλη μου την αγάπη.

Το κόκκινο τριαντάφυλλο …

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο σου έδωσα

και αν το ρωτήσεις

θα σου πει μια ιστορία

όμορφη γλυκιά απ΄ τη καρδιά του.

 

Είναι λόγια αληθινά

που βγαίνουν απ΄ τη καρδιά του

δεν έχουν ακουστεί ξανά

και αισθάνεται κοντά σου.

 

Ένα κόκκινο τριαντάφυλλο είναι

το κρατάς στα χέρια σου

το κοιτάω και στο χαρίζω

με όλη μου την αγάπη.